خروش غیرت ملی و دینی بخاطر عربی نامیدن خلیج فارس

Share Button

دونالد ترامپ: “… ایران در کنترل یک رژیم کهنه پرستی قرار دارد که در ۱۹۵۷ قدرت را ربود و یک ملت مغرور و صاحب افتخار را مقهور قوانین افراطی خود ساخت. این رژیم بنیادگرا که بر ثروت ملی یکی از کهن ترین  و  درخشانترین ملتها چنگ انداخت، بذر مرگ، ویرانی و آشوب در اطرف کره زمین پاشید.

سبعیت این رژیم دیکتاتوری تا امروز ادامه دارد. این رژیم در صدر دولتهای یاری دهنده به تروریسم در دنیا قرار دارد و به القاعده، طالبان، حزب الله، حماس، و دیگر شبکه های تروریستی کمک رسانی میکند.

این کشور، به نصب و پخش موشک پرداخته است که متحدین و نظامیان آمریکا را تهدید میکند، این کشور کشتی های آمریکا را در معرض حرکات ایذائی قرار داده و آزادی ترافیک دریائی را در خلیج عربی و دریای سرخ تهدید میکند. این کشور به حملات سایبری علیه زیرساختهای حساس ما، سیستم مالی و نظامی ما مبادرت میورزد.” ترجمه از بی بی سی*

…………………………………………………………….

اختلاف روی نام خلیج فارس یا خلیج عربی را نه با جوش و خروش های قلابی ناموسی بلکه با استقرار یک رژیم مقتدر و مدرن از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در منطقه میتوانیم حل کنیم. اروپائی را که هیتلر نتوانست فتح کند، دولت مدرن و دموکراتیک پس از جنگ آلمان بکمک آمریکا و اقتصاد نیرومندش  عملاً فتح کرد و اتحادیه اروپا امروز در واقع امپراطوری مدرن آلمان است.

دریا دار شمخانی رئیس شورای امینت ملی امان

ایرج میرزا شعری در توصیف عشقبازی خود با یک زن محجبهو شوهر دار دارد که در آن وصیف میکند چگونه آن ضعیفه ضمن باز کرده لنگهای خود از گشودن حجاب خویش و نشان دادن صورت خود طفره میرود. این شعر که با ادبیاتی بی پرده بیان شده، اولاً انعکاس واقعیتی است که شاعر آنرا در همان دوران هم با تمام وجودش لمس کرده بوده است و البته مشابه آنهم در ادبیات ایران ما کم نیست و در ثانی، ادبیاتی مکتب خانه ایی است که روشنفکران آندوره میهنمان هم از درون آن بیرون آمده بودند و توسط همین آخوندها و ملاها اداره و تدریس میشد. زبان شعر زبان آخوندی است.

واکنش غیرتمندانه برخی دولتمردان و مدعیان روشنفنکری سیاسی در میهن ما تداعی کننده آن شعر معروف است که من کلیپ آنرا در زیر درج کرده ام.

ولی قبل از ادامه واکاوی ماهیت موضوع، اینرا به اشاره بگویم که آمریکا برغم پیشتازی بی چون و چرایش در عرصه اقتصادی و تکنولوژیکی در جهان مردمی دارد که از نظر سطح اطلاعات عمومی از مردم بسیاری کشورهای سیاست زده خاور میانه و آفریقا عقب تر هستند و پارادوکسال، این عقب ماندگی یکی از نمود های توسعه و پیشتازی جامعه امریکاست زیرا مردم و جامعه آمریکا با تقسیم کار و تخصص تربیت شده اند که پدیده مدرن و پسا صنعتی است و ما ملل جهان سوم در بلبشوی همه چیز دانی وامانده ائیم. یک مهندس آمریکایی، مهندسی کامل است ولی آن اطلاعات وسیع سیاسی و جغرافیایی که یک مهندس یمنی و حتی سومالیائی دارد را ممکن است نداشته باشد.( این حرف تأئیدِ دقت و درستی این اطلاعات گسترده  انسان جهان سومی نیست).

رؤسای جمهور آمریکا نیز از این قاعده کلی مستثناء نیستند. جواهر لعل نهرو در کتاب نامه های پدری به دخترش خطاب به ایندیرا گاندی مینویسد” دخترم! فکر نکن که این سیاستمداران اروپا خیلی باسواد هستند. بسیاری از آنها خیلی هم بیسواد میباشند.”(نقل به مضمون).

