موشکهای سیاسی کاخ سفید در مسکو و تهران به هدف خورده اند

Share Button

و همه اینها یعنی؛ پس از موشک باران اقتصادی روسیه توسط خزانه داری آمریکا که ظرف یکهفته صدها میلیارد دلار از سرمایه بورسی روسیه کاست، و به کاهش ۵۰ میلیارد دلاری سرمایه آن ۱۲ مؤسسه تحریم شده و کاهش  ۱۲%ی روبل در برابر دلار و دیگر ارزهای دنیا منجر گردید، حالا دیگر، موشکهای سیاسی و دیپلماتیک کاخ سفید کرملین را ویران کرده اند و از ولادیمیر پوتین، هیتلر معاصری ساخته اند که وظیفه تاریخی درهم شکستن او به دونالد ترامپ محول شده است. 

اول این ویدئو کلیپ را حتماً ببینید!

نیویورک تایمز در گزارشی پیرامون بمباران شیمیائی دوما واقع در حومه دمشق مینویسد:

“محمد بن هناش، یک دانشجو، تلفنی میگوید” مردم در خیابان میدوند و فریاد میزنند: شیمائی ! شیمیائی!

این حمله به غوطه شرقی (درحاشیه دمشق) که در شنبه گذشته انجام شد و بگزارش و تأئید شاهدان عینی و پرسنل بیمارستانی شیمیائی  بوده است، آنچنان پژواکی درفضای اطلاعات رسانی دنیا ایجاد کرد که آثارش بسی فراتر از صحنه های ساختمان ویران شده رفته و به افزایش تنش بین قدرتهای جهانی  انجامید که جنگ داخلی چند جانبه سوریه را وارد مرحله تهدید آمیزانه ای کرده است.

لزومی به ترجمه همه این گزارش طولانی نیویورک تایمز نمیبینم. فکر میکنم همین جند خط و کلیپ ویدئویی فوق بقدر کافی گویا هستند. ولی خواننده را به دیدن تصاویر مقاله و در صورت آشنائی با انگلیسی به خواندن آن دعوت میکنم.

باید بگویم؛ در گرداب بدبختی  ناشی از مسائل و مشکلات زندگی روزمرهِ رژیم ساخته از یکسو و انحصار رسانه ایی از سوی دیگر، در روسیه و ایران، بخش عمده ملل این دو کشور از این نعمت نامبارک برخوردار هستند که وقت نکنند تا بدانند دولتهای آنان در سوریه به چه جنابات خوفناکی دست میزنند.

ولی ورای این کرختی عاطفی، انسانی این دو جامعه آنمیک شده( به بیتفاوتی رسیده)، ترژادی در سوریه ادامه میبابد و اثر آن در وجدان بشریت باقی و پایدار میماند.

در کنار این بخش از مردمان در روسیه و ایران که به کرختی احساسات انسانی  دوچار شده اند، در دنیای امروز، مردم  و  در درجه اول اقشار مرجع سیاسی و اجتماعی که نقش تأثیر گذاری دارند، به رسانه هایی گوش میدهند که اخبار جنایات رژیم بشار اسد و در پشت سر آن دولتهای روسیه و ایران را لحظه به لحظه با تمام عمق و وسعت تراژیکش را منعکس میسازند.

افکار  و داروی عمومی که در چنین شرایطی شکل میگیرند، از حالت اخبار روزانه خارج شده و چنان به بخشی از فرهنگ پایدار جامعه بشری تبدیل میشوند که به فراسوی قرنها رفته و مانند حمله مغول، تیمور ، آتیلا و هیتلر در قرن گذشته به صورت پیش دانسته ها و دانشها(آ ـ پریوری) در میآیند.

