جنبش ملی طوفنده، ولی فاقد رهبری سیاسی است

Share Button

 یادداشت زیر از سوی یکی از کاربران سایت اِ ـ میل شده است، که  در رابطه با یادداشت من بعنوان عنوان «تا سرنگونی رژیم زمانی نمانده است» نگاشته است. درج آنرا مناسب دانسته و دریغم آمد از نشر آن خود داری کنم.

نویسنده بزبان ساده توضیح میدهد که رشد جنبش اعتراضی مردمی کنونی، در صورت عدم رهبری شناسنامه دار سیاسی و تاریخی میتواند به کژراهه ایی کشانده یا رانده شود، که مردم بعداً افسوس  وضعیت جنهمی کنونی را بخورندن.  

 تعیین رهبری جنبش

خرداد. ۰۶
سیاسی – تحلیلی
اجماع جهانی بر علیه جمهوری اسلامی و اعتراضات و اعتصابات سراسری  چند ماهه اخیر و تنگناهای شدید اقتصادی در ایران و همه شواهد موجود نشان می دهند که نظام جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است و به زودی این نظام از بیخ و بن متلاشی می شود. اپوزیسیون در این چهل ساله که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد عمده فعالیت خود را بر روی افشاگری رژیم  و بی آبرو کردن آن متمرکز کرده است اما اینک مردم ایران بهتر از هر اپوزیسیون به زشتی و پلشتی این رژیم پی برده اند زیرا که درد و رنج حاصل از وجود این رژیم را با پوست و گوشت خود حس کرده اند و این رژیم هم اکنون نزد همه مردم ایران و جهانیان بی آبرو شده است  و همه مردم ایران خواهان سرنگونی آن هستند لذا از این پس باید برای جایگرین کردن آن با نظامی که شایسته شئونات ملی، پیشینه تاریخی و فرهنگ کهنسال میهنمان باشد باشیم. این نظام در هرصورت رفتنی است، اما جایگزینی آن با کم ترین هزینه باید اولویت سیاسی ما باشد.
در چنین برهه های تاریخی حساس و سرنوشت سازی، تسلیم شدن به توهمات سیاسی،  و آرزومندانه اندیشدن و خواستن مانند همان توهماتی که ملت ایران را در انقلاب اسلامی به فلاکت امروز انداخت، بسیار پر هزینه خواهد بود.
اپوزیسیون ایران از این پس باید همه تلاش و همت خود را برای شناسایی و انتخاب یک رهبر برای جنبش مردمی ایران به کار بندد تا سرنگونی این نظام منحوس و استقرار یک نظام مناسب به جای آن با کمترین هزینه و آسیب به کشور و مردم ایران به انجام برسد.
بسیاری از مردم ایران به ویژه جوانان براین باور هستند که شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری جنبش مردم ایران از محبوبیت و بیشترین مقبولیت نسبت به دیگر مدعیان رهبری سیاسی اپوزیسیون بر خودار است. بخشی از مردم  ایران به شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یادگار رضا شاه کبیر، پدر مدرنیزاسیون ایران و منجی ملت ایران نگاه می کنند.اقوام ایرانی برای  شاهزاده رضا پهلوی  احترام ویژه قایل هستند.  هرچند در بین اپوزیسیون ایران  افراد مطرح و موجهی وجود دارند اما هیچیک از آنها به اندازه شاهزاده رضا پهلوی شهرت و مقبولیت مردمی ندارند.
شاهزاده رضا پهلوی هم شهرت داخلی و هم شهرت جهانی داشته و یک چهره قابل احترام در جامعه جهانی است. بگذریم از اینکه ایشان به چند زبان خارجی تسلط داشته و برای روبرو شدن با شخصیتها، نمایندگان دول خارجی و رسانه های بین المللی محتاج مترجم نیست و دارای شخصیت و چهره موجه و صداقت کافی است.
اگر شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر جنبش بر گزیده شود پذیرش وی از سوی همه مردم ایران و اکثریت اپوزیسیون ایران و سیاستمداران دنیا آسانتر و شدنی تر خواهد بود.
اپوزیسیون ایران باید از این پس تلاش خودرا معطوف به تعیین رهبری جنبش کند و راهکارهایی برای پس از سرنگونی جمهوری اسلامی تعیین کند تا در ماههای اول پس از سرنگونی از هرج و مرج احتمالی در کشور کاسته شود.
تذکر و توجه:
ضمناً کاربران عزیزی که مایلند با نوشته ها یا نقد و تذکرات خود به تعمیق و گسترش این بحث کنند، میتوانند  به ا میل آدرس سایت * نظرات خود را ارسال فرمایند. در صورتی که نوشته ها برای درج مناسب و آگاهی  دهنده باشند، پس از ویرایش درج خواهد شد.
*
omdn@iranesabz.se

No Comments