انتخابات عراق : ۲

Share Button

ولی در هر صورت بر اساس آنچه تا کنون رفته است میتوان گفت که جریانهای منتسب به ایران کاملاً انتخابات را در عراق بسختی باخته اند و از همه مهمتر، قرار گرفتن لیست مقتدا صدر در رأس برندگان این انتخابات است که با توجه به موضع سکولار ناسیونالیستی او، او را به تعین کننده سیاست دولت آتی در عراق و دارنده حق وتو در تشکیل کابینه و مصوبات مجلس  تبدیل میکند.

آخرین نتیجه شمارش آراء طبق آنچه روئیترز و سایت خبری کردی روداو  RUDAW از شمارش آراء در ۱۰ منطقه انتخاباتی از کل ۱۸ منطقه گزارش کرده اند، حاکی از پیشتازی جریان منتسب به مقتدا صدر بنام سائرون است. در بغداد لیست مقتدا صدر در ردیف اول قرار دارد که بلحاظ وضع و اهمیت دموگرافیک، فرهنگی و اداری شایان توجه میباشد. کلاً در این ۱۰ منطقه ای که شمارش انجام شده است، بترتیب: اول ـ سرایون (مقتدا صدر) دوم ـ الفتح یا پیروزی(هادی ال امیری رئیس حشد الشعبی)  سوم ـ  لیست ائتلاف پیروزی(الیانس ویکتوری حیدر ال عبادی.  و بعد  لیست الوطنیه (ایاد علاوی)، سپس دولت قانون (نوری المالکی) قرار دارند.

کردهای سکولار بشمول حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به ترتیب ۲۵ و ۱۵ کرسی نصیبشان میشود که علاوه برآنها کردهای مسلمان گوران (طرفدار ایران) و چند حزب کوچک دیگر نزدیک به ۷ کرسی میگیرند.

بجز مناطق کرد نشین که نتیجه آراء آنها ظاهراً قطعی بنظر میرسد، نتیجه نهائی ۶ حزب و بلوک عمده رقیب ۱ـ مقتدا صدر، ۲ ـ حیدر ال عبادی ۳ ـ هادی ال امیری ۴ ـ ایاد علاوی، ۵ ـ نوری المالکی ۶ ـ عمار  ال حکیم  پس از شمارش آراء در آن ۸ منطقه انتخاباتی دیگر قطعی میشود.

ولی من برحسب اینکه بیشتر مناطق شیعه نشین و اقلیم کردستان آرایشان تا کنون شمارش شده است، پیش بینی میکنم، در آن ۸ منطقه شمارش پایان نیافته، مقتدا صدر همچنان پیشتازی خود را حفظ کند و بعد از او لیست النصر یا پیروزی حیدر العبادی نخست وزیر و بعد  لیست الوطنیه ایاد علاوی جایگاه  به پله سوم رسیده و لیست فتح هادی الامیری  از پله دوم فعلی به چهارم نزول کند.

ولی در هر صورت بر اساس آنچه تا کنون رفته است میتوان گفت که جریانهای منتسب به ایران کاملاً انتخابات را در عراق بسختی باخته اند و از همه مهمتر، قرار گرفتن لیست مقتدا صدر در رأس برندگان این انتخابات است که با توجه به موضع سکولار ناسیونالیتسی او، او را به تعین کننده سیاست دولت آتی در عراق و دارنده حق وتو در تشکیل کابینه و مصوبات مجلس  تبدیل میکند.

و باید در اینجا اضافه کنم، روند اصلی تجزیه و ترکیب نیروهای سیاسی و آرایش سیاسی جامعه عراق، تازه پس  تشکیل مجلس و تعین شدن نخست وزیر و تشکیل کابینه به مسیر اصیل و طبیعی خود خواهد افتاد زیرا، آرای  برخی از این جریانها ناشی از جایگاهی که در ساختار قدرت امروز داشته اند میباشد. و وقتی سکانداری ساختار قدرت به جریان رقیب انتقال یابد رووند ریزش این نیروها هم شتاب بیشتری خواهد گرفت. از این جمله اند بلوک هادی الامیری و نوری المالکی و حتی عمار الحکیم که هوشیارانه خود را از مجلس اعلای انقلاب عراق و باند مالکی و امیری جدا کرد.

ولی تا همینجا هم جهت گیری سیاست آتی دولت عراق تا حدود بسیاری تعین شده بنظر میرسد. باید گفت این انتخابات، خود یک نیمچه انقلاب بود.

توضیح!

آخرین اخبار انتخاباتی عراق تا پایان امرور در ذیل همین پست بتدریج درج میشود

………………………………

تا کنون ۹۵% آرای  داده شده، در این ده منطقه یا استان انتخاباتی از ۱۸ منطقه یا استان، جریان صدریستی سائرون برتری قاطع بر هادی ال میری و حیدر ال عبادی دارد. و این در حالیست که طرفداران صدر که رسانه های غربی بدون ذکر صفت ملی گرا(ناسیونالیست) پر شور، برای او نامش را نمیبرند. او براستی و از بدبختی رژیم ایران، نه تنها خود را یک ناسیونالیست  عراقی میداند بلکه بنحوی هم یک ناسیونالیست پان عرب میباشد.

