نسخه پوتین و اردوغان برای جلوگیری از فرار سرمایه

Share Button

اردوغان ضمن پذیرش وجود “برخی مشکلات اقتصادی” گفت این مشکلات نمیتوانند توجیه سقوط ناگهانی ۲۵% ی ارزش لیره  ترک در برابر دلار و یورو ظرف ۶ ماه باشد. لیره ترک ظرف فقط ماه ژانویه گذشته ۱۰% از ارزش خود را در برابر دلار امریکا از دست داده بوده است.”

نتیجه گیری: میتوان همچنان به نقل این گونه گزارشها که تعدادشان کم نیست و همگی حاکی از دعوتهای میهن پرستانه و پان تورکیستی اردوغان برای دفاع از ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی است که بزعم او سقوط آن کار “دشمن” ادامه داد.

معلوم نیست چرا اینگونه دشمنان نمیتوانند با پول ملی هند، پاکستان، اردن، مصر و عربستان چنین بازیهایی را به صحنه بیاورند؟ از پول ملی ممالک صنعتی چیزی نمیگویم.

در پس این کلیشه تکراری و شناخته شده دشمندشمن کردنها و لولو نشان دادنهای اردوغان برای توجیه سقوط ارزش لیره ترک؛ مسائل و علل برشمرده زیر قرار دارند که در پی بنای آنها سوء مدیریت است:

 ولادیمیر پوتین و راهکار او برای حل مسئله فرار سرمایه از روسیه

مفهوم دیکتاتوری را نمیتوان بدون در نظر گرفتن جهت گیری کلان و چشم اندازی هر نمونه مشخص آن بکار برد و بین همه دیکتاتوریها، بصرف شیوه و شکلِ اعمال اقتدار حکومتی اقتدارگرایانه صوری بین آنها علامت تساوی ماهوی نهاد.

همه دیکتاتوریها، در مهار کردن تضادها و نارضایتی های سیاسی در جامعه خود از منظر کاربرد ابزار قدرت مشابهند ولی برخی، این مهار سیاسی خشنِ مخالفتهای سیاسی جامعه را بدون برنامه ای سازنده برای پیشرفت جامعه، فقط برای ادامه فرمانروائی خود و طبقه یا گروه حاکم (خودی) میخواهند و برخی با نگاه و جهتگیری بسوی پیشرفت به ایجاد نظمی آهنین  از موضعی ناسیونالیستی و میهن دوستانه متوسل میشوند. نمونه های دیکتاتوریها نوع اول در دوران معاصر را میتوان: ـ حکومت بعثی صدام، قذافی، رابرت موگابه، کیم یونگ اون، بشار اسد، پوتین، اردوغان و رژیم کنونی ایران، نیکلاس مادورو،  و بسیاری حکومتهای جمهوری های آسیائی سابق شوری ذکر کرد. و از نمونه های نوع دوم میتوان: آتاتورک، پینوشه، فرانکو، حسنی مبارک،رضا شاه و محمد رضا شاه،دیکتاتوریهای نظامی سابق کره جنوبی، برزیل و ترکیه و قدری عقب تر پطر کبیر و ملکه کاترین و بیسمارک حتی ناپلئون بناپارت را نام برد.

هردو گونه این نوع دیکتاتوریها ضمن تنوع درونی خود و درجه کاربرد قهر در تحمیل نظم سیاسی مورد نظر خود، متفاوت از نوع دیگر، از ماهیت واحدی درخود و متفاوت از دیگری برخوردار هستند.  در یک تقسیم بندی ماهوی و کلی، آنها یا توسعه طلب و جهان گرا هستند یا ضد توسعه گرائی و جهان گریز. و دقیقاً این تفاوت عمیق ماهوی است که در کاربرد عام و بدون تمیزِ تفاوت دوغ و دوشابِ واژه دیکتاتوری به کج فهمی سیاسی منجر میشود زیرا دوغ و دوشاب هردو سیال و سفید رنگ هستند. بنا بر این نمیتوان بصرف شباهت صوری آنهار یکی گرفت همچنانکه کفتار را با سگ هم ماهیت گرفت.

غرض از این مقدمه، دستیافت این نتیجه گیری مختصر بود که: دیکتاتوریهای توسعه گرا بخاطر همین ماهیت توسعه گرایانه خود، در ساختار سازی سیستم مدیریت اقتصادی و اجتماعی جامعه از پیشرفته و مدرنترین دستاوردهای زمان اسفاده میکنند و ممنوعیتی در این زمینه اعمال نمیکنند و در کُنه و ذات خود مترقی هستند و بستر ساز ترقی و توسعه و زمینه ساز دموکراسی سیاسی و ماشین سرکوب دولتی آنها هم علیرغم خشونتشان در همین جهت عمل میکند. یعنی بزبان ساده، سرکوگری آنها عمدتاً علیه نیروهای ضد توسعه اعمال میشود هر چند کم یا بیش دامن برخی نیروهای مدرن را هم میگیرد. در حالیکه ماشین سرکوب در حکومت های ضد توسعه و جهان گریز، متوجه نیروهای مدرن و توسعه گراست هرچند در حاشیه میتواند دامنگیر خودیها هم بشود و به تصفیه های داخلی منجر شود.

