گفتگوی امیر ارجمند با جواد اکبرین

Share Button

سایت کلمه کلیپ ویدوئی مصاحبه دکتر امیر ارجمند آقای جواد اکبرین را با عنوان:”عیار نقد” درج کرده است که بسیار شنیدنی است. از نظر من بعنوان شنونده، پاسخهای آقای امیرارجمند عاری از کاستی نیست ولی این کاستیها نه از ارزش مصاحبه میکاهد و نه اینکه میتواند از نگاه یک شنوده “نقاد” پنهان بماند. بلحاظ طولانی بودن مصاحبه من از کامنت خود و نقد خود بر این “عیار نقد” میگذرم و سنجشگری  آنرا بعهده  شنونده میگذارم. ولی در هر حال شنیدن این مصاحبه را توصیه میکنم(ح ت)

……………………………………….

چکیده : حاکمیت با استفاده از وضعیت اضطراری از پاسخگویی طفره می‌رود و صداهای دیگر را سرکوب می‌کند. اگر ما اصلاح‌طلبان هم با استناد به وضعیت اضطراری مکانیزم‌های تصمیم‌گیری را غیر پاسخگو و غیرانتخابی برگزینیم در واقع به درجه‌ای از سرکوب اعتقاد داریم و در آینده هم دچار میرایی می‌شویم…

اردشیر امیرارجمند در دومین بخش گفت‌وگوی ویدیویی خود می‌گوید کسی با سیاسیون عقد اخوت نبسته است و اگر اصلاح‌طلبان نیز ارتباط خود را با جمهوریت و مطالبات آنان حفظ نکنند آنان نیز به سرنوشت اصول‌گرایان دچار می‌شوند.

سخنگوی شورای هماهنکی راه سبز امید با بیان اینکه اصلاح‌طلبی در شرایط کنونی فاقد نظریه عدالت است نبودن اراده بنیادی برای مبارزه با فساد و رفع تبعیض را از دلایل این مساله دانست و تاکید کرد البته در جنبش سبز و منشور آن نظریه عدالت وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر امیرارجمند تاکید می‌کند که زمانی راهبرد آزادی به نتیجه می‌رسد که به مقوله عدالت و نیز امنیت توجه شود هرچند که درباره آزادی نیز در اردوگاه اصلاح‌طلبی اضطراب گفتمانی وجود دارد چنانکه در جریان اعتراضات اخیر صداهای گوناگونی از میان ما شنیده می‌شد.

مشاور ارشد میرحسین موسوی با اشاره به اینکه حاکمیت با استفاده از وضعیت اضطراری از پاسخگویی طفره می‌رود و صداهای دیگر را سرکوب می‌کند اظهار کرد اگر ما اصلاح‌طلبان هم با استناد به وضعیت اضطراری مکانیزم‌های تصمیم‌گیری را غیر پاسخگو و غیرانتخابی برگزینیم در واقع به درجه‌ای از سرکوب اعتقاد داریم و در آینده هم دچار میرایی می‌شویم. وی می‌گوید اینکه ما به هر طریقی وضع موجود را توجیه کنیم با اصول اصلاح‌طلبی تنافض دارد.

امیرارجمند می‌گوید ما باید یک وجدان جمعی در بین اصلاح‌طلبان به وجود بیاوریم نه اینکه عده‌ای اندک تصمیم‌گیری کنیم و سایرین را صرفا تکبیر گو بخواهیم. وی تاکید می‌کند که اصلاح اصلاحات به این نیست که هر گاه مردم به رفتار ما معترض شدند دو قدم عقب‌نشینی کنیم ولی بعد دوباره برگردیم سر جای اولمان.

دکترامیرارجمند درباره گفت‌وگوی ملی و آشتی ملی می‌گوید: آشتی ملی هم این نیست که صرفا اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را کنار هم بنشانیم که با یکدیگر گفت‌وگو کنند. آشتی ملی این است که قبل از هر چیز کسانی که دیده نشدند را ببینیم.

امیرارجمند می‌گوید آنچه که همه ما باید با آن مقابله کنیم جریانات سیاسی نیستند بلکه تصور استبدادی و انحصار طلبانه است در هر کمپ و گروهی.

وی در این گفت‌وگوی ویدیویی همچنین درباره طرح مساله عبور از قانون اساسی و نیز شعار جنبش سبز درباره اجرای بی تنازل قانون اساسی می‌گوید.

بخش دوم گفت‌وگوی محمدجواد اکبرین، رونامه نگار، نویسنده و دین پژوه با دکتر اردشیر امیرارجمند با فیلم‌برداری و تدوین آقای علی فاتحی منتشر شده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.

بخش اول این گفت‌وگو را می‌توانید در اینجا ببینید.

No Comments