هزینه شرف

Share Button

خبری کوتاه است که از طریق اِمیل گرفته ام.
سقوط اخلاقی رژیم و رهبر آن سید علی خامنه ائی را تا این حد نمیتوانستم تصور کنم!
میخواستم همه خبر را در فیس بوک بگذارم نشد لذا از اینجا کپی میکنم.
ح تبریزیانمیدانم که شاید تکراری باشد ولی لازم است لطفا شما هم دوباره ارسال کنید تا این ننگ بر پیشانی او بماند

حتما به همه اطلاع رسانی کنید تا این خبر در میان جنجالهای اخیر گم نشود

حکم زندان، مجازات افشای قصد سوءاستفاده جنسی معاون دانشگاه

شش نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان که معترض و افشا‌کننده‌ی قصد سوء استفاده‌ی جنسی حسن مددی، معاون دانشگاه زنجان، از یک دانشجوی دختر بودند، مجازات می‌گردند. اتهام این دانشجویان “تشویش اذهان عمومی و تحریک به تجمع غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور” است.

در این رابطه بهرام واحدی، سورنا هاشمی، آرش رایجی، پیام شکیبا و محمد حسن جنیدی، به یک سال زندان و علیرضا فیروزی به یک سال و چهار ماه زندان محکوم گردیدند.

حسن مددی هم‌اکنون در سمتی دیگر در وزارت علوم به کار مشغول است.

No Comments