گروه مشاوران متخصص رئیس جمهور در آمریکا، مغز(همه چیزدان) رئیس جمهور هستند. با این مقدمات، اینکه ترامپ از روی بی اطلاعی نسبت به مسئله ایی که برای ما ایرانیان مهم است و نه برای بقیه دنیا، نادانسته تپق زده باشد کم نیست. زیرا چنین تپقی با آن تعریفهای ستایش آمیزانه او از غرورمندی ملت ایران و تمدن کهن شایان افتخار سرزمین ما خوانائی ندارد.

ولی من فرض را بر این میگیرم که او عمداً برای خوشامد سران دول عربی منطقه، این عنوان را بکار برده است. با این فرض است که شعر ایرج میرزا در ذهنم تداعی میشود. علت این تداعی معنایی اینست که با انقلاب اسلامی فرهنگ ما بیش از پیش عربی شد و حتی نام بچه های ما از نام های مدرن یا ایرانی به نامهای عربی مانند ابو شریف(وزیر دفاع دوران انقلاب)، عمار ، یاسر، سمیه و.. ، تغیر یافت. بیشتر سران سپاه قدس، در کنار نام فارسی یا نیمچه عربی خود یک نام تمام عربی هم دارند و در سالهای نخست انقلاب دفاتر سجل احوال از ثبت نامهای کهن ایرانی یا مدرن  برای نوزدان سر باز میزدند.

این عربی شدن نامهای کودکان پسا انقلاب  در کشورمان، غیرت ناموسی ملی ما را بجوش نیاورد. مقام معظم رهبری ما چفیه عربی را بعنوان سمیل و نشانه ایی از عربگرایی حکومت ما به نشان رسمی حکومتی تبدیل کرد و سران سپاه ما برای نشاندادن عَربگرائی و عَرب دوست بودن خود، همگی چفیه پوش شدند و این عَربزدگی سردمدران مملکت، شناعت باز شدن لِنگ سیاسی و ملی ما را برای عربیت فرهنگی، مانند حجاب آن ضعیفه در آن شعر ایرج میرزا پوشش ناموسی داد.

Bildresultat för ‫چفیه عربی خامنه ایی‬‎

رئیس جمهور مملکت ما در کنفرانسی عربی در زیر تابلو بزرگ “المجلس الدول الخلیج العربیه” حقیرانه، خرکیف از اینکه به چنین مجامع بزرگی راه داده شده است مینشیند و این برسمیت شناسی رئیس جمهور مملکت ما به عربی بودن خلیج فارس امان، بجای بجوش آوردن غیرت ملی امان به موضوع جوک سیاسی تبدیل میشود و دولتمان هم قضیه را به سکوت برگزار میکند.

المجلس الدول الخلیج العربیه

انقلاب اسلامی از همان روز نخست استقرارش، جغرافیای سیاسی، تاریخی و ملی ما را نفی و از ملت ما اُمت سازی اسلامی و عربی کرده و با این کار هویت تاریخی و ملی ما را یکسره انکار و آنرا با اسلامیت و تآئید مطلق اعتقادیِ حمله اعراب به میهنمان جایگزین کرد و این ایرانگریزی فرهنگی و گفتمانی رژیم به پر قبای غیرت ملی کسی برنخورد. خیلی زود فراموش کرده ائیم که بسیاری سرودهای عربی در همان بدو انقلاب جای سرود ای ایران ما را در صدا و سیما و رسانه های حکومتی گرفتنند( اَنجزه اَنجزه وحدهـ فقط یک نمونه است)

شاید ترامپ محض حالگیری، اگاهانه عبارت خلیج عربی را بکار برده است؛ که من بدان باور ندارم زیراکه نه تنها میدانم سیاستمدران آمریکا بسیار محتاط هستند که احساسات مردم ایرانرا جریحه دار نکنند بلکه حتی سران ممالک عربی هم که در مکاتبات و محاورات خود از عبارت خلیج عربی استفاده میکنند در محافل عمومی و بین المللی اغلب فقط از واژه (خلیج) استفاده میکنند چون میدانند جریحه دار کردن احساسات مردم ایران بنفع رژیم تمام شده و بهانه بدست آن میدهد.