بطور خلاصه عقلانیت عملی رژیمهای های ضد توسعه، در ماشین سرکوبشان متمرکز میباشد و در حکومتهای توسعه گرا در ساختار سازی اقتصادی و اجتماعی اشان. آن یک در ایجاد زمینه ها و امکانات توسعه افلیج و ناتوان است و این یک در سرکوب شورشهای وسیع داخلی.

در اثبات نتیجه گیری فوق من به توضیح نمونه های برخورد رژیم پوتین، اردوغان و احمدی نژاد در برخورد با بحران ارزی و مدیریت پولی در کشور تحت مدیریتی اشان میپردازم. این هرسه رژیم در خنثی کردن و سرکوب مخالفین با نهایت عقلانیت عملی و  نتیجه بخش عمل کردند ولی در بسیاری موارد از حل ساده ترین مشکل اقتصادی و رفاهی عاجز بودند.

روسیه پس از حمله برنامه ریزی شده به شبه جزیره کریمه و تحریکات نظامی سیاسی علیه اوکرائین با تحریمات غرب مواجه گردید که به بحران اقتصادی و فرار سرمایه از روسیه منجر گشت. طی قریب ۳ سال نرخ برابر روبل در برابر یورو و دلار تقریباً به نصف تقلیل یافت. ذخیره ارزی اعلام شده روسیه  طبق گزارش بانک مرکزی کشور از ۵۲۵ میلیارد دلار پیش از بحران به حدود ۴۳۰ میلیارد در پایان سال گذشته مسیحی تقلیل یافت و نرخ برابری روبل در برابر دلار در همین دوران از هر دلار ۳٫۲ روبل به ۵۷٫۷ روبل تغیر کرد یعنی در عرض ۵ سال  نرخ دلار نسبت به رویل حدود ۷۵% گرانتر شد. البته همین نرخ هم موقتی و ناشی افزایش بهای نفت در این چند ماهه اخیر است و الی قریب یکسال نیم پیش نرخ هر دلار به حدود ۸۳ روبل هم رسیده بود.

پوتین رئیس جمهور  روسیه ماه پیش در کسوت؛ نخست وزیر، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی روسیه هم ظاهر شد و به روسهایی که از مملکت سرمایه و ارز خارج کرده اند وعده داد که اگر سرمایه های گریخته از مملکت را بکشور برگردانند، هم بخشودگی مالیاتی و کیفری میگیرند و هم جازه مالیاتی هم دریافت میکنند.

روئیترز ماه قبل، گزارشی دارد  تحت عنوان: “پوتین گفت مالیات بر سرمایه هایی که از مملکت خارج شده اند را در صورت برگشت به کشور حذف خواهد کرد“. روئیترز در این گزارش از تلاشهای استیصال آمیز پوتین برای تشویق بازگشت سرمایه های فراری از کشور رازگشائی کرده و در پایان به عدم استقبال صاحبان این سرمایه های فراری از دعوت پوتین میپردازد

در ارزیابی این گفته پوتین باید گفت اولاً: ـ این پوتین رئیس جمهور روسیه  است که با نادیده گرفتن علنی و  عادت شده خود؛  پارلمان؛ دوما، نخست وزیر؛ مدودیف، وزیر دارائی و رئیس بانک مرکزی کشور را که برای اینگونه تصمیم گیریها مسئولند را نادیده گرفته، بسیاق سزارهای مطلق العنان سده های پیش، فرمان بخشودگی جرایم اقتصادی و وعده اعطای جایزه  میدهد بدون اینکه احترامی برای سازو کارهای قانونی در این زمینه مدیریتی مملکت قائل باشد. این اولین نشانه آن چیزی است که من در بالا از آن بعنوان عدم عقلانیت عملی در سازو کارهای مدیریتی دیوانی نام بردم. پوتین نمیداند که سازو کاری که در عرصه امنیی و پلیسی و سرکوبگری نارضایتی های سیاسی عقلانیست و برای رژیم نتیجه بخش، در عرصه اقتصادی جواب نمیدهد و بنابراین، عادتاً همان آمریت نظامی و امنیتی را به حوزه اقتصادی هم تعمیم میدهد.

