تفسیری بر دو تصویر

Share Button

دو عکس، یکی از پوتین و دیگری از الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسون مخالف او میباشد. هردو از روئیترز هستند. در عکس نخست پوتین را با ژستی نمایشی، با عضلات منقبض کرده بازو و سرشانه ها، که که این انقباض عضلاتی را میتوان از رگ و ریشه متورم گردنش و صورت در هم کشیده شده اش میتوان بخوبی تشخیص داد، نشان میدهد که در درچه ایی ای یخ زده در این زمستان روسی فرو میرود بدون اینکه آثار سرما و یخ زدگی در سیمایش نشان داده شود. البته قطعاً این دریاچه یخ زده بخشی محوطه سونای خصوصی گرم اوست که بلافاصله در آنجا او با گرمای مطبوع سونا نامطبوئی یخ زدگی خود را جبران میکند.

او  این عکس نمایشی و عوام پسند را با صلیب نمایشی آویخته به گردن را برای خر کردن توده عوام که از هردو ژست او احساس تحسین بهشان دست میدهد تکمیل کرده است. همه این نمایشات عوام رنگ کن که در جهان مدرن امروز جائی ندارند بخشی از تبلیغات انتخاباتی آینده است که تا دو ماه دیگر، مارس، برگزار خواهد شد.

سئوال بسیار مهمی که قاعدتاً هر روسی برخوردار از شعور متعارف از خود بکند اینست که آیا این سرگرد KGB عضو حزب کمونیست و از مطمئن ترین اعضای آن ( بخاطر اطلاعاتی بودنش)، در ان هنگام به حزب مارکسیست لینیست ضد مذهب و ضد کلیسا دروغ گفت؟ یا حالا به مردم روسیه دروغ میگوید؟ و هم ملت روسیه و هم عیسی مسیح و مریم را به مسخره گرفته است.

و اما عکس دوم که روی پنهان عکس پوتین است، به الکسی نوالنی، فعال حقوق بشری و مبارزه بافساد تعلق دارد. نوالنی تنها کسی از مخالفان است خود را نامزد ریاست جمهوری کرده بود و قصد رقابت با پوتین را داشت. او عکس برگردان خود پوتین و کاندایداهای ساختگی (انتخابات گرم کن)پوتین ساخته میباشد.

در روسیه خرافه زده سیاسی و مذهبی و کیش پرست (پوتین پرست)، نوالنی هیچ شانسی برای حتی کسب ۲۰%ی از آرأ را نداشت، ولی پوتین نمیخواهد که کسی از جبهه غیر خودی وارد صحنه شود که هم فرصت رسانه ایی برای تغیر گفتمان انتخابات از شارلاتانیسم مافیائی به روندی دموکراتیک بیابد و هم حتی با حدود ۲۰% آرای خود به مردم پیام دهد که در هیچ گوشه این فضای منجلاب پوتین ساخته نمیتوان در جستجوی هوایی سالم بود.

بنا بر این دادگاه قانون اساسی روسیه( یعنی شورای نگهبان روسیه) حکم صادره از سوی دادگاه در ممنوعیت نامزدی او را تأئید و اعتراض ناوالنی را به رد صلاحیت خود نا وارد دانست.

در حکومت های دیکتاتوری، برای اخته کردن یک انتخابات از کمترین معنای انتخاباتی آن، بجز تقلب در شمارش آراء یا مهندسی آن راه های زیادی دیگری هست.

نتیجه ایی که سرانجام از این نوع دموکراسی کاریکاتوریک، از سوی مردم گرفته میشود، حق دادن به همان رژیم علنی و رسمی استبدادی است که روراست و با زبان عریان با مردم صحبت میکند و هزینه این نمایشات انتخاباتی را هم روی دست مردم نمیگذارد.

اگر کسی بگوید حق انتخاب مردم روسیه در زمان استبداد رومانوفها از امروز در زمان پوتینیسم کمتر بوده است جز یاوه نگفته است.

………………………………………

پوتین روسیه به آب یخ زده میزند تا اعجاز و وحی آمیزی ارتودوکسی را نشان دهد.

Russian President Vladimir Putin takes a dip in the water during Orthodox Epiphany celebrations at lake Seliger, Tver region, Russia January 19, 2018. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Russian President Vladimir Putin stripped off to his bathing trunks and immersed himself in the freezing waters of a lake late on Thursday, observing an Orthodox Christian ritual to mark the feast of Epiphany.

رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دیروز پنجشنبه، در اجرای مراسمی بمعنا و مناسبت فریضه وحی باوری مسحیت، لخت شده در دریاچه ای یخ زده فرو رفت.

شکایت انتخاباتی

FILE PHOTO: Russian opposition leader Alexei Navalny speaks in the studio of the radio station Echo of Moscow in Moscow, Russia December 27, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin

Russia’s Constitutional Court has refused to review a complaint from opposition leader Alexei Navalny over a ban on him running in a March presidential election citing legal problems with it, the RIA news agency reported on Friday.

 دادگاه قانون اساسی تجدید نظر در حکم رد صلاحیت الکسی ناوالنی رد کرد و شکایت او را علیه حکم رد صلاحیتش برای وارد شده در مبارزه انتخاباتی را  که قرار است در ماه مارس آینده برگزار شود وارد ندانست.

 

No Comments