ای دلار بی مرّوت فرار!

Share Button

کامنتی کوتاه برای کلمه!
من قبلاً نوشته بودم که سرمایه های فراری از ایران بطرف بانک مرکزی عراق هجوم برده اند و کلان سرمایه داران و وامخواران، نه از طریق خرید دلار در سطح چند هزاری بلکه در مقیاس صدها میلونی از کانال عراق خارج می کنند. اینک گاردین انگلیس آن گزاره قبلی مرا تأئید میکند. مفصلتر از گاردین مجله اقتصادی «بیزینس ویک» نوشته است که در عرض روز آنرا ترجمه خواهم کرد و کامنت خواهم گذارد اگر کلمه درج کند البته بصورت کامنت. اما آنچه نه گاردین و نه بیزنس ویک بدان اشاره نکرده اند اینست که برای خرید دلار از بانکهای عراق و بمقاس میلیاردی چه پولی و از کجا به بانکهای عراق پرداخت میشود؟ البته فکر هم نمیکنم اگر آنها میدانستند، این جنبه مهم را مسکوت میگذاشتند.
اما راز این قضیه را که کمتر کسی بدان توجه داشته است، در خبری بود که قریب دو هفته پیش یکی از سایت های دولتی گزارش کرده بود.
این سایت بدون اینکه خود بداند چه میگوید خیلی غرور آمیزانه نوشت: « در ظرف یکی دوماهه اخیر صادرات ایران به عراق دو برابر شده و به رکورد ۵ میلیارد در این دوره کوتاه رسیده است. » این گزارش خبری مثل گزارش گاردین و «بیزنس ویک» یک نکته را نگفته بود و آنهم این بود که ارز و معادل دیناری یا دلاری کالاهای صادر شده بجای برگشتن به ایران به بانکهای اروپایی و آمریکایی بحساب های خصوصی تجار صادر کننده واریز میشود تا به ان کلان متقاضایان ارزی که حوصله گشت و گدار را در حاشیه فردوسی برای ارقام کوچک ندارند ازصرافیها یا بانکهای خیابان «کنزیگتُن » لندن دلار هایشان را بخرند و بجای توی صف ایستادن هم، بعنوان مشتری های ویژه، با قهوه و شیرینی پذیرایی شوند.
بی تردید در ماه های آینده صادرات ایران به ترکیه، امارات، افغانساتان، آذربایجان ، ترکمنستان هم گسترش خواهد یافت از فرش و خشکبار گرفته تا قره قروت و انواع کنسرو و هرچه که قابل تبدیل شدن به دلار در آنسوی مرز است.
به این ترتیب دولت آقای دکتر احمدی نژاد یکی از موفقترین دولتها در توسعه صادرات در طول تاریخ مملکتمان خواهد شد. فقط «تنها عیبی» که این توسعه صادرات دارد اینست که؛ اولاً دلار هایش به مملکت بر نمیگردد و دوماً کمبود و شاید هم قدری قحطی در مملکت بوجود آورد.
من فکر نمیکنم آقای عسگر اولادی باید حرفش را ندامت مندانه پس میگرفت که فرمود: ظرف ۴ ماه آینده قحطی خواهدشد.» مگر اینکه ایشان ناپرهیزی کرده و برخلاف بقیه تجار صادرکننده محترم قصد داشته باشند تا «همه»ی معادل ارزی و دلاری صادرات خود را (بیشتر خشکبار) به ایران برگردانده و به نرخ رسمی به بانک مرکزی یا اینستوتوی عالی کلاه برداری دولت دکتتراحمدی نژاد تحویل دهد!
کلیپ از گاردین امروز:

t is also interesting that as the Iranian currency has come under pressure, some of the front companies in Iraq have entered the currency trade by purchasing US dollars from Iraq’s central bank and selling them to both Iran and Syria. This is why there has been a “sharp spike” in demand for US dollars in Iraq in recent weeks

 

No Comments