و اما جنبه دیگر قضیه که نشانه بیشعوری کامل او نسبت به مسائل اقتصادی میباشد در این نهفته است که: مگر سرمایه های گریخته شده از روسیه و صاحبان آنها به جنون دوچار شده اند که اولاً دلارهای خود را به کشوری برگردانند که تحت تحریمهای بسیار است و نرخ  سقوط برابری پول آن(روبل) در برابر دلار بسی بیشتر از این وعده های سرخرمن بخشودگی مالیاتی، اگر هم بدانها عمل شود، میباشد. فراتر این؛ مگر آن سرمایه دارانی که روبلهای خود را به دلار تبدیل و از مملکت خارج کرده اند،کور بوده، سرنوشت بسیاری از سرمایه داران زندان یا ترور شده و اموالشان با یک حکم حکومتی ضبط شده را ندیده اند؟ تا به اینگونه وعده ها اطمینان کنند؟

ندیدن ابعاد امنیتی حریم خصوصی و تأمین جانی و سرمایه ایی و عدم اعتماد به رژیم از سوی صاحبان این سرمایه ها، نشانه ابلهی رهبر روسیه و سردرلاک خویش فربرده او است که نمیداند رژیم او از هیچ نظر در هیچ زمینه ایی برای هیچ کس قابل اطمینان نیست. و این نیز خود نشانه دیگری از فقدان عقلانیت عملی در عرصه مدیریتی رژیم پوتین است.

روئیترز ۲۵  دسامبر مینویسد، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در یک سخنرانی در شورای فرهنگی و هنری کرملین، با نگاه به خروج وسیع سرمایه در ۲۰۱۴ از کشور، به خراب شدن رابطه با غرب بخاطر  مناقشه اوکرائین و سقوط بهای نفت اشاره کرده و خطاب به سرمایه دارانی که سرمایه هایشان را از کشور خارج کرده اند گفت اگر سرمایه هایشان را به کشور برگردانند مشمول بخشودگی(عفو  amnesty) میشوند. بموجب آن عفو که تاریخش در اواسط ۲۰۱۶ منقضی گردیده بود، حکم پرداخت مالیات های گذشته و جرایم پولی علیه آنهائی که دارای سرمایه در خارج بوده اند لغو کرده بوده است. ولی با این حال تعداد کمی از صاحبان سرمایه برون مرزی به تصویب حکم این عفو پاسخ گفتند.

در سخنرانی دیگری برای نمایندگان پارلمان پوتین گفت: دو پیشنهاد دارد که تاکنون از آنها پرده برنداشته است. پیشنهاد اول تمدید زمان آن عفو است زیرا فشار های خارجی نه تنها کاهش نیافته اند بلکه افزایش هم میابند و پیشنهاد دوم : حذف ۱۳% از مالیات بر انتقال سرمایه از خارج به داخل روسیه است. بگفته او؛ در عین حال ابزارهای دیگری نیز برای تشویق به بازگشت سرمایه در دست مطالعه نظر میباشد  که از جمله قرار است برای اینگونه سرمایه بازگشتی اوراق  ویژه خزانه  صادر شود.

لُب کلام این است که: پوتین به پارلمان روسیه و وزیر دارائی امر میکند که شرایط قانونی را برای: ۱ـ تمدید عفو جرایم پولی و بخشودگی مالیاتی متواریان مالی و پولی ایجاد کنند. ۲ ـ بنا به این امریه پوتین، نه تنها متواریان و متخلفان پولی عفو میشوند بلکه ۱۳% هم معافیت مالیاتی برای سرمایه بازگشتی خود میگیرند.

نشریه ایندپندنت  سپتامبر ۲۰۱۶ در باره فرسایش ذخایر ارزی روسیه نوشت: ” دولت روسیه به ذخایر ارز خارجی چنان چنگ انداخته است که میتواند بارش درآمدی سالهای گذشته آنرا تا ۲۰۱۷ بخشکاند. اقتصاد روسیه برای حدود ۲ سال، همزمان با کاهش بهای نفت و تحریمهای اِعمال شده بخاطر دخالتش در اوکرائین درحالت رکود بوده است که ضربه سختی به آنکشور وارد کرده است.

 این گونه برخورد سیاسی امنیتی پوتین با مسئله پولی و اقتصادی حتی در قرون ۱۷ و ۱۸، در دوران فرمانروایی اتوکراتها و سلاطین هم پاسخ نمیداد تا چه رسد به امروز.

مشکلات اقتصادی به شمول ارزی و پولی هر کشور فقط با استفاده از مکانیسم ها و ابزار های مالی و و پولی از سوی مراجع کارشناسی، قانونی و با اتکاء به قانونگرائی آهنین و قابل اطمینان برطرف شدنی هستند نه با چنین رشوه دهی ها و عفو دادنهای سلطانی، ولائی یا ملوکانه.

