بیماری سقوط ریال به لیره ترکیه هم سرایت کرد

Share Button

شارلاتانی سلطان رجب اول اینست که میخواهد این بحران پولی و مالی سالها متراکم شده ترکیه، را بحساب بحران ژئوپولیتیک منطقه، جهان و بیرون رفتن آمریکا از قرار داد اتمی با ایران بگذارد در حالیکه سقوط ارزش برابری لیره در برابر ارزهای خارجی، نه امرووز بلکه از ۶ سال پیش با روند سرکوب و قلع و قمع مخالفان و  با سرکوب تظاهرات جوانان بخاطر اعتراض به تبدیل کردن پارک قدیمی قزی در اسلامبول به دارالسلام اتومانی اسلامی آغاز شد و لیره ترک نه ۲٫۷% امروز، بلکه بیش از دو سوم ۲/۳ ارزش خود را طی فقط ۷ سال از دست داد و از حدود ۱٫۵۰ لیره در برابر یک دلار به ۴٫۳ لیره در مقابل یک دلار سقوط کرد.

 

Turkish lira plummets to record lows against dollar after Trump’s move

نشریه حریت ترکیه از سقوط مداوم لیره ترکیه در ماههای اخیر گزارش میکند و مینویسد که لیره طی فقط هفته گذشته ۲٫۷% ارزش خود را نسبت به دلار آمریکا از دست داده است. اگر گزارشگر حریت با روند سقوط ریال ایران در برابر دلار طی چند سال گذشته آشنائی داشت، براحتی میتوانست درک کند که بیماری لیره ترکیه درکجاست.

حریت مینوسد:«  ارزش لیره ترک، امروز ۹ ماه می، به سطح جدیدی سقوط  کرده و به ۴٫۳۷ لیره در برابر یک دلار تنزل یافته است که بنطر گزارشگر حریت، ناشی از خطرات ژئوپولیتیک مربوط به خروج آمریکا از موافقتنامه بین المللی هسته ایی با ایران میباشد.

گزارش مینویسد، بنا به گزارش روئیتز، لیره ترکیه، نسبت به آغاز هفته، ۲٫۷% در برابر هر دولار سقوط کرده است. در آغاز سال، ۳٫۷۸ لیره معادل  یک دلار بود و حالا ۴٫۳۷ لیره معادل یک دلار است.

تاریخ جلسه آینده بانک مرکزی ۷ ژوئن( ۲۸ روز دیگر. ح ت) میباشد که قبل از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری جلو افتاده از تاریخ مقرر قانونی  میباشد.

بنا بر گزارش روئیترز، برخی تحلیلگران، میگویند که بانک مرکزی میخواهدقبل از تشکیل جلسه شورای مدیریت پولی(MPC) دخالت کرده و  اوضاع را تثبیت کند.

بنا به همان گزارشِ روئیترز، مع الوصف، اینکه چنین مداخله ای نتیجه مثبت خواهد داد مورد تردید است.»

کامنت من :

ظرف هفته گذشته لیره ترکیه نسبت به دلار ۲٫۷% ارزش خود را از دست داده است و من با قطعیت میگویم در هفته آینده این تنزل ارزش لیره بالای ۳% خواهد بود و ادامه خواهد یافت. من متخصص امور پولی نیستم ولی با تجربه ایران خودمان و سقوط مدام ارزش ریال، شباهتهای بسیارزیادی بین بیماری سقوط ریال و لیره ترکیه میبینم و انهم اینست که در هردو کشور سیاستگذاری  و مدیریت پولی، سیاسی، حزبی و حیثیتی که با فساد فراگیر ضریب تصاعدی یافته اند.

رژیم اخوان المسلمینی اردوغان طی سالها حکومت خود برای راضی کردن اقشار بدبخت جامعه، تا توانسته کسیه دولت و سیستم بانکی را شل و به حساب قرض بار کردن دولت، این توده بدبخت را سیر نگاه داشته است تا لشگر انتخاباتی او باشند.

