توپ آقای بهمنی متأسفانه تو خالیست!

Share Button

کامنتی کوتاه و با عجله بمناسبت ضد حمله ارزی بانک مرکزی

آقای بهمنی، وزیر اقتصاد و دولت توپ توخالی ارزی شلیک میکنند! فقط آزاد سازی کامل عرضه ارز است که نشان میدهد دولت ذخیره ارزی کافی در اختیار دارد، به بازار آرامش داده و مردم را متقاعد میکند که بانک مرکزی و دولت قصد سوء استفاده رانتخوارانه از بازی با نرخ ارز را ندارند. الغای همه شرایط وضعیت اضطراری از جمله اظهار نامه ارزی ، لغو محدودیت و شرط و شروط ارز مسافرتی است که اطمینان را باز میگرداند. تا هنگامیکه این آزاد سازی رخ ندهد نه تنها خروج قاجاقی سرمایه از مملکت متوقف نمیشود بلکه همه آن ایرانی هایی که طی این ۳۲ سال ارسال کننده ارز به ایران بوده اند دست نگاه خواهد داشت.
ظاهراً بانک مرکزی امروز دست به یک ضد حمله ارزی زده است، امری که زیاد غیر منتظره هم نبود. هم ضد حمله عملی با وعده عرضه ارز و سکه به بازار و هم ضد حمله روانی از طریق آوازه پراکنی در مورد تنزل نرخ سکه و دلار. اما پشتوانه و عقبه بانک مرکزی برای این ضد حمله هر چقدر هم که باشد نمیتواند جبران کننده سیل خروج سرمایه از یکسو و مسدود شدن سرجشمه در آمد دلاری و یورویی دولت و بانک مرکزی شود، چون همه میدانند که وصولی های دلاری و یوریی ایران بعلت تحریم بانک مرکزی متوقف شده است. ممکن است توده عادی مردم و خرده صرافهای خیابانی حاشیه فرودوسی توی تله این ضد حمله بانک مرکزی بیفتند ولی کلان وامداران و نقدینه دارن عمده و تجاری که واردات و صادرات برایشان پوشش نقل و اننتقال و معالات ارزی است گول این مانور ها را نخورده و دلار و طلا انبار خواهند کرد.
من فکر نمیکنم دلارهای صادرات غیر نفتی هم دیگر به کشور برگردد و این یعنی کاهش حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلا ورود ارزی به کشور. آنها که نبض این مانور امروز رئیس بانک مرکزی دستشان نیست میتوانند هفته ایی صبر کنند تا ببینند این ضد حمله عقبه ندارد و ادامه دار نیست و پس از چند روز، هجوم مردم برای انباشت و ذخیره دلار مجدداً با شدتی بیشتر آغاز و بی اعتمادی اشان نسبت به سیاست های دولتی افزونتر خواهد شد.
این هنری نیست که با چند ده میلیون دلار هجوم ارزی به ضعیف ترین جبهه دیو بحران پولی و ارزی، یعنی حاشیه خیابان فردوسی که کل گردش عملیات معاملاتی آن در روز از چند ده میلیون تجاوز نمیکند سرود فتح بخوانی! کاری که بانک مرکزی و دولت در صدد آن هستند. بلکه در جبهه و نگاهی استراتژیک این اطمینان را به جامعه و بازار دادن مهم است و آنهم مستلزم آزاد سازی کامل بازار ارزی است .
اگر دولت و.اقعاً آنچنان که ادعا میکند دارای ذخیره کافی است چه بهتر که با گشودن صندوقها و ضد حمله واقعی بصورت عرضه نا محدود ارز با نرخی مناسب، هر نرخی که خود دولت و بانک مرکزی صلاح میدانند، برای همیشه به دلال بازی ارزی و رانتخواری پولی پایان دهند.
تا هنگامیکه بانک مرکزی برای فروش و تحویل ارز شرط و شروط و محدودیت کمی قائل میشود، تا هنگامیکه جو امنیتی و پلیسی بر فضای معاملات و نقل و انتقال ارزی حاکم است تصوری غیر از این، که توپخانه ارزی بانک مرکزی از باروت دلار خالی است تصوری واهی است.
کمترین اعتمادی به فردای بازار ارزی نیست و آقای بهمنی چند روزی میتواند در حاشیه خیابان فردوسی توپ خالی در کند و خرده دلالها را غافلگیر کند در حالیکه در مرز عراق و بازار دوبی تومن در مقیاس صد ها میلیاردی بسرعت در حال تبدیل شدن به دلار و فرار از کشور است.

No Comments