و اما رجب طیب اردوغان و چاره یابی او برای جلو گیری از فرار دلار از ترکیه:

نشریه ساندی تایمز لندن، دسامبرسال پیش گزارشی داشت دایر بر درخواست اردوغان از مردم  برای سپردن دلارهایشان به بانکهای ترکیه با عنوان: اردوغان ترکهائی که دلارهایشان را مخفی کرده اند به میهن پرستی دعوت میکند.”  

 در ادامه ساندی تایمز مینویسد؛ پرزیدنت اردوغان خطاب به ترکها اصرار کرد که ذخیره های ارزی خودشان را به لیره ترک تبدیل کنند تا از سقوط نرخ برابری پول ملی که در بحبوحه تنشهای بین المللی و ملی به نازل ترین حد خود رسیده است جلوگیری کنند.

بنوشته ساندی تایمز؛ آن بخش از بازرگانی کشور که به مواد اولیه خارجی وابسته است،بشدت صدمه دیده، لیره ترک در برابر دلار ۱/۴ ارزش خود را در مدت کمی از دست داده و  قیمت کالاها در فروشگاه ها به آسمان رسیده است. یک دانشجو میگوید:” من فکر میکنم لیره بزودی فرو خواهد ریخت”.

اردوغان میگوید: “برخی کوشش دارند مملکت ما را با خرابکاری اقتصادی بزانو در آورند و کاری را که نتوانسته اند با تصرف تانکها، تفگنها، و جنگنده های F-16s در ۱۵ ژولای انجام دهند با بزانو در اوردن اقتصادی ما کسب کنند. آقای اردوغان گفت:”ما مجبوریم در برابر این دشمنان آنچنان بایستیم که بخاطر آینده امان در ۱۵ ژولای در برابر آنها ایستادیم “(اشاره  او به کودتای شکست خورده نظامیان است . ح ت)

اسپوتنیک روسیه نیز زمانی پس از آن فراخوان اردوغان از ترکها به میهن پرستی و بیرون کشیدن دلارهایشان از توی متکاها و تشک هایشان و سپردن آنها به بانکهای ترکیه، گزارشی دارد با عنوان جنگ اردوغان با سفته بازان ارزی و تروریست نامیدن آنها از سوی اردوغان”  در این گزارش از جمله گفته میشود: “رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان سفته بازان عمده بازار ارز را که  با سوء استفاده از نوسانات ارزی در بازار سود میبرند را به تروریستها تشبیه کرد و از ترکها خواست تا با یک بسیج ملی به دفاع از پول ملی در برابر دشمنان ترکیه برخیزند.”

او که در کاخ ریاست جمهوری سخن میراند گفت:”سقوط اخیر ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی کار دشمنان ترکیه است.

اردوغان ضمن پذیرش وجود “برخی مشکلات اقتصادی” گفت این مشکلات نمیتوانند توجیه سقوط ناگهانی ۲۵% ی ارزش لیره  ترک در برابر دلار و یورو ظرف ۶ ماه باشد. لیره ترک ظرف فقط ماه ژانویه گذشته ۱۰% از ارزش خود را در برابر دلار امریکا از دست داده بوده است.”

نتیجه گیری: میتوان همچنان به نقل این گونه گزارشها که تعدادشان کم نیست و همگی حاکی از دعوت های میهن پرستانه و پان تورکیستی اردوغان برای دفاع از ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی است که بزعم او سقوط آن کار “دشمن” ادامه داد.

معلوم نیست چرا اینگونه دشمنان نمیتوانند با پول ملی هند، پاکستان، اردن، مصر و عربستان چنین بازیهایی را به صحنه بیاورند؟ از پول ملی ممالک صنعتی چیزی نمیگویم.

در پس این کلیشه تکراری و شناخته شده دشمن! دشمن کردنها و لولو نشان دادنهای اردوغان در توجیه سقوط ارزش لیره ترک؛ مسائل و علل برشمرده زیر قرار دارند که در مرکز آنها سوء مدیریت قرار دارد:

۱ ـ اردوغان با تبدیل دموکراسی نیم بند ترکیه به حکومت اتومانی و تمرکز قدرت در دستهای خود و حزب عدالت و توسعه بمثابه سازمان سیاسی خانوادگی خود، اطمینان مردم و بازار سرمایه را نسبت  به آینده ترکیه از بین برده است.

