لشگرکشی سلطان رجب اول به عفرین

Share Button

اردوغان در آغاز این تهاجم نظامی گفت این عملیات طولانی نخواهد بود و ارتش ترکیه با کشتن ۳۰۰۰ تروریست در آنسوی مرز سریعا قال قضیه را خواهند کند. نخست وزیر او، ایلدریم هم همین را تکرار کرد. ولی بنظر من این لشگرکشیِ نمک برای سرکوب کردهای سوریه، به آسانی لشگر کشی و حمله به معترضین “قزی پارک” **استامبول و سرکوب ضربتی آنها نیست که اردوغان بتواند آنرا به آسانی بکمک یک مشت قداره کش مسلح خود  زود”جمع” کند.

Bildresultat för erdughan pictures

هرگاه در بچگی با بد قلقی پدرم را کلافه میکردم، آن بیچاره از سر عجز ضرب المثل “خری که به نمک میرفت” را برایم میگفت که من دهها سال بعد معنای موضوعی آن را درک کردم.

حمله لشگریان اردوغان از زمین هوا، با توپ و تانک و دهها هزار نفر ارتش باصطلاح “آزادسوریه”که با تبدیل و مزدور سازی آن بصورت ینیچری* قرن ۲۱ ترکیه، به عفرین و کردهای سوریه، آن حکایت پدرم را به ذهنم تداعی کرد که از این قرار است:

اول بگویم، در آن قدیم، نمک بصورت بسته بندی شده امروز نبود. آدمهایی بودند که با خر و خورجین یا خرسبد و کلنگ به تپه های صخره ایی نمکی کویر قم میرفتند و قطعات بزرگ نمک را که شکل سنگ مرمر داشت را میکندند و به شهرها می آورده بصورت دوره گردی می فروختند. به این آدمها میگفتند نمکی.

مسکین ترین چارپایان دنیا الاغهای همین نمکیها بودند. چون از صبح که عازم میشدند تا غروب که برمگشتند نه آبی در مسیرشان بود و نه علفی. لذا نمکیها این حیوانات را صبحها قبل از حرکت، حسابی به آب و علف می بستند که تابِ این مسیر طولانی نمکزاری را داشته باشند. روی این اصل این الاغها در صبح کیفور و شنگول عرعر کنان یورتمه میتاختند ولی عصر که برمیگشتند چنان از رمق رفته بودند که نفسشان هم بزور در می آمد. آدم با دیدنشن فکر میکرد که فقط به مصرف دباغی میخورند.

پدرم خطاب به من میگفت، از خری(نمکی) پرسیدند کجا میروی، با صدایی غرا، غرورآمیز و مقطع گفت “نمک!”. وقتی که عصر بر میگشت از او پرسیدند از کجا میآئی، با صدائی که بزور شنیده میشد و گوئی از مقعدش به گلویش میرسد، بریده بردیده پاسخ میداد: « نَ….مَ…..ک..».

نگاهی به صفحات سایت نشریه حریت ترکیه ترجمان همان نمک رفتن سلطان رجب اول به عفرین سوریه است. سط به سط و کلیپ تا کلیپ اخبار و گزارشهای حرکت کاروانهای نظامی؛ مرکب از تانک، نیروی زرهی و پیاده و باز نمایش بمب افکنی و موشک پراکنی جتهای سوپر مدرن اف ۱۶ بر روستاهای عفرین چنان اعتماد به نفسِ خارج از اندازه ایی در سر اردوغانیان ایجاد کرده است که از غرا گفتن “نمک” آن الاغی که به نمک میرفت پر طنین تر و رزمی تر است.

قصد این نیست که از چند و چون این لشگر کشی توجیه ناپذیر و ضد مردمی در اینجا تحلیلی جامع بدست بدهم ولی فقط میگویم: این تو بمیری از آن تو بمیریها نیست و بعید میدانم این “خرِ” چموش نو اتومان ترک زنده از این سفر برگردد تا بتواند حتی با زحمت بگوید از ” ع…ف… ر…ی…ن”.

Ottoman military band performs at Turkey-Syria border

An Ottoman-style military band performed in the border province of Hatay as a show of support for troops taking part in Turkey’s Olive Branch Operation in Syria’s Afrin on Jan. 22.

یک واحد نظامی گونه با اجرای نقش ارتش اتومانی، برای پشتیبانی از واحد نظامی ترکیه که در عملیات شاخه زیتون  به منطقه مرزی هاتای، که منطقه عملیات نظامی در عفرین سوریه است اعزام شده است. حریت ترکیه 

برای ما ایرانیها که در جریان جنگ علیه عراق بسیاری از این صحنه گرانی های تعزیه گونه که ملت را فریفت و  بر جنگ میهنی مردم ما علیه صدام  عبا ـ ردای جنگی شیعی، عاشورائی و امام زمانی پوشاند  تا رژیم بتواند با نهادینه کردن این هویتِ از کورهِ جنگ ۸ ساله بیرون آمده، خود را بعنوان متولی انحصاری آن بمردم بقبولاند اینگونه صحنه ها نا آشنا نیست.

ولی البته کردهای سوریه صدام نیستند بلکه آنها در کشوری دیگر برای حقوق خود اسلحه بدست گرفته و جنگیده اند و عفرین را نه از بشار اسد یا اردوغان بلکه از داعش با جانبازی پس گرفته اند.

اردوغان در آغاز این تهاجم نظامی گفت این عملیات طولانی نخواهد بود و ارتش ترکیه با کشتن ۳۰۰۰ تروریست در آنسوی مرز سریعا قال قضیه را خواهند کند. نخست وزیر او، ایلدریم هم همین را تکرار کرد. ولی بنظر من این لشگرکشیِ نمک برای سرکوب کردهای سوریه، به آسانی لشگر کشی و حمله به معترضین “قزی پارک” **استامبول و سرکوب ضربتی آنها نیست که اردوغان بتواند آنرا به آسانی بکمک یک مشت قداره کش مسلح خود  زود”جمع” کند.

  این حمله بویژه با توجه به اینکه،  ارتش ظاهراً نیروی زمینی و پیاده خود را به سوریه نفرستاده بلکه از مزدورانی که عنوان “ارتش آزاد سوریه” را دزدیده و برخود نهاده اند استفاده میکند پیچیدگیهای زیادی دارد که  توضیح آنهانیاز مند یک تحلیل مفصل است. ارتش سازی از آوارگان جنگی تحت نام قلابی”ارتش آزاد سوریه” یادآور سپاهیان مزدور معروف به ینیچری در دوران سلاطین عثمانی و جنگهای ایران و عثمانی میباشد.

شاید در روزهای آینده یادداشتی جدی تر و تحلیلی در این زمینه نوشته و درج کنم. ح ت

…………………………………………………………………………..

صدای آمریکا

عملکرد اردوغان اصلاحات اقتصادی را به تعویق انداخت

تظاهرات در پارک قزی استانبول
 

تظاهرات مردم، بیشتر جامعه فرهنگی اسلامبول به تبدیل و تغیر این پارک با دادن فضا و هویت اسلامی بدان. در این تظاهراهات تعدادی بدست چماقداران اردوغان کشته شدند. چیزی مانند دفن کردن جنازه کشته شدگان جنگ در دانشگاه تهران (ح ت)

 

No Comments