آمریکا در مورد بازرگانی با ایران به اروپا هشدار داد!

Share Button

 پیش توضیح:.. طبق گزارش روئیترز؛ معاون وزارت خزانه داری آمریکا در زمینه مبارزه با ترویسم و اطلاعات مالی، سیگال مانکلر، که در حال بازدید از پایتختهای اروپایی است، به طرف های تجاری ایران در اروپا هشدار داد که مواظب خطراتی که در این زمینه برای آنها وجود دارد باشند. او رژیم ایران را متهم ساخت که پولهایش را خرج حزب الله لبنان، حماس و رژیم بشار اسد میکند.

ترجمه این گزارش را در زیر درج کرده ام فقط اضافه کنم که با این موضع گیری مقامات خزانه داری آمریکا، چنین بنظر میرسد، اگر دولت ترامپ از برجام هم خارج نشود، با فشارهای این چنینی اجازه نخواهد داد که حکومت ایران از مزایائی که بر این قرارداد برایش متصور بوده است بهره مند گردد. برای رژیم ایران نه راه بیرون رفتن از برجام هست؛ چون وضع بدتر میشود، و نه راه ماندن، چون چیز زیادی نصیبش نخواهد شد جز هزینه سنگین شونده کمک به حزب الله، حماس، جنگ یمن و کمک به رژیم اسد.

…………………………………………………….

گزارش روئیترز از لندن

ایالات متحده امروز سه شنبه از موضع اتحادیه اروپا برای وضع تحریمهای جدید علیه ایران  استقبال کرد و گفت که  آن شرکتهایی که در فکر انجام معاملات بازرگانی با ایران هستند، بدانند که تبعات مخاطرات  برقراری چنین روابطی همچنان پابرجاست.
سیگال ماندلکر، معاون سرپرست خزانه داری در امور ضدتروریسم و اطلاعات مالی گفت؛ ریسک انجام بازرگانی با ایران همچنان وجود دارد زیرا ایران سیستم خود را اصلاح نکرده است.
ماندلکر که در لندن این سخنانرا میراند؛ گفت ایران پولهایش را برای حمایت حزب الله، حماس و رئیس جمهور سوریه بشار اسد  خرج میکند. او  افزود هیچگونه شفافیتی در نظام بانکی ایران وجود ندارد.
مسئولیت در این زمینه به عهده ایران است و تکلیف ما که به انجام آن ادامه خواهیم داد، نشان دادن ریسکهایی است که در بازرگانی با ایران وجود دارد.
مانکلر همچنین افزود، او با متحدین اروپائی دولت متبوع خود؛ مسئله تلاش کره شمالی برای دور زدن تحریمها را به بحث خواهد گذارد. او افزود که او تنگاتنگ با بریتانیا روی تحریمها علیه روسیه همکاری دارد.

No Comments