۲ ـ تصفیه و پاکسازی صدها هزار نفر از اصحاب جراید و رسانه های دیگر گرفته تا قضات شریف و بیطرف دستگاه قضایی، فر هنگیان و نظامیان و اساتید دانشگاه، اطمینانی نسبت به کارکرد سالم و بیطرفانه دستگاه قضائی ترکیه نه در داخل کشور کشور و نه در خارج باقی نگذاشته است تا اعتماد سرمایه را جلب کند.

۳ ـ دستگیری بسیاری از نمایندگان پارلمانی حزب پارلمانی HDP دموکراتیک خلق( منتسب به کردها) و رهبر آن صلاح الدین  دمیتراش و محکوم کردن او و تعداد دیگری از پارلمانتاریستهای آن حزب و حتی حزب قدیمی و سنتی جمهوریخواه مردم به حبسهای طولانی مدت در دادگاه های فرمایشی، همه توهمات دموکراسی نسبت به حکومت اردوغان در جهان را زابل کرده است و این رژیم در رسانه غربی مخصوصاً و رسانه جهان عموماً بصورت یک رژیم دیکتاتوری مذهبی توصیف میشود که قادر نیست اطمینان جهان مدرن را بخود جلب کند.

درنتیجه ی بی اعتبار شدن بحقِ این دیکتاتوری دموکرات نما،  از میزان توریسم اروپایی که بیشترین ارزآفرینی را برای اقتصاد ترکیه داشت بشدت کاسته شده و جای آن توریستهای اروپائی را توریستها و فواحش روسی گرفته اند.

۴ ـ در اثر ازسرگیری جنگ با کردها و PKK و امنیتی کردن کُل فضای سیاسی کشور، اطمینان سرمایه گزاران خارجی زابل و روند خروج سرمایه از مملکت آغاز شده است که پایانی بر آن دیده نمیشود.

۵ ـ نردیکی با روسیه و ایران و ایجاد تنش با آمریکا، اتحادیه اروپا و مصر، ترکیه را در بن بست نزدیکی و چسبندگی بیشتر با روسیه و ایران و دوری از غرب قرار داده است که برون رفتی از آن بچشم نمیخورد.

۶ ـ در اثر در افتادن با جریانات سکولار لیبرال داخلی از یکسو و با جریان اسلامیستی میانه رو و سکولار فتح الله گولن از سوی دیگر، اردوغان و حزبش در سراشیبی بی بازگشتِ تشدید خفقان برای تدام حکومت خود افتاده اند که سرانجام آن فقط یک قیام مردمی علیه آنهاست و راه آشتی ملی با حضور اردوغان و حزب عدالت و توسعه او دیگر بسته شده بنظر میرسد.

۷ـ سال گذشته رهبر حزب جمهوری مردم ترکیه کلیچ دار اوغلو، حزاب کمالیست سابقه دار ترکیه و میراث دار کمال آتاتورک یک راه پیمائی ۴۶۰ کیلومتری را با پارول “عدالت” از آنکارا به اسلامبول سازمان  داد که شرکت دهها میلیونی مردم در آن دنیا را شگفت زده کرد و  به جهانیان نشان داد که طبقه متوسط و بخشهای وسیعی از جامعه شهری ترکیه از بی عدالتی اردوغان و حزب او به ستوه آمده اند.

به این فهرست؛ بعنوان دلایل اقتصادی/سیاسی/اجتماعی سقوط لیره ترک و نزول اقتصاد ترکیه و به سراشیبی انزواگرانه و اروپا/آمریکا ستیزانه ای که اردوغان و حزبش در آن در آن افتاده اند همچنان میتوان افزود ولی فکر میکنم تا اینجا کافیست.

باختصار میگویم شکافی که رژیم اردوغان از همه جهت در جامعه ترکیه ایجاد کرده است به عمق جامعه ترکیه رسیده که  حتی با رفتن او و حزبش هم دیگر به این آسانی پرکردنی نیست.

بن بست رژیم اردوغان و ترکیه تحت حاکمیت او میتواند تا سقوطی غیر قابل تصور ادامه یابد. در واقع دشمنی درکار نیست و اگر هست خودنابود گری و خود تخریبی اردوغان و حزب اوست که روی تمام اقتصاد ترکیه و فضای سیاسی آن اثر بسیار منفی و دیر پای بجا نهاده است.

یادداشت بیش از آنچه تصور میکردم طولانی گشت و بنا براین در اشاره به ایران از تحلیل میگذرم و فقط به درج گزارش خبری نشریه  عصر ایران در ذیل بسنده میکنم. خواننده باید بکمک قدرت تحلیلی خود تشابه آنرا با وضعیت روسیه و روبل و ترکیه و لیره اش بیابد.

توضیح اینکه  بیشتر منابع یادداشت فوق در ذیل درج شده یا برای آنها لینک داده شده است.

توجه!

