نیکاراگوئه در بحران و رژیم ساندینیستی بی اعتبار

Share Button

ویژگی دیگر این تظاهرات که آنرا با تظاهرات دی ماه در ایران میتوان مشابه دانست اینست که این جنبش وسیع  اعتراضی، فاقد رهبری و خود جوش است. تازه گروههای پیشگام آن در صدد ایجاد یک رهبری برای آن و تدوین یک استراتژی راهبردی با اهداف راهبردی هستند.

Nicaragua scraps controversial social security reforms

رسانه های بزرگ دنیا از نا آرامی وسیع اجتماعی و سیاسی در نیکاراگوئه گزارش میدهند. دیروز نیویرک تایمز فهرستی طولانی از تجاوزات رژیم به حقوق مردم، آنچنانکه در دیگر ممالک استبدادی شرق گرا نمونه وار است گزارش کرده بود که من فقط متن انگلیسی آنرا به اضافه یک توضیح مختصر از خودم درج کردم.

امروز هم همان نشریه گزارش دیگری از ادامه نارامی ها داد که در ذیل مطلب قبلی گذارده ام. مخبر نیورک تایمز با بسیاری از معترضین گفتگو میکند که آنها، از خشونت زیاد پلیس، شکنجه های گاه منتهی به مرگ، بازداشتهای خود سرانه و فساد اقتصادی وسیع، سلطه ساندینستها بر تمام دستگاه قضائی، پلیس، ارتش و اتحادیه های کارگری و رسانه ها صحبت میکنند.

ولی یک نکته مهمی که در این گزارش برای ما ایرانیان واجد اهمیت زیاد  است؛ نحوه مقابله پلیس و دستگاه سرکوب دانیل اورتگا با مخالفین رژیم اوست.

رژیم بیش از آنچه برای رویاروئی میدانی و خیابانی با تظاهرکنندگان مایه میگذارد، از روش رخنه گری و دیس اینفرماسیون، ایجاداغتشاش فکری در مبارزان توسط عوامل نفوذی و ستون پنجم خود استفاده میکند. این روش سرکوب و مقابل با نارضایتی نمونه وار ممالک شرق محور بشمول رژیم حاکم بر میهن خودماست. رژیمهایی که از الگوی KGB سابق و FSB کنونی برای خاموش کردن نارضایتی ها وسرکوب اعتراضات مردم  استفاده میکنند.

چند روز پس از شروع تظاهرات چند صد هزارنفری در نیکاراگوئه، یکباره معلوم میشود که نفر دوم رهبری جنبش، عامل نفوذی سازمان امنیت رژیم اورتگا بوده و پس از شناخته شدن مجدداً بدامن رژیم پناه میبرد. در موردی دیگر، پولهایی که برای هزینه اکسیوهای اعتراضی و کمک به گرفتارشدگان یا آسیب دیدگان از مردم  جمع شده بوده است، تماماً توسط یکی از افراد نزدیک یا در حلقه رهبری دزدیده میشود.

در این تظاهرات بنا به گزارش CNN تا کنون ۴۰ نفر توسط نیروهای رژیم کشته شده اند. البته دو نفر هم از افسران پلیس بدست معترضین از پای درآمده اند.

ویژگی دیگر جنبش اعتراضی نیکاراگوئه خشونت بار شدن متقابل سریع آنست. از هم اکنون جوانان معترض شروع به ساختن سلاحهای ابتدایی و استفاده از کوکتل مولوتوف علیه نیروهای رژیم کرده اند که این نشان میدهد، پتانسیل اینکه این جنبش بسوی خشونت متقابل و فزاینده ای کشیده شود کم نیست.

ویژگی دیگر این تظاهرات که آنرا با تظاهرات دی ماه در ایران میتوان مشابه دانست اینست که این جنبش وسیع  اعتراضی، فاقد رهبری و خود جوش است. تازه گروههای پیشگام آن در صدد ایجاد یک رهبری برای آن و تدوین یک استراتژی راهبردی با اهداف راهبردی هستند.

ولی اینکه با یک ضرب العجل، چنین رهبریتی و چنان برنامه ایی درست شده و به اجماع برسد و اعتماد مردم را جلب کند، بنظر من خیلی بعید است. معنای این حرف ایست که بعلت انفجار ناراضایتی متراکم درجامعه، اعتراضات ممکن است ادامه یابد ولی بسیار بعید است سامان پذیرد و سازمانیافته شود. مضافاً اینکه در امر سازمانی این اعترضات، رژیم  و دستگاههای امنیتی آن یک قدم از مخالفن جلو تر هستند و میتوانند در همین پروسه سازماندهی  و تشکیل رهبری، مهره های انفجاری، نفوذی و ستون پنجمی خود را بکارند. جنبشی که در آغاز خود با ویروس زدگی آغاز میشود از شر آن ویروسهای نفوذی بآسانی رها نخواهند شد.

