پرچم ملی ما: بیائید ازنو ملت بشویم!

Share Button

رژیم آخوندی که حتی نماینده روحانیت و اسلام هم نیست، تمام تلاش خود را بکار برده و می برد تا شناسنامه تاریخی ملت ایران را باطل کند و بجای آن برای ما شجره ایی از امامان و امامزاده ها ئی بسازد که که برای صدهها سال ناندانی فرقه او بوده است، تا گذشته ملی ما را به محاق فراموشی بفرستد و هویت ملی ما در متن سیاه شناسنامه نویسی خمینیستی و گفتمان اُمت ساز آن محو گردد.

آفرین بر این دخترانی که با الله زدایی از عَلَمِ حکومتی و نشاندن
 نام ایران، گامی در جهت اعاده حیثیت ناموسی ملی ما برداشتند

تغییر پرچم ایران یکی از آثار شوم انقلاب اسلامی است که شوربختانه از سوی هیچ یک از منتقدین و مخالفین رژیم اسلامی  مورد نقد جدی قرار نگرفته است.

این بی اعتنایی به مسئله پرچم، در واقع بی اعتنایی به همبستگی ملی است زیرا که برای همه ملل دنیا، که خود را ملت می نامند و برای خود همبستگی ملی قائلند بسیار مهم میباشد.

در بیشتر ممالک دنیا شهدای نظامی یا بزرگان عرصه سیاسی را به هنگام دفن در پرچم ملی می پیچند و با نواختن سرود ملی دفن میکنند.

پرچم در طول تاریخ برای جوامع بشری حکم شناسنامه ملی را داشته و شکل پرچم، نقش هویت تاریخی آنان را یافته است و با گذشت زمان به نسبت بهم پیوستگی های اجتماعی، اهمیت پرچم نه تنها کم نشده بلکه بیشتر نیز شده است. در سوئد، که آنرا میتوان پیشرفته ترین کشور دنیا در بسیاری از زمینه ها و از همه بیشتر از نظر سیاسی دانست، بسیاری ازسوئدی ها در خانه هایشان میله های بزرگ  برای برافراشتن پرچم در حد استاندارد دولتی دارند و در روزهای ملی سوئد این پرچم ها را برافراشته می کنند.

به جز ایران و داعش و القاعده  و حماس که استثنا هستند و پرچمشان بیان هویت فرقه ای آنهاست، پرچم همه کشورهای دنیا سمبل وحدت ملی، اشتراکات نیرومند تاریخی آنان و پرچم همه مردم است.

 پرچم الله نشان رژیم که چهل سال است بر ما تحمیل گردیده نه، برخاسته از تاریخ ما میباشد و نه مورد اجماع در جامعه است

ونه یادمان یک اتفاق با شگون تاریخی.

پنهانسازی حتی همان زمینه سه رنگ پرچم ما در متنی سیاه و نمایش

فقط نقش الله در یکسو و آیه قرآنی عربی در سوی دیگر تصادفی نیست 

اما گاهی دیده می شود که نسل جوان برای نشان دادن هیجانات طرفدارانه از تیم های ورزشی میهنمان، همین پرچم فرقه حاکم را مانند مردم دیگر ممالک به عنوان پرچم بالا میبرد و تکان میدهد و تلخ اینکه، این نمایش تجدید امضای یک عهدنامه شوم تاریخی است که مشتی شیاد در مقطعی از بد مستی ملت، امضایش را بدان تحمیل کردند.

نسل جوان باید بداند که این پرچم الله نشان پرچم ملی ما نیست بلکه  تنها پرچم شیر خورشید نشان است که پرچم ایران ماست وا ین پرچم از صد سال پیش  ازروی کار آمدن سلسله پهلوی نیز پرچم ایران بوده است و با روی کار آمدن پادشاهی پهلوی نیز مشخصات عمده آن با همان شکل سابق حفظ شد و تغییر اساسی نکرده است.

این پرچم، پرچمی است که انقلابیون مشروطه خواه برعلیه استبداد محمدعلی شاهی برافراشتند، این پرچم، پرچمی است که زنده یاد دکتر محمد مصدق در لوای آن ایستاد و جنبش ملی شدن صنعت نفت را به پیش برد.

نسل جوان باید بداند که نظام اسلامی از همان بدو استقرار خود برای  قطع پیوند تاریخی ملت با ریشه های تاریخی اش تلاش کرده است. اگر مردم اجازه داده بودند، این رژیم همچنین دلش میخواست که تخت جمشید را نیز با خاک یکسان کند همچنان که می خواست قبر کوروش و پاسارگاد را به آب ببندد و همچنانکه ارک تبریز را خراب کرد و میخواست تندیس بابک خرمدین را منهدم کند.

رژیم آخوندی که حتی نماینده روحانیت و اسلام هم نیست، تمام تلاش خود را بکار برده و می برد تا شناسنامه تاریخی ملت ایران را باطل کند و بجای آن برای ما شجره ایی از امامان و امامزاده ها ئی بسازد که که برای صدهها سال ناندانی فرقه او بوده است، تا گذشته ملی را ما به محاق فراموشی بفرستد و هویت ملی ما در متن سیاه شناسنامه نویسی خمینیستی و گفتمان اُمت ساز آن محو گردد.

حبیب تبریزیان

 

No Comments