لینک زیر از سایت تابناک امروز ۲ بهمن راجع به رسیدن دلار به ۴۶۳۲ تومان است. مطالعه آنرا هم اکیداً توصیه میکنم. 

همان «پنج نفری» که توانایی بر هم زدن بازار ارز دارند، رئیس بانک مرکزی کنید!

ظهور و عروج جمشید بسم الله و خروج دلار از مملکت و سقوط ریال در بازار ارزی

عصر ایران

 ۲۹ مهر ۱۳۹۱ – ۲۰ October 201

محمدرضا رحیمی: نرخ ارز را “جمشید بسم الله” تعیین می‌کند

وی تصریح کرد: قیمتهای ارزی بازار هم اکنون صوری است و فردی به نام “جمشید بسم‌الله” این قیمت را در بازار آزاد تعیین می‌کند و البته دولت در جستجوی این است که قیمت ارز را به حدی برساند که صادرکننده، صادرات بهتری داشته باشد.

وی افزود: این تقاضای نامشروعی از سمت دولت نیست و اگر نیز صادرکنندگان آن را اجابت نکنند، این روزهای سخت را ما سپری خواهیم کرد و بیشتر به رنج می‌افتیم ولی بهره زیادی از معنویت و فضل الهی خواهیم برد.

دولت تضمین می‌کند که در بازگشت پول صادرات به کشور اجازه ضرر به صادرکنندگان ندهد؛ البته برخی از صادرکنندگان این درخواست دولت را نپذیرفته‌اند که باید خطاب به آنها گفت که نوبت ما نیز می‌رسد، البته این سخن از باب تهدید نیست… صادرکنندگان نفع دولت را تضمین کنند و ما نیز جبران ضرر صادرکنندگان را تضمین می‌کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری از صادرکنندگان درخواست کرد تا ارز حاصل از صادرات خود را در چهارراه استانبول نفروشند و گفت: نرخ ارز بازار آزاد را هر روز فردی به نام “جمشید” تعیین می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی در مراسم روز ملی صادرات گفت: اخلال در بازار ارز را نیروهای خارجی در خارج از مرزهای کشور ایجاد نکرده‌اند، بلکه دشمن این اخلال را به وسیله نیروهای داخلی خود ایجاد کرده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: وزیر و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌توانند شهادت دهند که بنده همواره در راه رفع برداشتن موانع پیش روی صادرکنندگان تلاش کرده‌ام، این در شرایطی است که صادرکنندگان نباید اجازه دهند که دشمن از رفتار آنها شاد شود.

وی تصریح کرد: ۳۲ سال است که تحریم پیش روی ملت ایران قرار گرفته است؛ اما راهکارهایش را نیز به خوبی آموخته‌ایم. بنابراین صادرکنندگان باید برای دور زدن تحریم‌ها، ارزهای حاصل از صادرات را به گونه‌ای منصفانه با رعایت سود و قبطه و بهره خود به کشور بازگردانند. این بهترین راه مقابله با تحریم است.

رحیمی گفت: این استدعای دولت از صادرکنندگان برای ارایه ارز خود به دولت از سر عجز نیست؛ بلکه این درخواست صورت می‌گیرد تا اگر صادرکننده‌ای راه را گم کرده ‌است، به راه راست برگردد. این در حالی است که دولت تضمین می‌کند که در بازگشت پول صادرات به کشور اجازه ضرر به صادرکنندگان ندهد؛ البته برخی از صادرکنندگان این درخواست دولت را نپذیرفته‌اند که باید خطاب به آنها گفت که نوبت ما نیز می‌رسد، البته این سخن از باب تهدید نیست.

به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، دولت نه بخشش می‌خواهد و نه ایثار؛ بلکه از صادرکنندگان تقاضا دارد که ارز حاصل از صادرات را برای باز کردن گره از کار کشور وارد نمایند.

وی اظهار داشت: قصد دولت رصد کردن و حساب و کتاب کردن ارز صادرکنندگان نیست، بلکه خواستار این است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در چهارراه استانبول نفروشند و به دولت ارایه دهند.

رحیمی تصریح کرد: صادرکنندگان نفع دولت را تضمین کنند و ما نیز جبران ضرر صادرکنندگان را تضمین می‌کنیم؛ بنابراین به زودی باید با صادرکنندگان بنشینیم و نمایندگان صادرکنندگان با نمایندگان دولت دستورالعملی را تدوین کنند که چگونه ارزهای حاصل از صادرات را به جریان بیندازیم.

