انتخابات عراق: نتایج اولیه

Share Button

و اما تراژدی شکست نیروهای وابسته به ایران زمانی بیشتر خواهد شد که با اعلام نتایج آراء، بسیاری از همان نیروهایی که تا امروز سرسپرده رژیم ایران بوده اند خرقه های سیاسی خود را پشت رو کرده و به رنگ مخالفین رژیم ایران درآیند.

دقایقی پیش خبرگزاری روئیرز به نقل از یک عضو کمسیون انتخاباتی و یک مقام امنیتی خبر داد که نتایج اولیه انتخابات عراق حاکی از پیش افتادن لیست نخست وزیر؛ حیدر العبادی و پس از او مقتدا صدر میباشد.

اگر روند شمارش آراء به این ترتیبی که آن دو منبع روئیترز گزارش کرده اند باشد و نه یک شگرد جنگ روانی برای سورپرایز مخالفین، باید گفت که جناح وابسته به ایران در عراق و به تبع آن رژیم ایران، با بزرگترین و خفت آورترین شکست سیاسی خود در سیاست خارجی و دکترین شیعی/سیاسی خود روبرو شده است. اهمیت این شکست زمانی روشن میشود که بدانیم میزان شرکت کننده در این انتخابات ۴۵% واجدین شرایط بوده است که میتوان با قطعیت گفت بخش عمده ایی از آن ۵۵%  امتناع کنندگان از شرکت در رأی گیری، فرا تر از این مسئله با کُل نظام فرقه ایی عراق مخالفند.

چنین بنظر میرسد که ارسال چمدانهای پر از دلار حکومت ایران برای خریدن آراء بنفع نوری المالکی، عمار الحکیم و حشد الشعبی دور ریختن پول بوده است.

و اما تراژدی شکست نیروهای وابسته به ایران زمانی بیشتر خواهد شد که با اعلام نتایج آراء، بسیاری از همان نیروهایی که تا امروز سرسپرده رژیم ایران بوده اند خرقه های سیاسی خود را پشت رو کرده و به رنگ مخالفین رژیم ایران درآیند.

و از همه وحشتناکتر و خُرد کننده تر این خواهد بود که در اطلاعیه انتخاباتی بعدی لیست ایاد علاوی سوم شود.

من در تحلیلهای پیشین خود از انتخابات عراق، برای نیروهای وابسته به رژیم ایران شکست سختی را پیش بینی کرده بودم.

اخبار انتخابات عراق به تدریج در ذیل همین پست درج خواهد شد تا به تحلیل نهائی از نیتجه برسیم.

…………………………

ادامه خبرهای انتخابات عراق:

ادامه خبرها از روئیترز:

میزان مشارکت ۴۵% بوده است

نتایج غیر رسمی که به روئیترز رسیده حاکی از اینست که؛ در استان جنوبی، لیست مقتدا صدر برتری قاطع دارد. اگر لیست صدر جایگاه دوم را حفظ کند، یک بازگشت سورپرایز کننده ی این روحانی به صحنه است. او در میان اقشار ضعیف محبوبیت زیادی دارد ولی از سوی چهره های متنفذ وابسته به ایران کنار گذارده شده بود.

………………………………………….

برابر آخرین گزارش روئیترز که یکساعت قبل میباشد، لیست حیدر العبادی پیشتاز است و بعد از آن لیست مقتدا صدر است. این توضیح را بدهم که مقتدا صدر طرفدار یک
https://www.reuters.tv/v/t7A/2018/05/13/iraqi-pm-abadi-appears-ahead-in-election
دولت مدرن و سکولار در عراق میباشد. و عبادی نیز قبلاً تأکید کرده است که در صورت پیروزی یک دولت غیر فرقه ایی تشکیل خواهد داد و در صورت شکست انتخاباتی هم در هیچ دولتی که فرقه گرا باشد شرکت نخواهد کرد.

Prominent Iraqi Shi’ite cleric Moqtada al-Sadr (C) speaks during a protest against corruption at Tahrir Square in Baghdad, February 26, 2016. REUTERS/Alaa Al-Marjani

PM Abadi leading Iraq election, Sadr strong: sources

BAGHDAD (Reuters) – Prime Minister Haider al-Abadi’s list appears to be leading in Iraq’s parliamentary election followed by influential Shi’ite cleric Moqtada al-Sadr’s alliance, an election commission source and a security official told Reuters.

BAGHDAD (Reuters) – Prime Minister Haider al-Abadi’s list appears to be leading in Iraq’s parliamentary election followed by influential Shi’ite cleric Moqtada al-Sadr’s alliance, an election commission source and a security official told Reuters

Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi speaks during the Tokyo Conference on Supporting Job Creation and Vocational Training to Facilitate Weapons Reduction for Iraqi Society in Tokyo, Japan, April 5, 2018. REUTERS/Toru Hanai

The sources cited unofficial initial results.

Iraqis voted on Saturday in the first election since the defeat of Islamic State forces inside the country. Final results are expected on Monday.

Reporting by Huda Majeed; Writing by Michael Georgy; editing by John Stonestreet

…………………………………………..

Turnout was low at around 45 percent, according to the election commission.

Abadi, a rare ally of both the United States and Iran, was mainly concerned with fending off Shi’ite groups other than Sadr’s alliance, which are seeking to pull the country closer to Tehran.

Unofficial results compiled by Reuters reporters in southern provinces also indicated that Sadr, a firebrand cleric who led a violent uprising against U.S. troops from 2003-2011, appeared to be making a strong showing.

If the Sadr list finished second, that would mark a surprise comeback by the cleric. He is popular among the poor but has been sidelined by influential Iranian-backed figures.

No Comments