تلاش مسکو برای میانجیگری بین دمشق و اپوزیسون رژیم اسد

Share Button

نهارنت لبنان
سوریه برای مذاکره با اپوزیسون در مسکو آماده است!
مقتامات سوریه با پیشنهاد مسکو برای مذاکره غیر رسمی و بدون قید و شرط با اپوزیسون موافقت کردند ولی «برهان غلیون» رهبر شورای ملی سوریه، بزرگترین گروه مخالف رژیم سوریه با قاطعیت این پیشنهاد را رد نموده و پذیرفتن آنرا مشروط به کناره گیری اسد از مقام خود کرد.
وزارت خارجه روسیه میگوید:«هم اکنون پیشنهاد ما با استقبال مقامات سوریه روبرو شده است و انتظار داریم که اپوزیسون هم با ترجیح دادن مصالح مردم سوریه به پیشنهاد ما پاسخ مثبت بدهد.»
برهان غلیون به آژانس خبری فرانسه گفت که استعفای بشار اسد شرط هرگونه مذاکره است.
حرکت میانجیگرانه مسکو بدنبال کشته شدن قریب ۸۰ نفر فقط دراین یکشنبه رخ میدهد. چنین بنظر میرسد که روسیه میخواهد نقشی سازنده دربحران سوریه درجهت تخفیف بحران بعهده گیرد. این درحالیست که غرب از عدم همراهی روسیه در صدور قطعنامه ای در محکومیت رژیم اسد در شورای امنیت، مأیوس گشته است.
وزارت خارجه روسیه میگوید؛ برگزاری گفتگو برای متوقف کردن خونریزی در سوریه که کشور به دو اردو تقسیم کرده است فوریت دارد. چنین گفتگویی میتواند به توافقی برای تغیرات بنیادی دموکراتیک جامعه سوریه کمک کند.
بنظر روسیه چنین مذاکراتی مانع دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی سوریه میشود و با کاربست یک « مکانیسم صلح آمیز » که فقط خود سوریها در آن زی مدخل باشند، به حل بحران کمک کند. وزارت خارجه روسیه اضافه میکند که انگیزه روسیه از این پیشنهاد تضمین تحولات دموکراتیک در سوریه است. وزار ت خارجه روسیه میگوید که آرزوی روسیه اینست که پایان خونریزی را بدون دخالت نیروهای بین المللی در سوریه ببیند.
مسکو از زمان پدر بشار اسد روابط نزدیکی با دولت سکولارسوریه دارد.
……………….
کامنت من:
باید منتظر بود تا ایران و حزب الله هم بفکر جلو گیری از خونریزی در سوریه و انجام تحولات دموکراتیک بنیادی درآنجا بیفتند. ادبیات و استدالال بکارگرفته شده در اظهارات مقامات وزارت خارجه روسیه فقط نشان از این دارد که آنها تا چه اندازه ارتباط خود را با وقایع از دست داده اند.
دولت روسیه ۷ ـ ۸ ماه پیش که ارتش اسد درعا، دیرالزور، حما و حُمص را به توپ بسته بو و آنهنگام که باند های فاشیستی پیراهن شخصی های رژیم بشار اسد «شبیحه ها» علیه تظاهرات مسالمت آمیز مردمی سوریه، مغول وار تاخت و تاز میکردند نه تنها بفکر جلو گیری از خونریزی در سوریه نبود بلکه همپای ایران و حزب الله لبنان قیام مردمی سوریها را «فتنه صهیونیسم و آمریکا» دانسته علاوه بر ارسال منظم وسایل و تجهیزات سرکوب و احتمالاً کمک های مستشاری، ناو هواپیما بر خود را نیز برای قوت قلب دادن به رژیم اسد به سواحل سوریه میفرستاد و برای دمشق پروژه «اپوزیسیون سازی قلابی» در مقابل اپوزیسوین اصیل سوری پیاده میکرد. حال که ارتش آزاد سوریه به دروازه دمشق رسیده است و صدای شلیک های نفرات آن تا مرکز دمشق و کاخ بشار اسد هم بگوش میرسد بفکر جلو گیری از خونریزی افتاده است.
از یک چیز باید خیلی خوشحال بود و آنهم اینست که روسها بعنوان باروی اصلی استبداد در خاورمیانه، تمام آسیا و افریقا و حتی آمریکای مرکزی و جنوبی ارتباط خود را با واقعیت تحولات جاری دنیا از دست داده اند. این پرت بودن از واقعیت میتواند این امید را به همه آزادی دوستان بدهد که دو ماه دیگر که دموکراسی مافیاکراتیک نوع روسی در انتخابات آینده «دوما» پارلمان روسیه به آزمون گذارده میشود مردم روسیه این فرصت را بیابند تا خود را از شر مافیاکراسی تزارک های جدید روسیه خلاص کنند. این احتمال که بهار عرب مستقیم به دروازه های کرملین برسد زیاد پندار بافانه نیست.
اما آنچه که نه روسیه ،نه ایران و نه حتی گروه های اپوزسیون ایران درک نکرده اند اینست که غرب در شرایط کنونی برایش چندان مهم نیست چه نوع حکومتی در این کشور های انقلاب زده ی پس از بهار عرب بر سر کار بیاید بلکه این مهم است که در درجه اول این کشورهای در مدار غرب قرار گیرند و در درجه دوم ستون فقرات استبداد در منطقه و جهان یعنی ایران و روسیه درهم شکسته شده و نقطه اتکای اصلی و جهانی آن درهم ریزد. پس از شکسته شدن کمراستبداد در این دو کشور متعاقب سقوط بشار اسد، تقویت جدی گرایشهای دموکراتیک واقعی دراین کشورهای آزاد شده از بند استبداد دشوار نیست. با سقوط رژیم ایران و مافیای روسی، پیش راندن و شتاباندن فرایند دموکراتیزاسیون و ایجاد صلح در خاور میانه دیگر چندان دشوار نیست. در چنان شرایط مفروضی علل سیاسی و ژئو پولیتیکی سیاست نظامیگرانه و تهاجمی اسرائیل در منطقه خاور میانه نیز از بین خواهد رفت و تمام منطقه میتواند در یک روند همگرایانه بسوی تحولات آرام و مسالمت آمیز دموکراتیک حرکت کند.
تحقق این سناریو البته با مقاومت بسیار زیاد نیروهای محافظه کار و اقتدار گرا در تهران و مسکو مواجه خواهد شد ولی دینامیسم تحولات جاری قدرتمند تر از آنست که باند پوتین یا خامنه ایی و احمدی نژاد بتوانند جلوی آنرا بگیرند.
امواج تحول بسرعتی بیش از آنچه میتوان تصور کرد در حال نزدیک شدن به دروازه های تهران بطور قطع، و مسکو با احتمالی نه چندان بعید می باشد. جا دارد امیدوارانه به فردا بیندیشیم!
در پایان باید گفت تغیر لحن مسکو نشان میدهد که هم مسکو و هم خود دمشق و هم تهران امیدشان را به ماندگاری رژیم اسد از دست داده و روحیه مقاومتشان درهم شکسته شده است. بر چنین زمینه ایی، انتظار اینکه مسکو به دمشق پشت کند دور از انتظار نیست مگر اینکه مسکو بخواهد در سفر جهنم رژیم دمشق را همراهی کند.
………….
ترجمه وعده داده شده گزارش بیزینس ویک از چند و چون خروج دلار از ایران را که وعده داده بودم را به بعد موکول میکنم.

No Comments