وی ادامه داد: با این کار خاری از پای ملت بیرون آورده می‌شود، در حالیکه دشمن تحریم آزاردهنده را در دستور کار قرار داده است؛ این در شرایطی است که در اسفندماه سال گذشته، اعلام شد که اگر در داخل مشکل نداشته باشیم، تحریم را دور می‌زنیم؛ اما مشکل ما در داخل کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهوری خطاب به صادرکنندگان خاطرنشان کرد: آیا این انصاف است به ارزی که ملت نیاز دارد آن را تحویل ندهید، مگر اینکه تهدید شوید که منافعتان تامین نمی‌شود.

وی تصریح کرد: قیمتهای ارزی بازار هم اکنون صوری است و فردی به نام “جمشید بسم‌الله” این قیمت را در بازار آزاد تعیین می‌کند و البته دولت در جستجوی این است که قیمت ارز را به حدی برساند که صادرکننده، صادرات بهتری داشته باشد.

وی افزود: این تقاضای نامشروعی از سمت دولت نیست و اگر نیز صادرکنندگان آن را اجابت نکنند، این روزهای سخت را ما سپری خواهیم کرد و بیشتر به رنج می‌افتیم ولی بهره زیادی از معنویت و فضل الهی خواهیم برد.

رحیمی اعلام کرد: چهارشنبه هفته جاری جلسه‌ای با صادرکنندگان ترتیب خواهیم داد؛ چراکه می خواهیم کشور را درست کنیم و یکی از راههای آن نیز صادرات است. صادرات غیرنفتی کشور را می‌سازد و اقتصاد مقاومتی که مورد اشاره مقام معظم رهبری است، یکی از پایه‌هایش بیمه کردن کشور است. الان در شرایطی هستیم که نیازمن به گردش ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان در اقتصاد کشور هستیم.

وی تصریح کرد: نرخ نیز تعیین نمی کنیم، نرخ را منصفانه اعلام می‌کنیم و البته از شما ارز هم نمی‌خواهیم بلکه صادرکنندگان کالاهایی که دولت نیاز دارد را وارد کنند.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: صادرکنندگان در این مقطع ارز خود را رو کنند بدون اینکه حتی یک سنت را کم کنند.

………………………………………………………………

Hurriyet

……………………………

 Sputnik

13.01.2017

Erdogan Declares War on Currency Speculators, Calls Them ‘Terrorists

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has equated market traders speculating on the exchange rate of the Turkish lira with terrorists who threaten the country with guns in hand, and called on Turks to ‘mobilize’ to defend the national currency against Turkey’s enemies.

Speaking to officials at the presidential palace on Thursday, Erdogan said that the recent drop in the value of the country’s national currency was caused by Turkey’s enemies

Admitting that the country’s economy has “some problems,” Erdogan insisted that these could not explain the lira’s dramatic 25% drop against the dollar and the euro over the last six months. Since January 1 alone, the lira dropped

as much as ۱۰% against the US currency

“You know that the economy is used to attack Turkey. There is no difference in terms of goals between the terrorist with a gun in his hand a terrorist with dollars and euros in his hands,” Erdogan told officials, according to Reuters.

“The goal is to topple Turkey, to make it kneel and stray from its goals,” he added. “They are using the foreign exchange rate as a weapon,” the president noted, referring to Turkey’s enemies.

Erdogan called for a “national mobilization” to defend the lira against speculators, recalling July’s failed military coup attempt, when Turks spilled into the streets to block the military as it attempted to overthrow the government.

 

عصر ایران

 ۲۹ مهر ۱۳۹۱ – ۲۰ October 201

محمدرضا رحیمی: نرخ ارز را “جمشید بسم الله” تعیین می‌کند

وی تصریح کرد: قیمتهای ارزی بازار هم اکنون صوری است و فردی به نام “جمشید بسم‌الله” این قیمت را در بازار آزاد تعیین می‌کند و البته دولت در جستجوی این است که قیمت ارز را به حدی برساند که صادرکننده، صادرات بهتری داشته باشد.

وی افزود: این تقاضای نامشروعی از سمت دولت نیست و اگر نیز صادرکنندگان آن را اجابت نکنند، این روزهای سخت را ما سپری خواهیم کرد و بیشتر به رنج می‌افتیم ولی بهره زیادی از معنویت و فضل الهی خواهیم برد.

………………………………………………….

Reuters

MOSCOW (Reuters) – Russia should scrap the 13 percent profit tax on funds repatriated from abroad and renew an amnesty from penalties for businesses returning capital, as Washington moves toward tougher sanctions, President Vladimir Putin said on Monday

Russian President Vladimir Putin arrives for a meeting of the Presidential Council for Culture and Art at the Kremlin in Moscow, Russia December 21, 2017. REUTERS/Maxim Shipenkov/Pool

Amid huge capital outflows in 2014, deteriorating relations with the West over the Ukraine conflict and weak oil prices, Moscow offered the amnesty for those returning capital to Russia.