امروز، سر رسید آن قرضها فرا رسیده، و بدهی دولت و کل مملکت به مؤسسات مالی داخلی و خارجی از خرخره مملکت بالا تر زده است.

شارلاتانی سلطان رجب اول اینست که میخواهد این بحران پولی و مالی سالها متراکم شده ترکیه، را بحساب بحران ژئوپولیتیک منطقه، جهان و بیرون رفتن آمریکا از قرار داد اتمی با ایران بگذارد در حالیکه سقوط ارزش برابری لیره در برابر ارزهای خارجی، نه امرووز بلکه از ۶ سال پیش با روند سرکوب و قلع و قمع مخالفان و  با سرکوب تظاهرات جوانان بخاطر اعتراض به تبدیل کردن پارک قدیمی قزی در اسلامبول به دارالسلام اتومانی اسلامی آغاز شد و لیره ترک نه ۲٫۷% امروز، بلکه بیش از دو سوم ۲/۳ ارزش خود را طی فقط ۷ سال از دست داد و از حدود ۱٫۵۰ لیره در برابر یک دلار به ۴٫۳ لیره در مقابل یک دلار سقوط کرد.

همین نشریه حریت در گزارشی دیگر، از دعوت اضطراری امروز رجب طیب اردوغان از اعضای دولت و مدیران اقتصادی برای مشورت پیرامون سقوط شتابناک ارزش برابری لیره در برابر دلار آمریکا خبر میدهد. در واقع این جماعت بیش از انکه نگران سقوط لیره باشند نگران سقوط خودشان در انتخابات ماه آینده هستند.

عمده ترین هدف اروغان اینست که تا قبل از مردن، تمثال او جای تمثال کمال اتاتورک را روی دیوار دوایر دولتی و مؤسسات خصوصی و بانکی و..، بگیرد و بجای نقش اتاتورک، نقش او روی سکه ها و اسکناسهای ترکیه نقش بندند. آرزویی که بنظر من او بگور خواهد برد و طعم تلخ ناکامی آن آرزو در در همین دنیا خواهد چشید.

بنظر من لیره ترکیه مانند ریال ایران، در سراشیب سقوط پیش خواهد رفت و  تأثرانگیز اینکه بخش زیادی از سپرده های ارزی دولت ما به لیره نزد بانکهای ترکیه است که دولت شیخ حسن روحانی نمیخواهد راجع به آن بحثی بمبان آبد. سپرده های ایران نزد بانکهای ترکیه با فرسایش نزولی لیره ترک فرسایش یافته و از ارزش آنها روزانه کاسته میشود ولی شیخ حسن بیش از اینکه فکر ذوب شدن سپرده های ایران در آسمان تابستانی داغ سیاسی ترکیه باشد، فکر برادرخواندگی طایفه خود با اخوان المسلمین ترکیه  به  برهبری رجب طیب اردوغان است.

 

 

Hurriyet

  • May 09 2018 12:15:00

Erdoğan summons urgent economy meeting as Turkish Lira plunges

President Recep Tayyip Erdoğan summoned top members of the government’s economic administration for an urgent meeting on May 9 amid continued plunges in the value of the Turkish Lira.

……………………………………………………..

Turkish lira plummets to record lows against dollar after Trump’s move

ISTANBUL

Turkish lira plummets to record lows against dollar after Trump’s move

 Hurriyet

The value of the Turkish lira plunged to record lows, dropping below 4.37 against the dollar on May 9, amid rising global geopolitical risks after United States President Donald Trump decided to pull his country out of the international nuclear deal with Iran on May 8.

The Turkish lira has dropped 2.7 percent since the start of this week, Reuters reported on May 9.

One dollar was traded for around 3.78 liras at the start of the year.

The next meeting of the Turkish Central Bank’s Monetary Police Committee (MPC) is scheduled to take place on June 7, just 16 days before the presidential and parliamentary snap elections.

Some analysts say the Central Bank may intervene before the MPC meeting to stabilize the currency, according to the Reuters report.

However, it is doubtful whether any intervention will draw meaningful results, the report added

No Comments