اعترافاتی نه از ترس اعدام یا زیر شکنجه! بلکه ناشی از تعهد و جسارت اخلاقی

Share Button

دریک کانال تلگرامی، به اعترافاتی برخوردم که اظهار پشیمانیِ تعدادی از چهره های شناخته شده انقلابی مخالف شاه را درج کرده بود.  تیپ و ترکیب کامل اعتراف کنندگان نمونه میناتوری کاملی است از آنچه که امروز در درون جامعه ما، چه بدنه و قاعده اجتماعی آن، چه نخبگان و جامعه سیاسی  اش، علناً مطرح میشود. جمله معروف”نور به قبرش ببارد!“دیگر مختص سطلنت طلبان دوران اول انقلاب نیست، اظهار ندامت تمام ملت ما است.

من بخود مغرورم که قریب ۱۵ سال پیش، نه درگوشی و در نشستهای دوستانه و خصوصی خود، بلکه آشکارا از ضدیت با رژیم پادشاهی محمد رضا شاه اظهار پشیمانی کرده و ندامتنامه سیاسی رسمی و رسانه ای نوشته انتشار دادم. 

ضمن ستایش آن اعتراف کنندگانی که نامشان در زیرآمده است و هزاران هزار افراد مشابه با اعترافات مشابه که نخواستند و نمیخواهند در پیشگاه داور تاریخ، اعتراف نکرده به گناه تاریخی خود: «دروغ سازی و دروغبافی علیه خاندان  پهلوی» که میهن ما مدیون آنهاست، در سکوت صحنه را ترک کنند، باید این سئوال را در برابر آنهائی نهاد که پس از ۲۵ سال از سقوط امپراطوریِ دروغِ کمونیسم هنوز درجبهه پهلوی ستیزی باقی مانده و به بیعت بی افتخار خود به آن امپراطوری که دیگر جز یک رژیم فاسد مافیائی و عاری از هر درخشش آرمانی از آن بجا نمانده است، همچنان پایبند سرسپردگی خود بدان هستند با اینکه آن اتوپیا جای خود را به دیس توپیا *(ضد اتوپیا) داده است.

* 

Dystopya

ح تبریزیان

✏️چندنمونه ازاعترافات انقلابیون سال ۵۷:
?عزت اله سحابی (ملی – مذهبی):
“برنامه های شاه به نفع ایران بود و ما آن زمان متوجه نمی شدیم و از روی کینه و عناد با آن ها دشمنی و مخالفت می کردیم”.
?اکبر گنجی:
“ما دروغ می گفتیم، ما به دروغ می گفتیم حکومت شاه ۱۵۰هزار زندانی سیاسی دارد.
ما به دروغ می گفتیم حکومت شاه دکتر شریعتی را کشت. همه این دروغ ها را گفته ایم، آگاهانه هم گفتیم”
?هما ناطق (کمونیست):
“خودم کردم که لعنت بر خودم باد…”.
او در مقاله ای به شدت به انتقاد از روشنفکران و خودش در انقلاب سال ۵۷ می پردازد.
?دکتر اسماعیل خوئی (شاعر، کمونیست سابق):
“در پیشگاه ملت بزرگ ایران، از بدی هایی که در حق خانواده پهلوی کردم، صمیمانه عذر می خواهم. همچنین از شهبانو فرح، از شاهزاده رضا پهلوی، و خانواده پهلوی بارها و بارها معذرت می خواهم. لطفا مرا ببخشید و حلالم کنید”.
?محمد نوری زاد:
“من یک پوزش خواهی بزرگ به پیشگاه رضا شاه بزرگ و فرزندش بدهکارم”.
?عمادالدین باقی:
“آمار قربانیان دوره شاه دروغ بود، همه ساختگی و دروغ بود”.
?کیانوری (رهبر حزب توده):
“محمد مسعود را ما کشتیم، همه جا شایعه کردیم و انداختیم گردن شاه”
?روح اله حسینیان (آخوند):
“اگر قرار بر آباد کردن بود که شاه بهتر می توانست ایران را آباد کند”.
?مهدی هاشمی (از موسسان سپاه پاسداران):
“شمس آبادی را کشتیم و انداختیم گردن ساواک و شاه”
?هاشمی رفسنجانی:
“در زمان شاه من با پاسپورت ایرانی در اروپا هرکجا که دلم می خواست بدون ویزا سفر می کردم و کلی بهم احترام می گذاشتند”.
?محسن سازگارا:
از “انقلاب” علیه شاه پشیمان هستم!
?حمزه فراهتی (فعال سیاسی و دوست صمیمی صمد بهرنگی):
“بهرنگی جلوی دیدگانم غرق شد و ما به دروغ گفتیم کار ساواک بوده”.
?عباس میلانی ( نویسنده و استاد دانشگاه):
“ما به دروغ می گفتیم که شاه نوکر آمریکاست. من با سند در کتابم ثابت کردم که شاه برای منافع ملت ایران عملا در حال جنگ با دولت آمریکا و دولت های اروپایی به ویژه انگلیس بود. من ثابت کردم که دولت آمریکا و انگلیس بارها خواستند شاه را سرنگون یا ترور بکنند ولی موفق نشدند. من با مدرک ثابت کردم که شاه قدمی جز برای منافع ایران بر نداشت و ما انقلابیون به دروغ به او تهمت نوکری آمریکا می زدیم”.
لطفا بدون #تعصب وارد شوید?
? @Parasitte ✨?? join
? @Parasitte ✨?? join

No Comments