مقتدا صدر: ریاض مانند پدرخوانده منطقه است

Share Button

مقتدا صدر نه تنها در عراق بلکه در تمام منطقه آن روحانی وزنه داری است که میتواند نقش بزرگی در شکستن کمر فرقه گرائی تروریستی در منطقه و فرقه گرائی مخصوصاً شیعی در عراق که در پشت سر ان ایران ایستاده است بازی کند.

مقتدا صدر، روحانی ملی گرای طرفدار دموکراسی و سکولاریسم در عراق، مصاحبه ایی با الشرق الاوسط داشته است که العربیه آنرا به انگلیسی ترجمه و درج کرده است. این مصاحبه حاوی نکات بسیار جالبی است. او در این مصاحبه، از عربستان بعنوان پدر خانواده ممالک منطقه که خواهان تنش زدایی، صلح و آرامش در منطقه است نام برده است. نگاهی که بنظر من با واقعیتهای سیاسی رویکرد های عربستان در منطقه کاملاً  سازگاری دارد.

برابر العربیه انگلیسی، که مبتنی بر الشرق الاوسط عربی است، مقتدا صدر در این مصاحبه خواهان برکناری بشار اسد شده است. این خواست صدر با موضعگیری تمام نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه منطقه مطابقت کامل دارد و فقط روسیه و ایران بقیمت هزینه زیاد با آن مخالفت میکنند و راه استقرار یک حکومت مردمی در سوریه را با دخالت نظامی خود بسود رژیم اسد بسته اند.

مقتدا صدر در این مصاحبه از تفاهم نهایی بین قطر و دیگر نیروهای عربی منطقه سخن گفته و تلویحاً سماجت و جدا سری قطر از دول منطقه را محکوم کرده است.

من از چند سال قبل موضعگیریهای مقتدا صدر را در عراق و نسبت به مسائل منطقه با دقت رصد کرده ام . بنظرم این مصاحبه در انتطباق با آن تصویری است که من از او داشته و در این سایت منعکش کرده ام.

مقتدا صدر نه تنها در عراق بلکه در تمام منطقه آن روحانی وزنه داری است که میتواند نقش بزرگی در شکستن کمر فرقه گرائی تروریستی در منطقه و فرقه گرائی مخصوصاً شیعی در عراق که در پشت سر ان ایران ایستاده است بازی کند.

من جز ستایش این روحانی مترقی، آزادی دوست و مدرن نکته ای ندارم تا به این یادداشت اضافه کنم.

سعی خواهم کرد بمجرد ترجمه عربی مصاحبه وی از عربی به انگلیسی آنرا به فارسی برگردانده و در این سایت درج کنم.

Muqtada al-Sadr: Riyadh serves as regional ‘father figure’

Iraqi Shi’ite radical leader Muqtada al-Sadr delivers a sermon. (File photo: Reuters)

Muqtada al-Sadr, the leader of The Sadrist Movement in Iraq, stated that visions were aligned during his meeting with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in Jeddah last month.

Al-Sadr said that Riyadh serves as a “father figure” in its efforts to bring peace to the region.

In an interview with the London-based Asharq Al-Awsat newspaper on August 11, 2017, al-Sadr said that the two parties discussed several files of concern to the region, including Yemen, Bahrain, Syria, Jerusalem, Iran-Saudi relations, as well as Baghdad’s ties to Riyadh.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in a meeting with Muqtada al-Sadr in Jeddah last month. (Supplied)

He characterized the meeting as being transparent and honest. Al-Sadr pointed out that all the conflicts in the region can be solved gradually even if it took time, noting that this includes the status quo between the four countries Saudi Arabia, Egypt, Bahrain and the UAE, on the one hand, and Qatar, on the other.

He believes that Qatar showed reluctance to compromise, but will eventually come to its senses.

He also called for the stepping down of Assad, as the head of the regime in Syria, pointing out that when he is out of the picture, it would contribute to peace.

Last Update: Saturday, 12 August 2017 KSA 17:12 – GMT 14:12

No Comments