محمد رضا شاه پهلوی، نه تنها سه جزیره تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی( عربی) را، علیرغم مخالفت و تهدیدهای همه دولتهای عربی منطقه بشمول همین سوریه برادر، پس از خروج انگلیس از خیلیج فارس، به ایران باز گرداند بلکه نام شط العرب را هم به اروندرود تغیر داد.

چه شد که در دوران این رژیم، نام اروند رود مجدداً به شط العرب تغیر یافت؟

حجة الاسلام والمسلمین جواد ظریف وزیر خارجه رژیم، از سخنرانی ترامپ به اسپازم ایرانگرایی افتاده و دوچار حمله عصبی غیرت زدگی میشود و پرخاش میکند. ولی آیا نام خود ایشان “جواد“عربی است یا ایرانی؟ واژه های حجة الاسلام، آیت الله، بیت رهبری یا بیت امام  و.. ،واژگانی ایرانی هستند یا عَربی؟ و این واژگان را چه جریانی طی این ۴۰ سال وارد زبان فارسی ما کرده است؟ مصلای تهران یعنی چه؟

سخن آخر اینکه ۴ دهه سال قبل از اینکه ترامپ از خلیج عربی نام ببرد، حکومت ما تمام شئون زندگی ما را عَربیزه و عَربی کرد. باید صادقانه اعتراف کرد که غیرت نشان دادن امروزی ما، چسبیدن به حجاب و روبندهِ ناسیونالیسم قلابی، پوک، مقطعی و موردی در حالیکه لِنگمان را برای فرهنگ عَربی باز کرده ائیم فقط چندش آور است و بیش از این نمیتوان گفت.

اگر ما غیرت ناسیو نالیستی داریم اول از همه باید تکلیفمان را با این رژیم ضد ایران و ضد ملی روشن کنیم. و در این تعین تکلیف، حتی اگر همه رژیمهای عربی منطقه هم از خلیج فارسمان بنام خلیج عربی نام ببرند، اگر ترامپ و سایر دول غربی هم از خلیج فارس با خلیج عربی نام ببرند، ما با آنها در مبارزه مشترک با تروریسم ویرانگر و تباهی آفرین این رژیم که اصلی ترین دشمن میهن و مردم ماست، همسویی و همپوشی استراتژیک داریم.

اختلاف روی نام خلیج فارس یا خلیج عربی را نه با جوش و خروش های قلابی ناموسی بلکه با استقرار یک رژیم مقتدر و مدرن از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در منطقه میتوانیم حل کنیم. اروپائی را که هیتلر نتوانست فتح کند، دولت مدرن و دموکراتیک پس از جنگ آلمان، بکمک آمریکا و اقتصاد نیرومندش عملاً فتح کرد و اتحادیه اروپا، امروز در واقع امپراطوری مدرن آلمان است.

اگر شیخ نشین چند صد هزار نفره دوبی با این سرعت در این مسیری که میرود در آینده، از این خلیج نه با عنوان حتی خلیج عربی بلکه با عنوان خلیج دوبی و امارات نام ببرد و میهن ما در اثر سیاست ویرانگر این رژیم لومپنکراتیک آخوندی در همین مسیر پیش رود، نباید از عَربی و اماراتی شدن خلیج فارس برآشفته شویم.

*

BBC

Iran is under the control of a fanatical regime that seized power in 1979 and forced a proud people to submit to its extremist rule. This radical regime has raided the wealth of one of the world’s oldest and most vibrant nations, and spread death, destruction and chaos all around the globe.

The Iranian dictatorship’s aggression continues to this day. The regime remains the world’s leading state sponsor of terrorism, and provides assistance to al-Qaeda, the Taliban, Hezbollah, Hamas, and other terrorist networks.

It develops, deploys, and proliferates missiles that threaten American troops and our allies. It harasses American ships and threatens freedom of navigation in the Arabian Gulf and in the Red Sea. It imprisons Americans on false charges. And it launches cyberattacks against our critical infrastructure, financial system, and military

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

یک توضیح:

قصد نداشتم و ندارم تا مدتی(حد اقل) تا مدتی چیزی بنویسم ولی حساسیت موضوع فوق و اهمیت سخنرانی ترمپ موقتاً وادارم ساخت تا همت کرده این ۳ یادداشت اخیر را بنویسم. ح تبریزیان

No Comments