بسوی روز جهانی کارگر با شعار متحد شویم

Share Button

جامعه کارگری و کل زحمتکشان میهنمان در شرایطی به استقبال روز خود، روز جهانی کارگر میرود که از سال پیش که هیچ بلکه فقط در همین دو هفته اخیر، در اثر سقوط ارزش پولمان و گران شدن ارزهای خارجی که بلافاصله روی قیمت سبد معیشتی حقوق بگیران بطور عام و کارگران بطور خاص تأثیر منفی نهاد، این اقشار حد اقل ۲۰%  از قدرت خرید خود را از دست دادند.

این سقوط ارزش پول ملی اگر به یکباره هزاران میلیارد تومن از مجموع حقوق و دریافتی مزد بگیران کاست، این کاهش را مستقیاً به جیب صاحبان کالا و سرمایه، بشمول سرمایه داران دولتی و خصوصی و نهادها و بنیادهای مختلف بشمول سپاه بعنوان بزرگترین بنگاه دار مملکت ریخت.

کارگران نیروی کار خود را پیشاپیش و در بلند مدت با قیمت ثابت میفروشند و در مقابل به قیمت های افزایش یابنده و تورمی، مایحتاج خود را میخرند.

در روزهای آینده بمناسبت روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، در زمینه مسائل جنبش کارگری بیشتر خواهم نوشت.

در زیر چهارمین جلسه گفتار ویدئویی خودرا با عنوان «جامعه و جنبش گارگری میهنمان: رهیافتها» را درج و شما را به شنیدن آن دعوت میکنم.

حبیب تبریزیان

No Comments