The amnesty, which expired in mid-2016, scrapped responsibility for past taxes and currency violations for those who declared assets abroad. But few agreed to take part in the amnesty.

Russian Finance Minister Anton Siluanov said on Friday that his ministry was proposing such an amnesty be restored in 2018 for at least a year.

Speaking at the meeting with the leadership of the Russian parliament, Putin said he had two proposals which he had not previously spoken about publicly.

“The first is to extend the amnesty timeline, I mean external restrictions are not easing, but, on the contrary, tending to rise,” he said.

U.S. President Donald Trump signed into law a new package of sanctions in August. One provision asked the U.S. Treasury Secretary to submit a report on the impact of expanding sanctions to cover Russian sovereign debt, with an outcome expected as early as February.

Putin’s second proposal was to scrap 13 percent taxes for transfers of capital to Russia by businesses.

Among other tools to encourage the return of money will be a special bonds program.

Russia plans to adjust the terms of a sovereign Eurobond issue next year so that businesses can use the bonds to repatriate funds in a way that would protect them from being damaged by new sanctions on Moscow.

Reuters reported earlier this month that wealthy Russians facing the prospect of targeted U.S. sanctions next year had floated the idea of a special treasury bond to help create favorable conditions for them to bring their cash home.

Writing by Denis Pinchuk; editing by Andrew Roche

 

……………………………………………………………………………………………………………

The Central Bank Of Russian Fedration
International Reserves of the Russian Federation (End of period)

…………………………………………….
Indipendent
September 2016

The Russian government is ploughing through its foreign exchange reserves at such a fast rate that it could use up its rainy day fund by 2017, government officials have claimed.

Despite being a major oil producing nation, pension pots may have to be raided to cover budget shortfalls, on which much of the reserve funds have already been spent.

Russia’s economy has been in recession for nearly two years as oil prices have slumped and Western sanctions – imposed in protest at the Russian intervention in Ukraine – have bitten hard

READ MORE
Russia may rise to super power status again following Syria deal
“The Reserve Fund, as I remember, will be used up over the next year,” deputy finance mnister Alexei Lavrov said.

International analysts agree. “At the current rate, the fund would be depleted in mid-2017, perhaps a few months later,” said Ondrej Schneider, chief economist at the Institute of International Finance.

……………………………….

Sunday times

Erdogan urges patriotic Turks to ditch dollars

اردوغان ترکهائی که دلارهایشان را مخفی کرده اند به میهن پرستی دعوت میکند.

<a href=President Erdogan wants Turks to change their dollar savings into lira in order to halt a slump in the currency” />
President Erdogan wants Turks to change their dollar savings into lira in order to halt a slump in the currencyUMIT BEKTAS/REUTERS

An unusual offer is displayed in the offices of one of Turkey’s biggest bus companies: prove that you have changed at least $500 into Turkish lira since the weekend and claim a free long-distance ticket.

Metro Turizm is just one of the companies to have responded to a financial rallying cry issued by President Erdogan. He urged Turks to change their savings into lira in an attempt to halt a slump in the currency. Amid domestic and international turmoil the lira has hit a record low, losing a quarter of its value against the dollar since May

Businesses that rely on imported raw materials have been hit hard, sending the price of foreign goods soaring in the shops. Some Turks, whose memories of the last currency collapse in 2001 are still raw, are beginning to worry.

“I think the lira could collapse within two weeks,” one student said. “And that will be the end of Erdogan.”

Mr Erdogan’s economic successes are a key part of his appeal: it was his government that rebuilt the Turkish economy in the past decade. Increasingly, however, his policies appear to be weakening rather than strengthening the market, as he refuses to allow the central bank to increase interest rates.

“Erdogan is arguing that high interest rates cause high inflation, which is totally contrary to what economists think,” Emre Deliveli, an economic journalist, said. “If the central bank can put the interest rates up, they can stop the lira’s falling exchange rate. But Erdogan keeps saying that it should be lowered and he has the final decision.”

Others put their faith in the president. According to Mr Erdogan, the lira’s plunge is part of a plot against Turkey that can be reversed with a patriotic drive. On Friday Istanbul’s stock exchange converted all its cash assets to lira. “Someone is trying to force this country to its knees by economic sabotage after failing to seize it with tanks, guns and F-16s on July 15 [the night of the failed coup],” Mr Erdogan said. “We need to stand up for our economy like we stood up for our future on July 15.”

The economy will be a key factor when Turks go to the polls next spring in a referendum to decide whether to switch the political system to an executive presidency.

Mr Erdogan is pushing for the change, which would concentrate power back in his hands. He became president in 2014, having served as prime minister for 11 years.

………………………………………………………………..

No Comments