ارزش ریال به صفر میرسد

Share Button

در تحریمهای قبلی، دولت اوباما؛ چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و برخی دیگر از کشورهای طرف معامله با ایران را تا میزان معینی از شمول تحریمهای کامل نفتی و نقل و انتقالات ارزی و بازرگانی با آن مثتثنی کرده بود. ولی روئیترز دیروز ، گزارشی دارد بر پایه اظهارات یک مقام آمریکایی که او میگوید تا ۴ نوامبر امسال که آمریکا تحریمهایش را بطور کامل علیه ایران از سر خواهد گرفت، دیگر کمترین استثنایی در کار نیست.

مسئله تعین نقطه ثبات برای نرخ دلار و سایر ارزها، در مملکت ما به مسئله ایی لاینحل تبدیل شده است. دلیل این امر این است که روی این مسئله یک جمعبندی تحلیلی همه جانبه ایی: اقتصادی، پولی، سیاسی، اجتماعی صورت نگرفته و صورت نمیگیرد چون چنین تحلیلی در حکم صدور جواز دفن نظام پولی و بانکی واقتصادی کشور است. بیشتر تحلیلگران مسایل پولی در میدان تحلیل مکانیسم های پولی و اعتباری بانک مرکزی زمینگیر مانده اند و قادر به درک همه مسئله نیستند.

سه ماه پیش نوشتم: «دلار ۱۰ هزار تومان هم ارزان است» و امروز که دلار به مرز ده هزار تومان رسیده، میگویم: دلار ۲۰ هزار تومان هم ارزان است چون حرکت ریال در جهت صفر شدگی است، و ریال در همین امسال به این نقطه میرسد نه سالهای آینده. دلیل این مسئله نه تصمیمات پولی/ارزی بانک مرکزی بلکه کل منظره تاریک اقتصادی/سیاسی/اجتماعی کشور است.

این روزها موج اعتراض مردمی، هرچند نه هنوز براندازنده ولی ژرفش و وسعت یابنده، سراسر کشور را فرا گرفته است. این موج در جهت تأئید اثرگذاری تصمیمات آمریکاست که میخواهد انزوای رژیم را همه جانبه به حد اکثر ممکن برساند. امواج اعتراضات مردمی و دلار ۱۰ هزار تومانی، این پیام را به دنیا هم اکنون رسانده است که در کارزار جاری بین دولت ترامپ و رژیم ایران، دولت ترامپ بسیار فراتر از هر پیش بینی و تصوری برنده بوده و  هست.

در تحریمهای قبلی، دولت اوباما؛ چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و برخی دیگر از کشورهای طرف معامله با ایران را تا میزان معینی از شمول تحریمهای کامل نفتی و نقل و انتقالات ارزی و بازرگانی با آن مثتثنی کرده بود. ولی روئیترز دیروز، گزارشی دارد بر پایه اظهارات یک مقام آمریکایی که او میگوید تا ۴ نوامبر امسال که آمریکا تحریمهایش را بطور کامل علیه ایران از سر خواهد گرفت، دیگر کمترین استثنایی در کار نیست.

ناگفته نماند که تحریمهای آمریکا دو نوع هستند. مستقیم و دو درجه ایی. تحریمهای مستقیم از سوی خزانه داری و کاخ سفید انجام میشوند و دو در جه ای شامل آن شرکتهایی در دنیا میشود که با ایران معامله میکنند. چه آن شرکتها ژاپنی باشند چه روسی یا کره ایی و ترکیه ایی.

این مقام آمریکایی که از ذکر نام خویش خودداری کرده است، میگوید که، آمریکا با چین، ترکیه و هند صحبت خواهد کرد تا قطره ای از نفت ایران را نخرند. از سوی دیگر با ممالک نفتی حاشیه خلیج فارس و عراق تماس گرفته خواهد شد تا به دنیا تضمین لازم را بدهند که حذف کامل عرضه نفت ایران به بازار جهانی و کاهش صادرات ونزوئلا را با افزایش تولید خود کاملاً جبران کنند.

روئیترز در ادامه مینویسد، هرچند دولتهای اروپایی به ایران قول داده اند که روی برجام خواهند ایستاد ولی درعین حال به ایران هیچ گونه تضمینی نداده اند.

