بسوی روز جهانی کارگر با شعار متحد شویم!

Share Button

کمتر از دو ماه به روز جهانی کارگر، اول ماه می مصادف با ۱۱ اردیبهشت، باقی مانده است. طبقه کارگر میهنمان در شرایطی به استقبال این روز میرود که اولاً خودِ مناسبت این روز، توسط رژیم و عواملش در درون جامعه کارگری، سرقت شده و از این روزِ رزم  و پیکار برای بهبود شرایط کار و معیشت کارگران، روز دعا و ثناگویی برای مقام عظما و بیعتگیریهای زورکی از زحمتکشان میهنمان برای این نظام ضدکارگری ساخته شده است. نظامی که بهشت اختلاسگران و رانتخواران بوده و هست.  در اثر سیاست های ضدکارگری این نظام، هم اقتصاد مملکت در آستانه فرو پاشی کامل قرارگرفته و هم به تبع آن، هیولای بیکاری با همه عوارض هولناکش بر ته مانده سفره جامعه کارگری میهنمان چنگ انداخته است.

لزومی به برشمردن بیشتر مصائب جامعه کارگری میهنمان نمیبینم زیرا دهشتناکی این مصائب، عریان تر از آنند که لزومی به بازگوئی آنها باشد.

چون در زیر فایل ویدئویی دومین سخرانی خود را در آموزشکده توانا درج کرده ام، از توضیح نوشتاری بیشتر خود داری کرده و آنرا به نوشتارهای مستقلی که در آینده و در همین ستون درج خواهم کرد واگذار میکنم. فقط به اختصار میگویم! دوستان کارگر و فعالین جنبش کارگری در میهنمان! امسال بعلت تشدید غیر قابل تحمل فشارهای معیشتی، افشای بیشتر اختلاسگریها و اتخاذ سیاستهای ضد کارگری بیشتر از سوی رژیم؛ روز جهانی کارگر در میهن ما نمود و جلوه رزمی ترِ بمراتب بیشتری نسبت به سالهای گذشته خواهد داشت از اینرو گسترش هربحث مفیدی که بتواند به طرح مطالبات کارگران در این روز بیانجامد یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی است. جامعه ما در شرایط ضعف کُش شدن طبقه کارگر، قادر نخواهد بود هیچ مسئله دیگری را بشمول؛ افسردگی عمومی،فساد فراگیر، فرارمغز ها و بیکاری وسیع تحصیلکردگان، اعتیاد و تن فروشی فراگیر و… ، را حل کند. اگر میخواهیم به آزادی و دموکراسی برسیم باید تا میتوانیم به تقویت مبارزه کارگران میهنمان کمک کنیم. انعکاس مطالبات و مبارزات آنها و ابراز همبستگی با آنها به هرنحوه ممکن گامی درست در این جهت میباشد.

حبیب تبریزیان.


No Comments