آمریکا به کیم جون اون قول داد تا اورا سرنگون نکند

Share Button

کیم جون اون؛ در اِزای تضمین اینکه آمریکا او را سرنگون نکند، حاضر شده است تا از زرادخانه هسته ایی خود که بقیمت بوجود آوردن دهها سال انزاوی سیاسی، تحریمهای فلاکت آفرین بین المللی و گرسنگی و قحطی برای مردم بدست آورده است، دست برداشته و آنها را نابود کند.

واشنگتن پست امروز گزارشی دارد که تیتر درشت آن چنین است: “پمپئو میگوید به کیم(جون اون) اطمینان داده است که آمریکا در پی سرنگونی او نیست.

وزیر خارجه دولت ترامپ امروز یکشنبه گفت که اوبه رهبر کره شمالی کیم جون اون اطمینان داده است که مسئله سرنگونی او هدفی از اهداف سیاسی آمریکا نیست.”پمپئو در مصاحبه با آژانس خبری فوکس گفت؛ ما قطعاً اطمینانهای لازم را در این زمینه خواهیم داد.”

قول اینکه به کره شمالی حمله نخواهیم کرد یا اینکه  در فکر سرنگونی او نیستیم  انگیزه ای است تا او از سلاحهای هسته  ای اش دست بردارد.

نیازی به ترجمه بیشتر مطلب نیست. کیم جون اون؛ در اِزای تضمین اینکه آمریکا او را سرنگون نکند، حاضر شده است تا از زرادخانه هسته ایی خود که بقیمت بوجود آوردن دهها سال انزاوی سیاسی، تحریمهای فلاکت آفرین بین المللی و گرسنگی و قحطی برای مردم بدست آورده است دست برداشته و آنها را نابود کند.

اینجا صحبت از رعایت کرامت ملی، تمامیت ارضی، حق حاکمیت و غرور ملی در میان نیست. فقط سرنگون نشدن این ابله که برگله ایی از آدمیان در این چراگاه از هر سو بسته، چون چوپانی خشن حکم رانده است در میان است.

این ابله نمیداند که اگر او در شرایط کنونی کشورش، در معرض سرنگونی قرار گیرد ، حتی کلاه سبز های آمریکائی و ارتش کره جنوبی دخالت خواهند کرد تا مانع سرنگونی این چوپانی شوند زیرا که فقط او میتواند این گله ترسیده و مطیع و عادت کرده به اطلاعت را چوپانداری کند.

نَفس این حرف که وزیر خارجه آمریکا به این ابله خودبزرگ بین قول میدهد که آمریکا او را سرنگون نخواهد کرد همه زوایای ماجراجوئیهای هسته ای او و انگیزه های او در این جاجوئی ها را توضیح میدهد.

این، فقط کیم جون اون نیست که تنها انتظارش از دولت آمریکا اینست که او را سرنگون نکند، رژیم والایی ایران نیز حاضر است به ازای فقط تضمین امنیتی برای خود و قول سرنگون نشدن، از همه چیز بگذرد. برای این رژیم؛ آنچه ابداً مهم نیست، خفت، خواری و عقب ماندگی میهن ما و فروختن و به مخاطره افکندن آنست.

 این روضه خوان دو تومانیِ به مقام معظم رهبری رسیده در کشوری با سابقه تاریخی چند هزار ساله، حاضر است همه مملکت را هم به ثمن بخس بفروشد تا چون آدمکی بر صدر و سریر سلطنت این مملکت ولو با نام غلط انداز مقام معظم رهبری باقی بماند. همین است مسئله و نه بیش.

ولی به این مجنون بی بصریت باید گفت؛ بدبخت! میر حسین موسوی و کروبی نمیخواستند ترا سرنگون کنند، تلاش آنها برای این بود تا تو، خود و مملکت را به این فلاکت و نکبت نیاندازی تا برای سرنگون نشدن خودت، پای سندی را امضاء کنی که تضمینی برای باقی ماندن تو در قدرت بتو نمیدهد! هدف آنها سرنگونی تو روضه خوان مست شده از قدرت نبود بلکه  آنها میخواستند با تعامل با دنیا این نظام را که تو (بحق!)به قله آن رسیده ایی  را سرپا نگاه دارند چون خود برای آن هزینه داده بودند.

Pompeo says U.S. assuring Kim that it does not seek his overthrow

 

وزیر خارجه دولت ترامپ امروز یکشنبه گفت که اوبه رهبر کره شمالی کیم جون اون اطمینان داده است که مسئله سرنگونی او  بخشی از موضوع سیاست آمریکا نیست.”پمپئو در مصاحبه با آژانس خبری فوکس گفت؛ ما قطعاً اطمینانهای لازم را در این زمینه خواهیم داد”

قول اینکه به کره شمالی حمله نخواهیم کرد یا اینکه  در فکر سرنگونی او نیستیم  انگیزه ای است تا او از سلاحههای هسته  ای اش دست بردارد.انگیزه است

Secretary of State Mike Pompeo meets Wednesday with North Korean leader Kim Jong Un in Pyongyang, North
Korea. (Korea Central News Agency/Korea News Service/AP)
 May 13 at 11:58 AM 

The United States is assuring North Korean leader Kim Jong Un that his ouster is not part of the agenda for the summit next month between Kim and President Trump, Secretary of State Mike Pompeo said Sunday.

“We will have to provide security assurances, to be sure,” Pompeo said in an interview on “Fox News Sunday.”

The promise not to invade North Korea or otherwise seek Kim’s overthrow would be incentive for him to give up his nuclear weapons.

“This has been a trade-off that has been pending for 25 years,” Pompeo said, referring to the long history of failed negotiations with Pyongyang as well as the North Korean narrative that the United States is a mortal threat

Trump is scheduled to meet Kim in Singapore on June­ ۱۲ for an unprecedented summit.

On CBS’s “Face The Nation,” Pompeo said he had already provided that assurance to Kim.

“I have told him that what President Trump wants is to see the North Korean regime get rid of its nuclear weapons program, completely and in totality, and in exchange for that we are prepared to ensure that the North Korean people get the opportunity that they so richly deserve.”

No Comments