وقتی سردار علناً تکلیف قوه قضائیه را تعین میکند

Share Button

وقتی تبه کاران و لمپن تبارها سردار میشوند

و بجای قوه قضائیه  هم حکم میدهند 

سردار حسین رحیمی قبل از اینکه هنوز بازجوئیها و بازپرسی متهم به قتل ۳ مامور ناجا در جریان اعتراض تمام شده باشد وعده اعدام متهم را قبل از عید، بعنوان عیدی به خانواده های قربانیان داد.

اگر در یک کشور قانونگرا رئیس پلیس آن مملکت در باره محکومیت یک متهم، قبل از پایان دادرسی و محاکمه او حتی اظهار نظر کرده و نه اینکه حکم دهد، دستگاه قضائی آن کشور نه تنها یونیفرم پلیس بشمول درجات او را از تن او درمیآورد بلکه شلوارش هم از پایش میکند. و نه تنها او بلکه وزیر کشوری هم که آن رئیس پلیس زیر دست اوست باید استعفاء داده فاتحه پست خود را بخواند . اگر نخست وزیر هم در این قضیه از پلیس و آن وزیر کشور حمایت کند باید او هم برود.

دخالت چه چه عرض شود، تعین تکلیف برای دستگاه قضائی مملکت در مورد فوق تنها قانون شکنی علنی و حتی قانون اساسی شکنی نیست بلکه توهین به کلیت نظامی است که ادعا میکند قانون دارد و طبق آن عمل میکند.

فقط در جمهوری اسلامی است که چکمه پوشان از منجلاب جامعه به سرداری رسیده بخود اجازه میدهند رو در روی دستگاه مققنه، دستگاه قضائی، جامعه وکلا و قضات و بالاتر از همه دولت بعنوان ناظر بر اجرای قانون، حکم یک متهم را  پیش محاکمه از پیش صادر کند، آنهم حکم اعدام او را.

باید گفت تف به این سرنوشت تلخی که نصیب میهن ما شد. که لمپن تبارانِ از قانون و مدنیت بی خبر سرنوشت امنیت مردم را بدست بگیرند و این چنین بی پروا یکه تازی کرده قانون چاله میدانی خود را بر نظم حقوقی و قانونی مملکت حاکم کنند.

………………………………………….

اعدام عامل شهادت ماموران ناجا در خیابان پاسداران پیش از پایان سال

اعدام عامل شهادت ماموران ناجا در خیابان پاسداران پیش از پایان سال

رئیس پلیس پایتخت از اعدام راننده اتوبوس دیوانه در حوادث خیابان پاسداران تا پایان سال خبر داد.

به گزارش ایلنا سردار حسین رحیمی درباره راننده اتوبوس دیوانه که دوشنبه هفته گذشته در خیابان پاسداران به سمت پلیس حرکت کرده و باعث شهادت سه تن از نیروی انتظامی شد گفت: با هماهنگی با دستگاه قضایی برای التیام خانواده‌های شهدای حادثه پاسداران عامل جنایت خیابان پاسداران تا پیش از پایان سال به دار مجازات آویخته می‌شود.

No Comments