جنبه تراژیک/کمیک قضیه اینست که روسیه که حامی ایران است از هم اکنون با عربستان به توافق رسیده است که تولید خود را بمیزان ۱ میلیون بشکه افزایش دهند. و برخی ناظران میگوند که معلوم نیست این افزایش حتی در این سطح بماند و فرا تر نرود.*

در هرحال، هم اکنون عربستان تولید خود را پس از اجلاس اخیر اوپک در وین( ۲۳ـ ۲۴ ژوئن) به میزان یک میلیون بشکه افزایش داده و آنرا به ۱۱ میلیون رسانده است. و روسیه هم از حداکثر قدرت پمپاژ خود استفاده کرده و خواهد کرد و عراق هم از این وضعیت سود جسته تا بازار نفتی ایران را بگیرد. این کشور تولید خود را به نزدیک ۵ میلیون رسانده است.

اگر عوامل صفر کننده ریال را در همین دایره بلوک شدن کامل صادرات نفت ایران که آمریکا در پی آنست بدانیم، هنوز همه منظره بحران عمومی را ندیده ائیم.

عوامل روانشناختی اجتماعی ناشی از وضعیت پیش آمده بما میگویند، که در ماههای آینده، هجوم مردم برای تبدیل ذخیره ریالی اشان به: در درجه اول دلار و ارزهای دیگر حتی روپیه پاکستانی و لیره ترکیه، بعد طلا و اگر نشد تبدیل به هر کالای فاسد نشدنی دیگر افزایش خواهد یافت.

این گریز مردم از ریال بمعنی آن خواهد بود که آنها سپرده های خود را از بانکها بیرون خواهند کشید تا آنرا به ارزشهای فیزیکی تبدیل کنند که این عکس العمل روانی جامعه، به گرانی و تورم بیشتری که خارج از هرگونه کنترلی خواهد بود منجر میگردد.

و در آنسوی این معادله، کلان بدهکاران بانکی** هستند که می بینند نرخ ارزها و اجناس رو به افزایش است در حالیکه جریمه دیرکرد بازپرداخت بدهی خود آنها به سیستم بانکی بسیار کمتر از سودهای تورمی در بازار است که آنها میتوانند با خود داری از پرداخت دیونشان به بانکها کسب کنند. لذا آنها از پرداخت دیون خود طفره خواهند رفت، کاری که قریب ۱۲ سال است میکنند. قطعاً نه دستگاه قضائی ظرفیت رسیدگی به میلیونها بدهکار بانکی را خواهد داشت و نه بازداشتگاههای کشور ظرفیت بازداشت حتی چند ساعته آنانرا و نه مصونیت آهنین آنان بصورتی دیگر شکستنی است.

به همه اینها باید مسئلهِ نرخ نسبتاً ثابت خدمات دولتی و نیمه دولتی؛ آب و برق، ترانسپورت، پست و خدمات بیمه ایی و… ، را افزود که در برابر ستون هزینه های تورمی این موسسات قرار میگیرند که دولت و سازمانهای دولتی را بیشتر و بیشتر مقروض خواهند کرد. یا دولت و این سازمانها را وادار خواهند ساخت تا تسلیم تورم شده و نرخ خدمات خود را افزایش دهند و به موج تورم آفرین جاری بپیوندند. زیرا با دلار ۱۰ و ۲۰ هزار تومانی نگاه داشتن نرخ های کنونی به معنی ورشکستکی تمام سیستم دولتی است.

در چنین شرایطی، دیگر تجار صادر کننده بر صادرات خود خواهند زیرا معادل ارزی آن برایشان سودهای ۲۰۰ . ۳۰۰%ی خواهد داشت که بمعنی ایجاد کمبود کالا در کشور است بدون اینکه دلارهای حاصله از صادرات، تماماً و یا بخشی از آن به چرخه ارزی/پولی مملکت وارد شود. تجار وارد کننده از طریق شبکه دلالی دست دومی خود کالاهای واردتی را به نرخ روز و حتی نرخ ساعتیِ دلار، وارد بازار خواهند کرد.

بموازات این گریزگاها، هر فرد مرزنشینی شروع به قاچاق جنس به آنسوی مرز خواهد کرد زیرا همه اجناس قاچاقی با تبدیل شدن به ارز شدن در آنسوی مرزها، سودآور خواهند گردید.

تحت چنین شرایطی، صدها هزار ایرانی مقیم خارج که تا کنون به دلایل مختلف ارز به کشور انتقال میدادند، حالا برعکس شروع به خارج کردن پولهای خود از مملکت میکنند چون دیگر حتی اگر بهره های ۲۵%ی بانکها هم ۸۰% بشود، برایشان جذاب نخواهد بود.