این ذهنیت های تاریخی شده به صورت نمادها و سمبولهای ضرب المثل شدهِ خوبی یا بدی، زشتی و زیبائی در می آیند که دیگر کسی در بحث، راجع بدانها استدلال نمیکند بلکه پذیرش آنها کاملاً مفروض است. اگر من به کسی بگویم، فلانی دیو صفت است دیگر طرف از من نمیپرسد دیو چیست یا چه موجودیست؟

 رژیم شوروی، و به تبعیت از آن احراب چپ کمونیستی دنیا که نقش پروکسی های آن امپراطوری نکبت فرجام را داشتند و در کنار آنها فئودال ناسیونالیستهای جهان سوم، پس از جنگ جهانی اول توانستند، جهانخوارگی، تجاوزکاری، جنایت پیشگی آمریکا را، آمریکائی که در شکست رژیم ضد بشری هیتلری نقشی تاریخی ایفاء کرده بود را؛ در دنیا جا بیاندازند و آنرا به فرهنگ سیاسی صدها میلیون عوام و خواص ممالک جهان سوم و حتی بخشی از روشنفکران ممالک پیشرفته صنعتی تبدیل کنند. این فرهنگ سازی از آمریکا ستیزی نزدیک به ۸۰ سال به “کلان سرمایه” ی سیاسی رایگان بدست آمده، برای رژیم شوروی و ناسیونالیستهای جهان سومی تبدیل گردد.

اما رژیم بشار اسد و در پشت سر آن؛ رژیمهای روسیه و ایران تمام آن سرمایه ضد آمریکائی را ظرف چند هفته نه تنها برباد دادند، بلکه بهزینه خود، از ایالات متحده آمریکا که هیچ، بلکه از دونالد ترامپ ی که روی کار آمدنش دنیا را بوحشت انداخته بود فرشته ای ساختند که نام او، مخصوصاً اگر به تهدید خود عمل کرده و پایگاهها و نیرویهای رژیم اسد و پشتیبانان روسی/ایرانی او را موشک باران کند در تاریخ، در کنار لینکن و ژورژ واشنگتن خواهد درخشید.

از ۳ روز پیش که ترامپ، در پاسخ تهدید پوتین دایر براینکه اگر آمریکا به سوریه موشک پرتاپ کند، آن موشکها که هیچ بلکه منبع آنها را هم خواهد کوبید، جامعه آگاه بشری بیش از آنکه دلنگران رخدادن این اتفاق باشد، نگران اینست که مبادا ترامپ به تهدید خود عمل نکرده و با بی مجازات گذاردن بشار اسد و حامیان آن، امنیت جهان را صحنه ترکتازیهای تروریسم دولتی روسیه و ایران تبدیل کند.

وقتی زمزمه حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به رژیم در جهان پیچید، دهها میلیون از جهانیان، بویژه در ممالک پیش رفته بخیابانها ریختند و علیه لشگرکشی آمریکا به عراق فریاد به اعتراض برداشتند. ولی امروز اگر همان سازمانهایی که آن تظاهرات دهها میلونی بی سابقه آنروز را به صحنه آوردند، در تشویق ترامپ برای کوبیدن رژیم بشار اسد به صحنه بیایند، بیشک همان میزان جمعیت بخیابانها خواهند امد و از حمله موشکی آمریکا به سوریه حمایت خواهند کرد.

ولی همینکه تا اینجا هم در اثر تهدید ترامپ که بالقوه حتی خطر یک رویاروئی هسته ای را در بر دارد، و بسی خطرناک تر حمله به رژیم صدام است، تا کنون کسی در دنیای پیشرفته بخیابانها نیامده تا اعتراض کند نشان میدهد که پوتین با چه سرعت چند روزه ایی، سرمایه یکصد ساله بدست آمده ی دیونمائی آمریکا را برباد داده است و رژیم ایران هم علاوه بر مشارکت در به باد دادن آن سرمایه، آن حد اقل سرمایه دینی و اسلامی یک هزار ساله را هم که خود داشت در راه دفاع از بمباران شیمیائی مردم بیگناه، بی دفاع و غیر نظامی سوریه توسط اسد هزینه کرده است.

دیگر برای نشان دادن بچه کُش بودن این رژیم مدعی اسلام، نیاز به راه دور رفتن نیست. همان کلیپ ویدئوئی فوق که صدها میلیون در سراسر جهان آنرا و مشابه آنرا روزنه میبینند کافیست.

و همه اینها یعنی؛ پس از موشک باران اقتصادی روسیه توسط ستاد خزانه داری آمریکا که ظرف یکهفته صدها میلیارد دلار از سرمایه بورسی روسیه کاست، و به کاهش ۵۰ میلیارد دلاری سرمایه آن ۱۲ مؤسسه تحریم شده و کاهش  ۱۲%ی روبل در برابر دلار و دیگر ارزهای دنیا منجر گردید، حالا دیگر، موشکهای سیاسی و دیپلماتیک کاخ سفید کرملین را ویران کرده اند و از ولادیمیر پوتین، هیتلر معاصری ساخته اند که وظیفه تاریخی درهم شکستن او به دونالد ترامپ محول شده است.

