دروازه های جهنم یمن ۳

Share Button

با کشته شدن صالح پس از انتشار پیامش از تلویزیون که در بخشی از آن از ائتلاف تحت رهبری سعودی خواست  تا به محاصره یمن پایان داده و بمبارانها را قطع کند، این بخش پیام او پس از کشته شدنش، فقط به توجیه و مجوزی برای تشدید بمبارانها و محاصره شدیدتری از  سابق توسط ائتلاف سعودی تبدیل خواهد شد. 

پسر رهبر کشته شده یمن طرفداران پدرش را به انتقامگیری فراخواند

روئیترز:

بنا به گزارش روئیترز بنقل از تلویزیون اخباریه سعودی، احمد علی صالح پسر رئیس جمهور سابق یمن، عبدالله صالح که لحظاتی پس از تغیر موضعش در جنگ داخلی توسط افراد مسلح حوثی کشته شد، امروز سه شنبه علیه گروه متحد ایران دعوت به انتقامجویی کرد.
احمد علی صالح گفت؛ من  از این پس رهبری نبرد را تا بیرون انداختن آخرین حوثی از یمن بعهده خواهم گرفت… خون پدر من چون حلقه ایی جهنمی از گوشهای ایران آویزان خواهد گردید! او از طرفدران پدرش خواست تا یمن را از شبه نظامیان ایرانی/حوثی پس بگیرند.
در ادامه روئیترز مینویسد که: “پیش بینی میشود احمد علی صالح، فرمانده قدرتمند گارد ویژه ریاست جمهوری که نامزد جانشینی پدرش بود و آخرین شانس خانواده برای بازپس گیری جایگاهشان است، به جانشینی پدرش برگزیده شود. از محل دیگر نزدیکان صالح که در آن ۶ روزه گذشته همراه او در نبردهای خیابانی علیه حوثی ها بودند اطلاعی در دست نیست.”(پایان بخشی از گزارش روئیترز)
دیروز وقتی تیتر کشته شدن صالح را دیدم، قبل از آنکه مطلب را بخوانم در حالتی از شوک ناشی از این خبر، فکر کردم، سعودیها او را کشتند. اصلاً بفکرم نرسید که ممکن است حوثیها به چنین خریتی دست یازند.
عربستان به بیش از آن پیامی که صالح به مردم یمن داد و از آنها دعوت کرد علیه حوثیها برخیزند، نیازی نداشت و زنده ماندنش جز سهم خواهیش از قدرت برای سعودیها فایده ای نداشت. او با آن پیام وظیفه تاریخی و سیاسی خودش را انجام داده و به لحظات آخر تاریخ مصرف خود رسیده بود.
اما رهبر حزب کنگره خلق یمن و رئیس جمهور سابق آنکشور نه به اراده  و تصمیم سعودیها بلکه بدست حوثیها پس از آنکه پیام تاریخی اش را به ملت یمن داد کشته شد.
اشتباه است اگر تصور شود با کشته شدن صالح، پایگاه اجتماعی او و متحدین قبیله ای اش جبهه عوض کرده و بسوی حوثیها خواهند رفت.
همچنانکه از پیام پسر صالح برمیاید، به احتمال قوی آنها علیه حوثیها برخواهند خواست و در این راه الزاماً در کنار ائتلاف تحت رهبری عربستان قرار خواهند گرفت.
با کشته شدن صالح پس از انتشار پیامش از تلویزیون که در بخشی از آن از ائتلاف تحت رهبری سعودی خواست  تا به محاصره یمن پایان داده و بمبارانها را قطع کند، این بخش پیام او پس از کشته شدنش، فقط به توجیه و مجوزی برای تشدید بمبارانها و محاصره شدیدتری از  سابق توسط ائتلاف سعودی تبدیل خواهد شد.

چشم انداز جنگ داخلی با کشته شدن صالح برای حوثیها و حامیان ایرانی آنها تیره تر از سابق خواهد گردید و اگر گاه بگاه اعتراضاتی هم از سوی مجامع بین المللی بخاطر محاصره کشور و بمبارانها توسط ائتلاف سعودی، علیه آن میشد، کشته شدن صالح بدست افراد حوثیها که روی آن به آوازه گری برای خود هم پرداختند، دیگر انعکاس چنین اعتراضاتی را در فضای سیاسی دنیا ضعیفتر خواهد کرد و گوشهای کمتری به این اعتراضات اعتناء خواهند کرد.

پی نوشت:

امروز صبح، یکروز پس از نگارش یادداشت فوق، ضمن دیدن صفحات نشریه الشرق الاوسط* چشمم به تحلیل عبدالرحمان الرشید از اعضای تحریریه با سابقه این نشریه با عنوان« کشته شدن صالح یمنیها را متحد میکند» افتاد. او در این یادداشت تحلیلی با شباهت کم نظیری همان نکته هایی را که من در یادداشت خود، در فوق نگاشته ام را مورد اشاره و تأکید قرار داده است. و البته تحلیلهای دیگری هم در اکثر رسانه های منطقه و دنیا هست که کم یا بیش به همین نتیجه گیری رسیده اند. برخی هم فقط پیش بینی وخیم تر شدن اوضاع را در اثر پولاریزه شدن فضای سیاسی کرده اند. هیچیک از تحلیلگرانی که من اظهار نظر هایشان را خوانده ام، به کشته شدن صالح بعنوان عاملی تقویت کننده بنفع حوثیها  اشاره نکرده اند.