مردم و مبارزان سیاسی ایران، قد و قامت رسمی ماشین سرکوب رژیم را دیده اند ولی شبکه سرطانی آنرا در درون همه محفل هایی که سعی میکنند یا کرده اند با رژیم در افتند، نه شناخته اند و نه روی شناخت متد کار آنها کار کرده اند تا آنها را بشناسند و خود را به انتی ویروس نفوذی اطلاعاتی و ستون پنجمی مجهز کنند.

برخلاف جنبش اعتراضی مردم نیکاراگوئه، جنبش اعتراضی مردم ارمنستان به رهبری نیکول پاشینیان، تا کنون چنان هنر رهبریتی از خود نشان داده است و مردم چنان انظباط آهنین مبارزاتی، در جریان اعتراضات و راهپیمائیهای خود، از خود بروز داده اند که جا دارد، روش مبارزه آنان الگوی کلاسیک برای همه جنبش های اعتراضی و نافرمانی مدنی و انقلابات مسالمت آمیز مخملی یا (گل)میخکی شود.

درسهای انقلاب درجریان ارمنستان که متأسفانه آنچنان که باید در رسانه های جهان منعکس نمیگردد، درسهایی برای همه ایام تا سقوط آخرین دیکتاتوری در روی کره ارض خواهد بود.

 

More than 40 people were killed in unrest in Nicaragua, rights groups say

Protests erupted in Nicaragua last week, with violent consequences.

(CNN)Dozens of people died last week in Nicaragua as a result of anti-government protests, human rights groups there told CNN Friday — in contrast to the government’s official death toll, which stands at 10.

The Nicaraguan Center for Human Rights, based in the capital city of Managua, reported 42 deaths. The Permanent Commission on Human Rights said 58 people died. The government reported its latest death toll April 20.
The deaths came amid the largest street protests the country has seen since the civil war ended in 1990. Protesters clashed with security forces, and different groups among the demonstrators also clashed with each other.
Demonstrators in Managua threw rocks and set fires as police responded with tear gas and rubber bullets. Several television stations were taken off the air as the government tried to stem the unrest.
Nicaraguan Attorney General Inés Miranda on Thursday announced an investigation into the deaths.
“A responsible and formal investigation was started regarding the following acts: the loss of life of students, police and civilians; the injuries sustained by students, police and civilians; looting and property damage, both public and private,” Miranda told reporters.
A journalist who was covering the protest was among those killed, state media outlet El 19 Digital reported.
The unrest, mostly led by students, started when President Daniel Ortega tried to change the country’s social security system. He implemented a controversial pension reform resolution intended to halt the growing deficit. The changes increased contributions by workers and employers and reduced retired workers’ pensions.
Ortega revoked the resolution Sunday, putting an end to violent clashes. Peaceful protests continue in Nicaragua, with demonstrators now calling for Ortega’s resignation.

International community condemns violence

The Nicaraguan government has been accused of using excessive force against protesters and “arbitrarily (shutting) down media outlets covering the recent protests,” a human rights organization says.
“Human Rights Watch received credible accounts that suggest that police officers used excessive force to shut down demonstrations in several places across the country and that pro-government groups attacked peaceful protesters,” the group said in a statement.
The US State Department and the United Nations have condemned violence against protesters, whom the vice president compared with “vampires” who “feed off blood … (to) achieve advances in their political agenda.” Both institutions called for a peaceful resolution.
Nicaragua “needs to comply with their international obligations to guarantee that people are able to freely express their rights of freedom of expression and freedom to peacefully assemble,” UN Human Rights Office spokeswoman Liz Throssell said in a statement.
The US State Department issued a statement Monday ordering the departure of US government employees and their families. The department also urged travelers to reconsider travel plans to Nicaragua.

11 years in power

Ortega came to power as part of the Sandinista rebels who overthrew the Somoza dynasty in 1979. He fought against the US-backed contras during the 1980s and has remained a key ally to Venezuela.

President Daniel Ortega

He was first elected president in 1985, then ran unsuccessfully in 1990, 1996 and 2001. He was elected again in 2006, 2011 and 2016.
In the last presidential election, Ortega was elected in a landslide victory, with his wife as vice president. Critics have accused the couple of skirting laws while building a political dynasty.
Nicaragua’s constitution bars presidents from being re-elected and also bars candidates who are relatives of the sitting president from running.
In 2014, Ortega used his power to pressure lawmakers to do away with term limits.

No Comments