او از دور و نزدیک شاهد فساد و کپکزدگی رژیم ایران و دستگاه «دین بازاری» آن بوده است. و پیروزی او در این انتخابات برای رژیم ایران از چند منظر بد شگون میباشد. اول اینکه او رسماً به سکولاریسم و تفکیک قوا اعتقاد دارد. دوم اینکه او شدیداً ضد فساد است در حالیکه باندهای سیاسی  وابسته به رژیم ایران در عراق همگی تا خرخره غرق در فساد و دزدی هستند. سوم اینکه او به عنوان یک روحانی شیعی انقلابی مورد احترام و اعتماد مردم خود و منطقه بوده و از این منظر رقیبی در عرصه گفتمان دینی شیعی نیز برای سید حسن نصرالله و خامنه ایی خواهد بود.

بنظر من برای رژیم ولائی و پروکسی های عراقی آن، فاجعه با اعلام نتیجه آن ۸ استان دیگر تکمیل خواهد شد چونکه تا کنون آرای بیشتر مناطق شیعه نشین که به حیدر العبادی و هادی امیری رأی داده اند خوانده شده است و مناطق اعلام نشده بیشتر حوزه انتخاباتی جبوری و دیگر سنُی  هایی هستند که دنبال لیست ایاد علاوی میباشند.

خیابانهای بغداد را جمعیت جوان پایتخت که طرافدار صدر هستند آواز خوانان و رقص کنان قبضه کرده اند و خود این یکته تازی شورانگیزانه و شادمانه، در تغیر نظر بقیه اقشار مردم که به امیری یا مالکی رأی داده اند بی تأثیر نخواهد بود. در یک کلام توازن روانشناختی سیاسی در صحنه، تا همینجا بطور قاطع و شکننده بسود بلوک مقتدا صدر بهم خورده است.

صفحه انگلیسی العربیه نوشته است که مردم از جمله شعار میدادند “ایرانی برو خانه ات” که البته من نمیدانم این شعاد واقعاً تا چه اندازه داده شده است ولی آنچه میتوانم بگویم اینست که فضای کنونی فاصله چندانی با این شعار ندارد.

اگر بگوبم این فضا فضای انتخاباتی نه! بلکه فضای انقلابیست حرفی به اغراق نگفته ام.

 

برای دیدن شادمانی مردم به این لینک  مراجعه کنید!

روئیترز

علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر عالی ایران علی خامنه ایی، در ماه فوریه گفت که تهران مانع صدر و ائتلافش از رسیدن به قدرت در عراق خواهد گردید.

او در سخرانی خود در ماه فوریه در یک کنفرانس در عراق گفت، ما اجازه نخواهیم داد تا لیبرالها و کمونستها بر عراق حاکم شوند.

Reuters

1405/2018

Ali Akbar Velayati, top adviser to Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, said in February that Tehran would prevent Sadr and his alliance from governing in Iraq.

“We will not allow liberals and communists to govern in Iraq,” he said during a speech at a conference in Iraq in February.

Iraq, which lies in the heart of the Gulf, is critical for Iran. The countries share a border and Iraq is Iran’s main route for supplying arms and fighters to Syria to back President Bashar al-Assad in the civil war.

………………..

 

Preliminary Iraqi election results by province

Results for Erbil, Sulaimani, Najaf, Duhok, Salahadin, Kirkuk, Misan and Nineveh are expected later on Monday.

Baghdad:
1. Sayirun
2. Fatih
3. State of Law
4. Al-Wataniya
5. Victory Alliance

Anbar:
1. Al-Anbar Is Our Identity
2. Al-Wataniya

Wasit:
1. Sayirun
2. Fatih
3. Victory Alliance
4. Hikma Front
5. State of Law

Babil: 
۱٫ Fatih
2. Sayirun
3. Victory
4. Hikma Front
5. State of Law

Muthana:
1. Sayirun
2. Fatih
3. Hikma Front
4. Victory Alliance
5. State of Law

Diyala: 
۱٫ Qarar Alliance
2. Fatih
3. Al-Wataniya
4. Sayirun
5. Victory Alliance
6. Hikma Front
7. PUK
8. State of Law

Karbala:
1. Fatih
2. Sayirun
3. Victory Alliance
4. State of Law
5. Hikma Front
6. Al-Wataniya

Dhi Qar:
1. Sayirun
2. Fatih
3. Victory Alliance
4. State of Law
5. Hikma Front
6. Iradah (Will)
7. Al-Wataniya

Basra: 
۱٫ Fatih
2. Sayirun
3. Victory Alliance
4. State of Law
5. Hikma Front

Al-Qadisiyah:
1. Fatih
2. Sayirun
3. Victory Alliance
4. Hikma Front
5. State of Law

Unofficial results for Arab lists announced:

Nasr Alliance (Abadi): ۳۸-۴۱ seats
Sayirun (Sadr): ۳۷-۳۹ seats
Fateh (Amiri or Hashd list): ۳۴-۳۹ seats
State of Law Coalition (Maliki): ۱۸-۲۳ seats
Hikma Front (Hakim): ۱۷-۲۴ seats
Al-Wataniya (Allawi): not known

Sources from the main Kurdish parties who took part in Iraq’s parliamentary election on Saturday have offered Rudaw their predictions on their share of seats.

KDP: 25 seats
ERBIL: 8
Duhok: 9
Sulaimani: 1
Mosul: 7

PUK: 15 seats
Erbil: 3
Sulaimani: 5
Kirkuk: 5
Diyala: 1
Mosul: 1

Goran: 6
Erbil: 1
Sulaimani: 5

New Generation: 4
Erbil: 2
Sulaimani: 2

CDJ: 3
Erbil: 1
Sulaimani: 2

KIU: 2
Duhok:  ۱
Sulaimani: 1

Komal: 2
Erbil: 1
Sulaimani:

No Comments