……………………………………………………………………
Joseph Hammond, Special to Al Arabiya EnglishMonday, 11 December 2017
………………..
Ahmed Elieba , Saturday 9 Dec 2017
……………………………………

December 5, 2017

Yemen’s former president Saleh predicted his assassination

Kuwaiti daily published Ali Abdullah Saleh’s statement one day before his death

…………………………………………………

*

Saleh’s Murder Unites Yemenis

AlsharqAlawsat

Tuesday, 5 December, 2017 – 09:45
Abdulrahman Al-Rashed
Abdulrahman Al-Rashed is the former general manager of Al-Arabiya television. He is also the former editor-in-chief of Asharq Al-Awsat, and the leading Arabic weekly magazine Al-Majalla. He is also a senior columnist in the daily newspapers Al-Madina and Al-Bilad.

Had President Ali Abdullah Saleh been killed five days ago, the Saudi-led coalition and the legitimate government would have been blamed for his murder.

But, Saleh was killed by the Houthis after he had terminated his alliance with them.

By killing Saleh, the Houthis have practically become rivals to all of Yemen’s components as Saleh was their only alleged patriotic card and their political front before the Yemenis and the world.

The war map in Yemen dramatically changed the night he appeared in a televised speech announcing his acceptance of the reconciliation, and his assassination will not stop the new change he imposed.

The question now is whether the late president can manage the battle from his grave by allying with the legitimate government and confronting the Houthis? In other words, will his influence, institutions, and men who have been loyal to him, his instructions and ideas as result of his forty years of influence, carry on?What we know is that all attempts to abolish Saleh have failed in the past. Even after he was forced to quit as a result of popular protests, he continued to be a leader. Also, after the assassination attempt at al-Nahdayn mosque, everyone thought he was finished. He spent months in a military hospital in Riyadh for burn treatment.

Saleh surprised everyone after he returned, ruled Sanaa, and managed political and military battles. This is why Houthis finally decided to kill him; not to retaliate because he turned against them but because he’s capable of destroying their political project.

A few days ago, he altered the equation when he ended his alliance with the Houthis and cut the number of the legitimate government’s enemies to half, shrinking areas controlled by the armed insurgency.

Saleh abandoned the enemy camp and joined the allies camp which would have expedited Houthis’ defeat and ended the main war. But Saleh’s murder was meant to reshuffle the deck and stop the reconciliation project.

As long as we realize that Saleh’s assassination is aimed at thwarting the reconciliation, we must work to ensure its success.

What the late president did in the last four days of his life is the most important development since the war began three years ago. It will boost operations against Houthis and besiege them in their areas north of Yemen, that is, of course, if Saleh army’s commanders decided to participate in the fighting alongside ranks of the Yemeni army.

In the past few days, Saleh tried to liberate the capital, which has been occupied by the insurgents since 2014, when Houthis seized the headquarters of the First Division and the remaining military and security institutions were defeated without much resistance.

Questions today revolve around the size of Houthis’ power in Sanaa, with rumors claiming they are the strongest party and that any attempt to get them out would cause a bloody war between the two sides in the city’s historic streets. It was difficult to figure out the truth but assassinating President Saleh proved that Houthis are an influential power.

In the past, Sanaa was Saleh’s stronghold and Houthis could only enter and occupy after his approval. But, ever since they entered the capital, they seized arms’ warehouses, bought loyalties and laid plans for the day when they clash with their ally Saleh, and perhaps assassinate him and take control of the capital.

The new reality is critical, dangerous, and requires Yemeni army and the coalition forces to enter Sanaa and work with Saleh’s forces that are in shock. The people of Sanaa and forces of late Saleh have a great interest in going to war to restore their city from Houthis.

In his televised speech, the late president called for lifting the siege, including resuming military and civil navigation in the airport for the first time since the beginning of the war and reopening crossings for aid convoys and trade activity. It is not possible to do so after Saleh’s assassination without entering into a new alliance with Saleh’s forces and deterring Houthis in Sanaa.

If the reconciled parties agree on managing Sanaa, it will be reconstructed faster and restore its role as the administrative capital of the country, after most governmental institutions had been moved to Aden as a temporary alternative capital.

People of Sanaa, leaders of the General People’s Congress and commanders of Saleh’s forces must realize the importance of change which Saleh adopted and was killed for. They must defend his decision and project.

What about the savage wolves, i.e. Houthis? They succeeded in getting rid of Saleh, their new enemy, and disrupting his plan. Yet, practically, they’re finished as decision makers in this big war.

Their hope to influence the shape of the governing political system is over. The Houthis went from being partners in governance to murderers of Saleh.

This is a crime they cannot justify, and by losing Saleh, they became nothing more than Iran’s militias against Yemenis.

……………………………………………………

Gulf News

Published: 12:56 December 6, 2017

AP

After Saleh’s death what comes next for Yemen?

While Al Houthis could gain in the short term they have lost important manpower by angering Saleh supporters

 AP
During his three decades as president, Saleh built an extensive network of allies among tribes, the military and his political party. His sons and nephews commanded the main military branches.
…………………………………………………………….
DECEMBER 11, 2017

U.S.-backed Syrian forces, Iraqi army coordinate at border: SDF

………………………………………………………..

..

No Comments