نخست وزیر رفت!ولی انقلاب ادامه دارد

Share Button

خبر کوتاه بود! تلویزیون NEWS am ارمنستان که من ، بیشتر اخبار را از سایت آنگلیسی زبان آنجا میگرفتم لحظه ای پیش خبر داد که:” نخست وزیر ارمنستان، سرگیسیان کنار گیری خود را اعلام کرد.

درود اول من به ملت ارمنستان، بعد به رهبران سیاسی آنها: نیکول پاشینیان، آرارات میرزویان، و ساسون میکائیلیان و بعد هم به سرژ سرکیسیان، نخست وزیر، که نخواست با استفاده از زور، سرکوب و کشتار بر سریر قدرت باقی بماند.

در ادامه واکنش مردم را به این خبر ذیل همین پست؛ به تدریج منتشر میکنم!

افزوده ها، ضمایم و منابع

چرج ِزرتلی شخصیت پارلمانی سازمان همکاری و امنیت اروپا OSCE گفت ما آماده ائیم تا به ارمنستان در راه دموکراتیکی که در پیش دارد، بدان کمک کنیم.

………………….

NEWS.am

دیکتاتوری از طراز دیگری!

درود بر این دیکتاتور!

……………………………………..

افزوده ها، ضمایم و منابع

https://news.am/eng/videos/14573.html

https://www.youtube.com/watch?v=mvBm11hjFMc

NEWSam

16:11, 23.04.2018

Moscow is not going to interfere with the situation in Armenia, said spokesperson for Russian President Dmitry Peskov.

His remark came in response to the request to comment on the current situation in Armenia, RBK reported.

“Why should Moscow interfere? Hypothesis-generating is inappropriate. This is solely an internal matter of Armenia,” Peskov said adding “We are monitoring the developments in Armenia as it is our closest ally. The country with which we develop the closest relationship, a member of the Eurasian Economic Community,” the spokesman said.

Asked whether Moscow is holding consultations with Yerevan, Peskov said: “You know that the president has recently had contact. The president congratulated his colleagues on the election.”

As reported earlier, Sargsyan and Nikol Pashinyan, the leader of “My Step” initiative—which protests Sargsyan becoming PM, had a very short talk before the media on Sunday morning.

About an hour later, riot police used force against demonstrators on a street in Yerevan and took dozens of people into custody, including Civil Contract Party members and MPs Nikol Pashinyan, Ararat Mirzoyan, and Sasun Mikayelyan. Later, three of them were formally detained.

No Comments