مقایسه رفتار روسیه با ایران و ترکیه

Share Button

برای سران نظامی ایران، روش تحقیر و خفت آمیز روسیه، اگر رفتارش را در این مورد مشابه با ترکیه مقایسه کنیم اهمیتی ندارد کما اینکه طول کشیدن ۳۰ سال برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر هم معنایی نداشت.

سمی ایدیز(SEMİH İDİZ)، تحلیلگر نشریه حریت ترکیه، تحلیلی دارد پیرامون قرارداد فروش سامانه موشکی  S-400  از سوی روسیه  به ترکیه. موضوع تحلیل او درست بودن یا نبودن، سیاسی یا نظامی بودن ماهیت این معامله است و نه شرط و شروط فروش یا تحویل این سامانه به ترکیه. 

او مینویسد: چنین بنظر میرسد که روند معامله سامانه موشکی S-400 Triumf، که یک سیستم موشکی دور برد میباشد، بین ترکیه و روسیه در حال پیشرفت است. دیمیتری شوگایف، سرپرست شرکت توانمندیهای فنی دولتی روسیه، دیرزو ۲۸ اوت به حریت، گفت که که این سیستم آماده تحویل است و فقط بخاطر انجام برخی جزئیات فنی هنوز تحویل آن انجام نیافته است.

من ابداً وارد جنبه درست یا نادرست بودن خرید چنین سامانه هایی نمیشوم که نه تخصصش را دارم و نه موضوع این یادداشت است.

ماجرای کودتای نافرجام گولنیستها از یکسو  و حمایت آمریکا از جریان SDF( نیروهای دموکراتیک سوریه) که (YPG) کمیته های حمایت مردمی کردی در آن نقش عمده را دارند از سوی دیگر موجب چرخش ترکیه به روسیه و ایران گشت. این چرخش تند، واکنش ترکیه در برابر عدم برآوردن انتظاراتش از متحدین غربی اش در آن دو موضوع مورد اشاره بالا بود.

ترکیه در این رابطه نخست با روسیه و ایران برنامه کنفرانس آستانه را بعنوان بدیلی برای کنفرانس ژنو گذارد و به این اکتفاء نکرده قرارداد خرید این موشکها را با روسیه امضاء کرد.

زمینه ها و علل این قرار داد از هیچ نظر مورد نظر نیست فقط منظور اینست که گفته شود از روز امضای این قرارداد تا امروز که این تحلیلگر حریت از زبان آن ژنرال روسی خبر تحویل این سامانه موشکی را میدهد، فقط چند ماه گذشته است. و این سامانه موشکی هم S-400 است و نه نسل قبل که خط تولیدش در روسیه، بنوشته تسنیم نیوز سال قبل (دیگر تعطیل شده بوده است. و این، همه قضیه نیست. نکته مهمتر اینست که طبق قرارداد، روسیه موظف است، همزمان امکانات مونتاژ و تکنولوژی این سامانه را نیز به ترکیه بدهد و همه اینها ظرف فقط چند ماه انجام یافته است.

و حال مقایسه کنیم قرارداد فروش و زمان تحویل آن سامانه موشکی S300-PMU2 را که در ایران پس از ده سال تحویل برای آن سرو دست شکستند و جشن و سرور نظامی برایش بر پا کردند و نمایشش دادند.

ماجرای کودتای نافرجام گولنیستها از یکسو  و حمایت آمریکا از جریان SDF( نیروهای دموکراتیک سوریه) که (YPG) کمیته های حمایت مردمی کُرد در آن نقش عمده را دارند از سوی دیگر موجب چرخش ترکیه به روسیه و ایران گشت. این چرخش تند، واکنش ترکیه در برابر عدم برآوردِ انتظاراتش از متحدین غربی اش در آن دو موضوع مورد اشاره  بود.

ترکیه در این رابطه نخست با روسیه و ایران برنامه کنفرانس آستانه را بعنوان بدیلی برای کنفرانس ژنو گذارد و به این اکتفاء نکرده قرارداد خرید این موشکها را با روسیه امضاء کرد.

زمینه ها و علل این قرار داد از هیچ نظر مورد نظر نیست فقط منظور اینست که گفته شود از روز امضای این قرارداد تا امروز، که این تحلیلگر حریت از زبان آن ژنرال روسی خبر تحویل این سامانه موشکی را میدهد فقط چند ماه گذشته است.

و این سامانه موشکی هم S-400 است و نه نسل قبلی قدیمی که خط تولیدش بنوشته تسنیم نیوز سال قبل (دیگر تعطیل شده بود و ایران تنها مشتری آن بوده است. این، همه قضیه نیست مهمتر از آن اینست که طبق قرارداد، روسیه موظف است مونتاژ و تکنولوژی این سامانه را نیز به ترکیه بدهد و همه اینها ظرف فقط چند ماه.

و حال مقایسه کنیم قرارداد فروش و زمان تحویل آن سامانه موشکی S300-PMU2 را که در ایران پس از ده سال، برای آن سرو دست شکستند و جشن و سرور نظامی برایش بر پا کردند.

تسنیم نیوز مینویسد: “… ایران، در سال ۲۰۰۷ قرارداد خرید سامانه موشکی S300-PMU1 را با روس‌ها امضا کرده بود که با عدم تحویل آن به ایران و گذشت سالیان دراز، خط تولید این سامانه در روسیه، کلا متوقف شد و ایران هم دیگر خواهان آن مدل از اس ۳۰۰ نبود، لذا ایران و روسیه توافق کردند که قرارداد را به‌روز کنند که این اتفاق سال گذشته رخ داد و تهران – مسکو، قرارداد جدیدی برای فروش اس ۳۰۰ به ایران امضا کردند اما مدل سامانه‌ای که قرار بود به ایران تحویل داده شود، هیچ وقت اعلام نشد.

اما با ورود ادوات مربوط به اس ۳۰۰ و “موشک‌ها”، مشخص شد که ایران سامانه S300-PMU2 که یکی از بهترین سامانه‌های دفاعی و پدافندی حال حاضر جهان است را تحویل گرفته است.”

بنوشته تسنیم نیوز این سامانه موشکی که بنوشته خود این سایت، خط تولیدش فقط با نخریدن ایران تعطیل شده بود، اولاً بهترین و پیشرفته ترین مدل است و در ثانی عیبی ندارد اگر تحویل آن ۱۰ سال طول کشیده است. ده سال در دوران تغیرات فنی شتابان امروز!

برای سران نظامی ایران، روش تحقیر و خفت آمیز روسیه، اگر رفتارش را در این مورد مشابه با ترکیه مقایسه کنیم اهمیتی ندارد کما اینکه طول کشیدن ۳۰ سال برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر هم معنایی نداشت.

اگر میشد بهای پرداختی ترکیه برای یک نسل مدرنتر این سامانه موشکی را بیابیم، قطعاً بیشتر معلوم میشد که روسیه با ایران نه بعنوان خاتون و زن عقدی خود بلکه بصورت کنیز صیغه ایی خود رفتار کرده و میکند. مثلی است که میگوید: گدایی کن تا محتاج خلق نشوی! اینها بخشی از هزینه های آمریکا ستیزی رژیم است.

 

 

 

No Comments