در این راستا دکتر «تماضر بنت یوسف الرماح» به عنوان معاون وزیر کار و توسعه امور اجتماعی منصوب شد. تماضر الرماح دارای مدرک دکترا در رشته پرتونگاری و مهندسی پزشکی از دانشگاه منچستر بریتانیا است. او سابقه فعالیت و کار به عنوان مشاور وزارت کار و امور اجتماعی را دارد.

همچنین «کوثر بنت موسی الأبرش» به عنوان عضو در هیئت أمنای «مرکز ملک عبدالعزیز برای گفتگوی ملی» گمارده شد. کوثر الأبرش دارای مدرک کارشناسی در رشته امور اداری از دانشگاه ملک فیصل است و سابقه عضویت در مجلس شورای سعودی را در کارنامه خود دارد.

دکتر «غاده بنت غنیم الغنیم» نیز به عضویت در هیئت أمنای «مرکز ملک عبدالعزیز برای گفتگوی ملی» منصوب شد. غاده الغنیم دارای مدرک دکترا در رشته نزاع‌های بین‌المللی و راه‌کارهای حل آن از دانشگاه نوا ایسترن آمریکا است و سابقه کار به عنوان مدیر کل همکاری‌های بین‌المللی در هیئت ارزیابی آموزش همگانی را دارا است.