اگر کاخ کرملین و بیشتر مراکز صنعتی روسیه با موشکهای هاوک آمریکائی درهم کوبیده شده بود، باز هم مرمت کردنی و قابل باز سازی بودند. ولی حیثیت برباد رفته روسیه در برابر وجدان بشریت امروز مرمت کردنی نیست و بی حیثیتی رژیم پوتین و “کرخت احساسی” انسانی مردم روسیه در برابر جنایات رژیمشان به فرهنگ سیاسی مردم  دنیا تبدیل شده است.

……………………………………………………………….

A picture said to show victims of the chemical attack on the Damascus suburb of Douma.CreditEmad Aldin/EPA, via Shutterstock

The NewYork Times

BEIRUT, Lebanon — For two days and a night, the computer science student had been huddling with his family in the basement of their apartment building as pro-government forces rained bombs down on their rebel-held Syrian town.

After night fell, they heard the whirring of helicopter blades followed by the whistling sounds of objects falling from the sky. Soon, a strange smell wafted down the stairs.

“People started shouting in the streets, ‘Chemicals! Chemicals!’” the student, Mohammed al-Hanash, 25, said by phone from Syria

The attack in the Syrian town of Douma on Saturday, which witnesses and medical workers said used chemical weapons, has resonated far beyond the war-scarred community’s destroyed buildings, ratcheting up tensions among world powers and threatening to escalate Syria’s multi-sided civil war.

President Trump has vowed to punish not only President Bashar al-Assad of Syria for the attack, but also Syria’s Russian and Iranian allies. On Wednesday, a Russian official said that any American missiles fired at Syria would be shot down, and Mr. Trump responded in a tweet that Russia should “get ready” for missiles that would be “nice and new and ‘smart.’”

این حمله به دوما در شنبه گذشته انجام شد، بگزارش و تأئید شاهدان عینی و پرسنل بیمارستانی شیمیائی  بوده است، آنچنان پژواکی در دنیا ایجاد کرد که بسی فراتر از صحنه های ساختمان ویران شده رفت، به افزایش تنش بین قدرتهای جهانی  انجامید و جنگ داخلی چند جانبه سوریه را وارد مرحله تهدید آمیزانه ای کرد

RELATED COVERAGE

Photo

President Trump with Vice President Mike Pence and his new national security adviser, John R. Bolton, on Monday. Mr. Trump has vowed to punish not only Syria for the attack, but also its Russian and Iranian allies.CreditTom Brenner/The New York Times

International investigators have yet to visit the site to determine whether chemicals were used, but the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons is sending a team. The State Department said that the symptoms reported were “consistent with an asphyxiation agent and of a nerve agent of some type.”

While much about the attack remains unclear, a New York Times review of more than 20 videos of its aftermath, an examination of flight records compiled by citizen observers, and interviews with a dozen residents, medics and rescue workers suggest that during a military push to break the will of Douma’s rebels, pro-government forces dropped charges bearing some kind of chemical compound that suffocated at least 43 people and left many more struggling to breathe.

“You imagine yourself on Judgment Day, and there is death all around you,” said Mr. Hanash, the student. “It was a scene that you don’t want anyone to have to see: old men, women and children screaming and suffering.”

Regardless of the munitions used, the attack worked. Hours later, as rescuers lined up bodies in the street, the rebels agreed to hand over the town and be bused with their families to another rebel-held area.

Douma, a modest town northwest of Damascus that had been controlled by the opposition since the early years of the uprising, had been the last rebel-held town in an area known as Eastern Ghouta.

On Friday, negotiations with the rebels collapsed and the Syrian government began a new offensive against the town, heavily shelling it while jets and helicopters bombed it from above, residents said.

As roofs caved in and walls collapsed, people sheltered on the ground floors of their buildings or in basements intended for storage. To avoid going outside, they cooked and baked bread underground, venturing out during lulls to fetch water for cooking and bathing, said Mahmoud Bweidany, 19, who had spent much of the past few months crowded in a two-room basement with 10 other people.

