ارمنستانِ: انقلاب ادامه دارد: ۱

Share Button

NEWS.am ؛ نیوز آم، ایروان: « رهبر اپوزیسیون ارمنستان، نیکول پاشینیان، در اولین سخنرانی عمومی خود پس از آزاد شدنش از بازداشت یکروزه و پیروزی جنش اعتراضی، در اجتماع بزرگ میدان جمهوری گفت:« از این ببعد هیچ گونه قدرتی در ارمنستان وجود ندارد.

نیکول پاشینیان

او در باره بازداشتش چنین  اظهار داشت: «گروهی از افسران سرویس امنیت ملی او را ربودندو پنهانی به دایره هفتم پلیس بردند.

او اضافه کرد که نخست او را به سلول انفردی اندختند ولی بعد، هنگامی که چند تن از افسران عالیرته سرویس امنیتی به بازدید او  آمدند، او دانست که انقلاب مخملی پیروز گردیده است.

 لیدر جریان حزب “ابتکار عمل من” نیکول پاشینیان در سخرانی خود، در اجتماع بزرگ میدان جمهوری امروز گفت که، فصل نفرت پایان یافت.

پاریشیان که در این اجتماع بزرگ به دنبال خبر استعفای سرژ سرکیسیان سخنرانی میکرد، گفت؛ من میخواهم آنهائی را که با انقلاب مخالفند، یا آنها که چمدانهایشان را بسته اند و یا در فکر بستن آنها هستند تا کشور را ترک کنند، به آن صاحب سرمایه و صنتعکارانی که نگران درجه بندی خود و تبعیض هستند بگویم، عزیزان، اینکار را نکنید، چونکه هیچ گونه انتقامجوئی در کار نخواهد بود. آنها را مخاطب قرار دهم و به آنها بگویم، فضای کینه توزی و نفرتی که برای سالیان زیاد در ارمنستان حاکم بود، دیگر دفتری بسته شده است

او افزود؛ که  از این ببعد، برادریریا، برابری، و قانونمندی حاکم خواهد ودب و احتد ملی در ارمنستان .

……………

کامنت من:

اولاً این انقلاب، در کشور همسایه و از آن مهمتر خویش تاریخی ما، برای ما درسهای بسیار دارد. اولین آن اینست که رهبری این جنبش کاملاً طراز نو، مدرن و دموکراتیک ، نه در قالب دکترین های منسوخ چپ و راست، مذهبی و غیر مذهبی بلکه در چهارچوب حقوق شهروندی  شکل گرفته بود و بهمین دلیل هم ظرف فقط  کمنر از یکسال سال از تأسیسش، توانست   ۷٫۵% کرسی های پارلمانی را بخود اختصآص دهدن که میزان قابل ملاحظه ای می باشد، امری که در نشست ۱۰ دقیقه ایی پاریشیان و سرکیسیان، سرکیسیان با تحقیر به او گفت تو نماینده ۷٫۵%ی میخواهی بمن التماتوم بدهی!

آری آن ۷٫۵% ، در اثر صداقت مردمگرایانه خود به جنبشی فراگیر و ملی تبدیل شد و نه مانند، اختگان مجلس نشین ۶۰ ـ ۷۰%ی اصلاح طلبان ما، خود را به سخنرانی های موسمی و کاسبکارانه پارلمانی،  مالشگریهای مداوم برای مقام عظما محدود ساخت. آن ۷٫۵% پارلمانی  ارمنستانی؛ هم خود به خیابانها آمد و هم مردم را به خیابانها کشاند و این معجزه  انقلابی را آفرید.

تاریخ، انقلاب مخلملی ارمنستان را بعنوان یک شگفت تاریخی  در خود ثبت خواهد کرد. اضافه کنم، که بطور قطع، مقام معظم ما، ولادیمیر پوتین و سلطان رجب دوم، از پیروزی این انقلاب مخملی چون خوک تیر خورده بخود خواهد پیچید ولی پس از این انقلاب موفق، بسیار کم هزینه، هنوز تیرهای بسیار دیگری در راه است!

توجه!

خبرهای مربوط به ارمنستان تا نیمه شب امروز در ذبل همین پست درج میشود. و بعد از آن، ادامه مطالب  با عنوان ارمنستان: انقلاب ادامه دارد، ادامه خواهد یافت.

……………………………………………………

نیکول پاشاینیان

He noted that detainees must be released before the end of the protest action. In the next stage all political prisoners should be released, Pashinyan assured, concurrently saying that the police should immediately stop the detentions.

Pashinyan said that an agreement was reached to keep the situation under control. He urged the participants of the rally to refrain from alcohol intake.

Armenian opposition leader: Snap parliamentary elections are needed

NEWS.am
20:55, 23.04.2018

YEREVAN.- There is a ne power in Armenia from now on, Armenian oppositon leader, MP Nikol Pashinyan stated during the rally in Republic Square.

He spoke about his detention, which took place yesterday. Pashinyan noted that “a group of officers of the National Security Service abducted him and secretly drove him to the Sevan Police Department.”

According to him, at first he was kept in isolation but when high-ranking officials visited him, he realized that the velvet revolution has occured

However, he reminded that there are several issues on the agenda. “The second step is the National Assembly shall be entitled to nominate candidates for Prime Minister within a week. Until then, an interim government will be formed, after that snap extraordinary parliamentary elections are needed,”said Nikol Pashinyan.

“We said that we are ready to discuss conditions of Serzh Sargsyan’s resignation and transfer of power. And now, as Sargsyan left, we will continue negotiations with the acting prime minister Karen Karapetyan on transfer of power at 11:00am on Wednesday,” Pashinyan said.

……………………………………………

Pashinyan: Chapter of hatred is closed

21:06, 23.04.2018

YEREVAN. – Opposition leader Nikol Pashinyan said the chapter of hatred is closed.

The atmosphere of hatred and vendetta prevailed in Armenia for many years, but this chapter is closed, leader of “My Step” initiative said during the rally at Republic Square on Monday.

“I want to address those who are opposing revolution, I want to address those who are packing their bags or thinking about doing it, all entrepreneurs who are worried about score-settling. Dears, do not do that, because there will be no vendetta,” Pashinyan said during the rally that followed the news about Prime Minister Serzh Sargsyan’s resognation.

He said from now on there will be fraternity, equality, legality and national unity in Armenia.

No Comments