ارمنستان: انقلاب ادامه دارد ـ ۲

Share Button

NEWS.am: ـ  نیکول پاشینیان، در گفتگو با رادیوی اروپای آزاد(رادیو لیبرتی) گفت؛ مسئلهِ انتخاب یک شخص برای پست نخست وزیری، پس از استعفای سرژ سرگیسیان، باید در میدان تعین گردد. او در این مصاحبه تأکید کرد که تا کنون  فقط یکی از شرایط  منظور شده درلیست او محقق شده است.

او در پاسخ اینکه،  اگر حزب جمهوری ارمنستان (RPA) حزب حاکم، تلاش کندقدرت را در دست نگاه دارد او چه خواهد کرد؟ پاشینیان پاسخ داد: ـ«مرحله انتقال قدرت هم اکنون انجام یافته است و در این چنین شرایطی بسیار نامناسب خواهد بود اگر سعی شود موضع سابق حفظ  شود.» او افزود؛ من نمیخواهم” از کلمات درشت استفاده کنم، ولی مردم پیروز شده اند، و این باید مورد ملاحظه قرار گیرد”
……………………………………………………….
کامنت من:

معنای جمله پاشینیان، دایر براینکه پست نخست وزیری باید در میدان تعین شود، را میتوان به دوصورت متفاوت ولی مشترک المعنا، ترجمه کرد.۱ـ  منظور میتواند، میدان جمهوری ایروان باشد که او در آنجا برای توده دهها هزار نفری مردم تظاهرات کننده سخنرانی میکرد و بنظر او این مردم  بودند که پس از پیروزی خود، حق انتخاب نخست وزیر را  دارند و یا میتواند منظور، نیروی میدانی و نه بووکراتهای لمیده در صندلیهای راحت در سالنهای کاخهای حکومتی که منقرض شده هستند که حق تعین نخست وزیر را دارند. بنظر پاشینیان مرحله انتقال قدرت طی شده است و قدرت به مردم ، در خیابانها و میادین آن انتقال یافته است.

او در جای دیگری گفت” الان در ارمنستان دیگر هیچ قدرتی وجود ندارد.”

معنای همه این حرفهای او اینست که توده مردمی که نخست وزیر را وادار به کناره گیری کرده اند، نه تنها او باله تمام نظامی را که بر او متکی بوده است منحل کرده اند. منتها بخاطر خود داری از بدعت گذاری قانون شکنی، آن توده انقلابی ترجیح میدهد، که روند عملاً انجام یافته انتقال قدرت، در عرصی فرمال و حقوقی مراحل قانونمند خود را طی کند.

ولی در هر حال، باید منتظر بود و دید، که پارلمانی که حزب جمهوری در آن اکثریت دارد و برحسب قانون رئیس آن ظرف یکهفته هم باید نامزد نخست وزیری معرفی وهم خود طی این یکهفته بجای نخست وزیر موقتاً انجام وظیفه کند.

با این کامنت، من در عنوان یادداشت ماقبل(انقلاب پیروز شد!) تجدید نظر کرده و بجای آن عنوان «انقلاب ادامه دارد!» را برای ادامه این یادداشت انتخاب میکنم.

………………………………………………….

Nikol Pashinyan: Only one of listed conditions implemented at present

NEWS.am
23:32, 23.04.2018

YEREVAN.- The issue of electing a candidate for the post of Prime Minister will be resolved in the square,Nikol Pashinyan stated in an interview with RFE / RL, emphasizing that only one of the listed conditions – Serzh Sargsyan’s resignation – was implemented

Asked what he will do if the RPA tries to keep the power and tries to find a compromise, Pashinyan noted that the transition period has already passed.

“The transition period has already passed. In this situation it is inappropriate to keep the position. I do not want to use harsh words, but people won, and this should be taken into consideration,” said Pashinyan.

………………………………………………………………..

No Comments