Photo

A photo released by Syria’s official news agency showed President Bashar al-Assad greeting a delegation of Muslim clerics on Wednesday in Damascus. CreditSANA, via Associated Press

“You just sit and think about the strikes,” he said. “Are they close or far? Was that a bomb or a missile?”

After a strike on Saturday afternoon, 15 people started choking, according to Mahmoud Adam of the Syrian Civil Defense, a volunteer aid group also known as the White Helmets. Witnesses said it smelled like chlorine, which has been used repeatedly as a weapon in this war.

Later that night, Mr. Hanash heard the helicopters and the whistling that he said was caused by barrel bombs carrying some sort of chemical.

“After the barrels came down, we started smelling a smell,” he said. He described it as “sweet.”

But people hiding in a nearby basement started screaming, and rescuers later carried out six people who had passed out, he said. He did not know what had happened to them.

Another canister landed on a bed on the upper floor of a damaged building and did not explode, according to a video shot by an activist who found it.

A third canister was found on the roof of a crowded, four-story apartment building near the city center, according to a video of the canister and an activist who visited the building the next day.

Photo

A bus carrying rebels and their families from Douma on Monday. CreditOmar Sanadiki/Reuters

Rescue workers and the activist, who spoke on condition of anonymity for fear of government reprisals, found dozens of men, women and children lying lifeless on the floor below. In videos of the scene, the dead bore no visible signs of trauma but some had white foam coming from their mouths and nostrils. Some appeared to have burned corneas.

2018 04 08 توثیق وداع الشهداء جراء قصف عصابات الأسد دوما بالبرامیل التی تحوی الغازات السامة Video by YASER ALDOUMANI2

The activist said it appeared that when the smell entered the basement, some people had tried to go upstairs to get fresh air, unknowingly getting closer to the source.

A number of residents recalled hearing the sounds of helicopters near the time of the attack. A network of citizen observers that tracks Syrian aircraft said that two Mil Mi-8 helicopters, which they said belonged to the Syrian government, had been seen flying from the Dumayr air base toward Douma near the time of the attack.

After the strikes, a wave of victims arrived at a local clinic, according to a medical student who was working there at the time and spoke on condition of anonymity for fear of reprisals from the Syrian government.

“Most of the serious cases died in the hospital,” he said.

The Syrian Civil Defense compiled the names of 35 people it said had died in the attack, and said that eight more bodies were unidentified.

The next morning was quiet. When residents emerged from their homes and shelters, they learned that the rebels had surrendered. The government would retake control of Douma for the first time in more than five years, and the rebels and tens of thousands of residents would be bused to a rebel-held area in northern Syria.

Photo

A video image provided by the Syrian Civil Defense, an aid group, showing a rescue worker carrying a child after the suspected chemical attack in Douma last weekend. CreditSyrian Civil Defense White Helmets, via Associated Press

“They never announced anything, but it was clear that there was a deal because the shelling stopped and we came out and saw that the whole town was destroyed,” Mr. Bweidany said.

On Sunday, rescuers removed the bodies from the building where dozens of people had died and laid them out in the street, according to a video. After dousing them with water, they loaded them into a truck to be buried. It was unclear what happened to the rest of the bodies, but residents said their families had either buried them or left them behind.

On Monday, officers from the Russian military police entered Douma and visited the same building the rescuers had pulled the bodies from, according to videos of the visit.

دخول شرطة عسکریة روسیة لمعاینة مکان مجزرة الکیماوی بمدینة دوما بریف دمشق Video by شادی العبد الله

In a statement, Russia’s Ministry of Defense said the visit had “refuted all reports of chemical weapons use in the city.”

It called the accusations and the photos and videos posted online “fake” and an effort to disrupt the agreement that had ended the fighting.

The United States has not said when it would carry out its response.

Douma’s residents were less concerned about Mr. Trump’s response than with a basic question: whether to remain in Douma and live under the government that had bombed them, or relocate to a part of Syria many had never visited.

Few expected an American intervention to affect their lives.

Mr. Bweidany planned to leave Douma because he feared getting arrested by the government or drafted into its military.

“We here as civilians have lost all faith in the things people say,” he said. “I see a lot of talk but I don’t see any action.”

……………………………

No Comments