موشکهای آمریکا هم اکنون شلیک شده اند، پوتین نمیداند!

Share Button

روسیه، ایران، و رژیم اسد اینرا نفهمیده اند که آمریکا اگر بخواهد در برابر بلوفها و تهدیدات آنها عقب بنشیند، باید رهبری و سرنوشت جهان را به مسکو، ایران و حزب الله لبنان و حماس و انصارالله واگذار کند و در فردای چنین عقب نشینی ای، شاهد تشکیل گردانهای شبه نظامی حزب الله، در تمام کشورهای اروپایی و خاک خود هم باشد و این مغایر همه الف با های دکترین نظامی آمریکا و هر کشور مدرن امروز است.

Tomahawk Block IV

موشک هدایت شونده تام هُاک۴، که سال پیش یک پایگاه هوائی سوریه را هدف گرفتند

هفته قبل در رابطه به مسموم کردن یک جاسوس دوجانبه روسیه و دخترش در انگلیس، آمریکا تحریمات تازه و خُردکننده ای را علیه تعدادی از خرپولدارهای(الیگارشهای) وابسته به پوتین و تعدادی از مؤسسات روسی اِعمال کرد.

اهمیت خُرد کننده این تحریمات، آنچنانکه گفته میشود در دوبله یا مضاعف بودن آنهاست. و معنای این دوبله یا مضاعف بودن این تحریمها اینست که این افراد و این مؤسساتِ تحریم شده؛ نه تنها فقط از نظر آمریکا و خزانه داری آن تحریم هستند بلکه حتی اگر دیگر شرکتها در دیگر کشورها هم با آنها معامله کنند، آنها هم از طرف آمریکا و خزانه دارزی آن مجازات میشوند.

در نتیجه، بنوشته بلومبرگ و دیگر رسانه های بین المللی، فقط ظرف ۲ ـ ۳ روز حدود بیش از ۵۰ میلیارد دلار، از ارزش دارائی مؤسسات تحریم شده که صاحبان آنها همگی از نزدیکان پوتین بوده اند دربورس مسکو کاسته شده است تا جائیکه بورس مسکو را به لرزه انداخته اند. این تازه اول کار است. یکی از این شرکتها، که بزرگترین تولید کننده آلومنیوم در روسیه است در همان روز نخست تحریم، مجبور شد دست بدامن بانکها  شود تا ورشکست اعلام نشود.

ظرف فقط یکهفته از اعلام آن تحریمها، روبل روسیه بیش از ۱۱% ارزش خود را از دست داد و این سقوط روبل  هنوز همچنان ادامه دارد.

از شروع نگارش این یادداشت، من به سایت CNBC  برای کنترل نرخ روبل نگاه میکنم و در ظرف همین کمتر از نیم ساعت و انتشار خبر اینکه ترامپ به روسیه گفته است که : در انتظار موشکهای ما به سوریه باش! ۰٫۳% از ارزش روبل کاسته شده است. به این ترتیب روبل روسیه میرود تا بسرنوشت ریال ایران دوچار شود.

من فکر نمیکنم این موشکهایی پولی، مالی و تحریمی که خزانه داری آمریکا علیه سیستم اقتصادی و پولی روسیه شلیک کرده است، تأثیر ویرانگرانه اش برای اقتصاد مریض روسیه کمتر از دهها و صدها موشکی باشد که آمریکا شلیک آنها به سوریه را به روسیه وعده داده است. هرچند چننین موشکهای ویرانگری، بعلت بار انفجاری و سز و صدایی که ایجاد میکنند، در افکار عمومی، برای روکم کنی مؤثرتر از موشکهای تحریمی و اقتصادی باشند.

روسیه، ایران، و رژیم اسد اینرا نفهمیده اند که آمریکا اگر بخواهد در برابر بلوفها و تهدیدات آنها عقب بنشیند، باید رهبری و سرنوشت جهان را به مسکو، ایران و حزب الله لبنان و حماس و انصارالله واگذار کند و در فردای چنین عقب نشینی ای، شاهد تشکیل گردانهای شبه نظامی شبیه حزب الله لبنان در تمام کشورهای اروپایی و خاک خود هم باشد و این مغایر همه الف با های دکترین نظامی آمریکا و هر کشور مدرن امروزی است.

روسیه پا روی زمین سفتی گذارده است که نمیتوان روی آن شاشید. رهبری ایران هم، اراده رهبری آمریکا را که بسی فراتر از ترامپ است، بسیار دست کم گرفته و در مستی ناشی از رجزخوانیهای بی پاسخ  مانده خود که تا کنون برای رژیم نسبتاً کم هزینه بوده اند،، به اشتباه افتاده است.

ولی همین بحران ارزی کنونی که رژیم در آن وامانده است باید به رژیم ایران نشان داده باشد که ایران ولایت زده ما آسیب پذیر تر آنست که بتواند وارد چالشهایی گردد که از ظرفیت واقعی آن فرسنگها و فرسنگها فاصله دارند.

بنظر من، به احتمال قوی و در صورتی که در پس پرده معامله ای حاکی از تسلیم پوتین انجام نشود، ترامپ به وعده خود دایر بر اینکه موشکهای آمریکائی در راه  سوریه هستند عمل خواهد کرد و جهان خواهد دید که اگر این تهدید اجرا گردد، از پیش محاسبه شده بوده و در آن، قدرت و توان سیستم  دفاعی روسیه هم کاملاً در نظر گرفته شده بوده است.

اگر پوتین و بانک مرکزیش توانست ضربات مهلک موشکهای خزانه داری آمریکا را دفع کند قادر خواهد بود که با سیستم دفاع ضد موشکی خود، حریف حمله ی موشکی آمریکا هم به سوریه بشود.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

افزوده ها و ضمایم

بنظر میرسد که پوتین  پیام ترامپ را گرفت.

فرانس پرس به نقل از مسکو خبر میدهد:

 در حالیکه آمریکا تهدید کرد ه است به اینکه سوریه را موشک باران میکند، رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین امروز چهار شنبه  گفت؛ او امیدوار است که احساسات مشترک در امور جهانی فرادستی بگیرد.

 پوتین در مراسم معرفی نمایندگان دیپلماتیک در سالن کاخ کرملین گفت؛ وضعیت کنونی دنیا فقط موجب ایجاد دلنگرانی میشود. این وضعیت در دنیا، هر روز و هرچه بیشتر از کنترل خارج میشود؛ ولی همه ما امیدواریم  که احساس مشترک، سرانجام چیره گردد و روابط بین المللی بسوی یک راه سازنده پیش رود.

نحار نت به نقل از فرانس پرس

Russian President Vladimir Putin on Wednesday said he hoped that common sense would prevail in global affairs as the U.S. has threatened to send missiles into Syria.

“The state of the world cannot but provoke concern. The situation in the world is becoming more and more chaotic but all the same we hope that common sense will finally prevail and international relations will take a constructive path,” Putin said as new ambassadors presented him with their credentials at the Kremlin

No Comments