گفتاری پیرامون مسائل جامعه و جنبش کارگری میهنمان: ۱

Share Button

بنا به دعوت آموزشکده توانا ۴ جلسه سخنرانی پیرامون مسائل جنبش کنونی جامعه ایران داشته ام که هرچند بسیار خلاصه تر از آن هستند که تصویری دقیق و جامع از این مبحث اجتماعی/سیاسی مهم امروز میهنمان بدست دهند ولی با این حال فکر میکنم در حد مقدور  و بضاعت خود، خطوط عمده مسائل و چالشهای مقابل جامعه کارگری میهنمان را البته از زاویه نگاه خویش توضیح داده ام. لینک ویدوئی اولین جلسه در زیر نهاده شده است.

اصراری بر پذیرش دربست نکات ابراز شده در این گفتارها و تحلیها از سوی شنونده و بیننده ندارم ولی بر این نکته تکیه دارم که موارد ذکر شده در این گفتار ها بیانگر یک نگاه متفاوت از آنچه تا کنون در این زمینه از سوی دیگر تحلیلگران جنبش کارگری و تاریخسازان یا تاریخنگاران آن مرسوم بوده است میباشد که این خود فرصتی برای بحث انتقادی و روکرد نقادانه به تحلیل و توضیح جنبش کارگری میهنمان است که میتواند راهگشای بن بستی باشد که در آن گرفتار است.

من سعی خواهم کرد با یادداشت های توضیحی مفصلتر در آینده نکات مورد تحلیل در این سخنرانیها را بیشتر باز کرده و توضیح دهم. از هفته آینده تا  اول ماه می آینده، روز جهانی کارگر، بخش تحلیل سایت را به این سری یادداشتها و اخبار کارگری اختصاص خواهم داد.

بر این باورم که روز جهانی کارگر امسال در میهنمان از مناسبت روز آن در سالهای گذشته متفاوت خواهد بود و دلیل آنرا وسعت دامنه اعتراضات خودجوش کارگری به وضعیت معیشتی همه زحمتکشان میهنمان میدانم. افزون بر آن بحران اقتصادی و اعترضات خودجوش مردمی در چند ماه گذشته نشانگر این اینست که وضعیت عینی اجتماعی در جامعه بسوذ اعتراضات مردمی تغیر یافته و بهمان نسبت انبان دولت و حاکمیت از وعده وعید های که بتوانند مردم را آرام سازند بیش از پیش تهی گشته است و همه نشانه ها بر سر درگمی خود حاکمیت در برابر انبوه مسائل معیشتی مردم  حکایت میکند.

از کاربرانی که با حسن نظر و همسوئی با موضوعات و جهتگیریهای تحلیلی سایت مینگرند انتظار میرود به خاطر اطلاع رسانی هر بیشتر و برای کمک به آزادی میهنمان و برونرفت آن از اوضاع نابسامان کنونی، در انتشار این مطالب بکوشند زیرا مسائل و درد ما مشترک است.

omid@iranesabz.se

ح تبریزیان

 

مرور کلی بر جامعه و جنبش کارگری در ایران

اعتراضات کارگری اقصی نقاط ایران را فرا گرفته است. در این بحبوحه کارگران نیازمند شناخت حقوق خود و چگونگی سازماندهی اعتراضات هستند. حامیان حقوق کارگران نیز باید حقوق کارگران را بدانند تا بتوانند حمایتی بهتر و حرفه ای تر انجام دهند. از این رو به شما توصیه می کنیم دوره «حقوق کار و سازماندهی کارگری» را از دست ندهید. این کلاس در تلگرام برگزار می شود. جلسه اول «حقوق کار و سازماندهی کارگری» برگزار شد. در این جلسه علاوه بر مرور مسائل و جنبش کارگری در ایران، به آسیب‌زدگی‌های جامعه کارگری مانند: فقدان تشکل حرفه‌ای، و تبعات آن مانند فقدان نظام بیمه‌ای، عدم تأمین شغلی و عدم پرداخت دستمزدهای مقرر پرداخته می‌شود.شما می توانید لینک یوتیوب برنامه را در اینجا ببینید: http://bit.ly/2oGQfcuنسخه پادکستی این برنامه را در اینجا می توانید گوش کنید: http://bit.ly/2t8AFeWدانش‌جویان زیادی گوگل‌فرم جلسه اول را پر نکرده‌اند. لطفا این فرم را که زمان اندکی می‌برد تکمیل کنید. دریافت مدرک پایان دوره منوط به پرکردن این فرم و همین‌طور گوگل‌فرم پیش‌آزمون است.گوگل‌فرم جلسه اول:http://bit.ly/2CkD76bگوگل‌فرم پیش‌آزمون:http://bit.ly/2BUxfzc

Opslået af ‎Tavaana: E-Learning Institute for Iranian Civil Society توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران‎ på ۱٫ marts 2018

No Comments