بحران پسا انتخاباتی عراق

Share Button

یادداشت زیر گزارشی از روئیترز میباشد، که نشان میدهد، گوئی انتخابات ۲۷ روز پیش عراق هنوز تمام نشده است. صرفنظر از مشارکت بسیار نازل ۴۴٫۵%ی، در صحت و ثقم همین میزانِ کم شرکت کننده هم تا آنجا، جای شک و شبه پیش آمده است که نخست وزیر کشور با عنوان عمل جنائی از آن سخن رانده است. و بزعم عبادی نخست وزیر، بحث نه از تخلفات  مختصر نمایندگان بلکه از تخلفات کلان خودِ کمیسیون انتخاباتی و مکانیسم دستکاری شده ماشینهای ثبت و شمارش آراء در میان است.

اکنون سئوال مهم اینست: در این انتخابات چه طرفی میتواند در مظان اتهام باشد؟

تا کنون کسی در مورد برنده عمده انتخابات، یعنی بلوک مقتدا صدر اعتراضی که نکرده هیچ همه به او تبریک هم گفته اند. بلوک ایاد علاوی(الوطنیه) هم در همان لحظه اعلام مشارکت قلیل مردم، خواهان ابطال انتخابات از بنیادش شد، پس این بلوک هم نمیتواند در معرض اتهامات باشد.  بلوک خودِ عبادی که تقریباً بازنده انتخابات بوده و متهم کننده است.

بلوک نوری المالکی، نخست وزیر سابق هم بازنده این انتخابات میباشد پس فقط میماند بلوک هادی العامری فرمانده سپاه بدر که عمده ترین بازوی سیاسی/نظامی ایران در عراق میباشد.

اگر این چنین باشد که حدس زده شد، باید منتظر ایجاد یک طوفان سیاسی علیه ایران در عراق بود که بمعنای بر باد رفتن سرمایه سنگینی است که رژیم طی ۱۵ سال در عراق گذارده است.

Bildresultat för ‫هادی العامری فرمانده سپاه بدر عراق‬‎

هادی العامری  و سردار قاسم سلیمانی

کامنت، ترجمه و تنظیم

ن ـ کاوشگر

روئیترز

پنجم ژوئن۲۰۱۸

 هشدار عبادی نسبت به “تخلفات خطرناک “در انتخابات اخیر عراق

 بغداد (روئیترز)- نخست وزیر عراق دو روز قبل، روز، سه شنبه، در سخرانی پارلمانی خود از ود تخلفات خطرناک در انتخابات ۱۲ می مجلس عراق سخن گفت و مسافرت اعضا کمیسیون انتخاباتی را ممنوع کرد، اقدامی که میتواند فرایند حساس تشکیل دولت جدید را با تاخیر مواجه کند.
برنده انتخابات اخیر مجلس عراق، اتحاد تحت رهبری مقتدا صدر، روحانی شیعی است که دشمن دیرینه ایالات متحده امریکا و نیز مخالف دخالت و سلطه ایران درعراق میباشد.
حیدرالعبادی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت گزارشی به دولت ارائه شده که در آن؛ باز شماری دستی بخشی از نتایج آرا و ابطال کل آرای عراقیهای خارج از کشور توصیه گردیده است.
حیدرالعبادی گفت که او موافق جلو انداختن فرایند سیاسی ناشی از انتخابات بوده است چونکه عراق دارای تاریخچه ایی از کم و کاستیهای انتخاباتی را در پشت سر خود دارد که معمولاً در گذشته کار خودشان را کرده اند بدون اینکه بدانها وقعی نهاده شود.
او میگوید: «درآغاز من گفتم، بگذارید که جلو برویم و خود کمیسیون انتخاباتی به تخلفات رسیدگی میکند. چونکه در همه انتخاباتها، اینجا و آنجا تخلفاتی وجود دارد.»او سپس اضافه میکند:« ولی هنگامیکه گزارشها را دیدم، مضمون آنها برایم هشدار دهنده شد»
 عبادی گفت: «صادقانه بگویم، کمیته موارد خطرناکی را کشف کرده است. بله! ممکن است نامزدهایی مرتکب تخلفاتی شده  باشند اما، این، کمیسیون انتخاباتی است که عمده ترین سهم مسئولیت در تخلفات را داشته است.
 او گفت در حال حاضر اعضاء عالیرتبه کمیسیون انتخابات، بدون اخذ مجوز، از مسافرت به خارج از کشور منع شده اند. عبادی بدون نام بردن از شخص خاصی گفت، ممکن است اتهامات جنایی علیه برخی صادر شود.
عبادی گفت مشکل اصلی انتخابات امسال مربوط به دستگاه های الکترونیکی شمارش  آرا بوده است که توسط کمیسیون انتخاباتی، بدون بازرسی قبلی و خطا گیری، مورد بهره برداری قرار گرفته اند.
یک سخنگوی کمیسیون طی یک کامنت اتهاماترا ناوارد دانست.
این موضعگیریهای عبادی، دورنمای آینده عراق  را با عدم اطمینان مواجه میسازد و آنهم در زمانی که بلوکهای سیاسی سرگرم فرایند پیچیده تشکیل دولت جدید میباشند که از سوی متحدین غربی بغداد با دقت تعقیب میشود.
صدر که بلوک سیاسی او برنده این انتخابات است، در ۲۰۰۳، پس از سقوط صدام، رهبری دو قیام خشونت بار علیه نظامیان اشغالگر آمریکایی را بعهده داشته است، در انتخابات اخیر، با مطرح کردن نارضایتی مردم از فساد دولتی و نفوذ عمیق تهران بر عراق توانست پیروزی حیرت انگیزی را از طریق مراجعه به آرا عمومی کسب کند.

No Comments