نتیجه: هر اقتصاد دان یا متخصص امور بانکی و پولی که برای سقوط ارزش ریال و صعود ارزش ارزهای خارجی، در درجه اول دلار ، نقطه توقفی قایل شود نشان میدهد که چیزی از بحران جاری نفهمیده است.

حبیب تبریزیان

۶ تیرماه ۹۷

 

*

من باید اینرا اضافه کنم، که عربستان و روسیه، در کاهش تولید یکسال نیم پیش نفت خود، سر دنیا و دیگر ممالک نفتی را کلاه گذاردند زیرا آنها در ماههای مقدم به آن کاهش، نه تنها تولید خود را تا حداکثر ظرفیت ممکن افزایش دادند بلکه حتی شاید از ذخایر خود هم برای صدور استفاده کردند تا بعداً بگویند حالا کاهش میدهیم.

**

قریب ده سال پیش که مسئله معوقات بانکی رسانه ایی شد، میزان آن با دلار ۱۰۰۰ تومنی، ۸۰ میلیارد دلار بود. ولی مقامات بانکی که تا آنهنگام  این معوقات را با معادل دلاری آن گزارش میکردند، با افزایش نرخ مستمر  دلار تا مرز ۳۰۰۰ تومان،شروع کردندکه این معوقات را با میزان ریالی زمان واگذاری آن تسهیلات بانکی گزارش کنند. یعنی ۸ هزار میلیارد تومان حال آنکه اگر این بدهکاران، همان لحظه بدهیشان را میپرداختند، معادل دلاری آن نه برای بانک ها نه ۸۰ میلیارد دلار بلکه دیگر میشد ۲۸ میلیارد دلار.

………………

افزوده ها و ضمایم:

 The New York Times

Roiling Markets, U.S. Insists World Must Stop Buying Iranian Oil

….

CNBC

US oil exports boom to record level, surpassing most OPEC nations

  • U.S. oil production is booming at record levels, and U.S. oil exports have also reached new highs — ۳ million barrels a day in the last week, according to government data.
  • Those exports are more than most OPEC countries can produce each day and only lag two OPEC countries, Saudi Arabia and Iraq, in terms of exports.
  • Oil prices jumped after U.S. government data also showed a large drop in domestic oil inventories.

The Eagle Ford crude oil tanker sails out of the the NuStar Energy dock at the Port of Corpus Christi in Corpus Christi, Texas, U.S., on Thursday, Jan. 7, 2016.

Eddie Seal | Bloomberg | Getty Images
The Eagle Ford crude oil tanker sails out of the the NuStar Energy dock at the Port of Corpus Christi in Corpus Christi, Texas, U.S., on Thursday, Jan. 7, 2016.

U.S. oil exports reached a record 3 million barrels a day last week— a greater amount than is pumped each day by all but three OPEC countries.

When combined with fuel products, like diesel and gasoline, U.S. oil and related products exports totaled 8.5 million barrels a day last week, the most ever, according to U.S. Energy Information Administration weekly data.

U.S. oil production also continued at a record pace of 10.9 million barrels a day, a level first reached this month. That is more oil than produced by every other country in the world, except for Russia, which does not belong to OPEC and pumps just over 11 million barrels a day. U.S. refineries also took in a record 18 million barrels of oil.

To put U.S. exports in context, the U.S. was able to export more oil per day last week than most OPEC countries drilled.

But of the largest producing OPEC countries, only Saudi Arabia and Iraq are exporting more oil than the U.S. did last week, according to John Kilduff, partner with Again Capital. In June, he said Saudi Arabia exported about 7.5 million barrels a day and southern Iraq exported 3.6 million. Iran exports about 2.4 million barrels a day, and the U.S. is seeking to remove those barrels from the market through sanctions.

“The fact is we’re loading crude oil for export across the Texas Gulf Coast. The biggest issue that exporters are facing is getting oil from the Permian basin to the Gulf Coast because of the lack of pipeline capacity,” said Andrew Lipow, president of Lipow Oil Associates.

The U.S. weekly exports fluctuate dramatically, but if they stay at this level, the U.S. would be just behind Canada, which sends about 3.5 million barrels to the U.S. each day, the bulk of of its exports. As U.S. production has grown, U.S. imports have decreased. The U.S. imported a relatively high 8.4 million barrels per day last week.

The 3 million barrel level may not be sustainable just yet. Analysts said some of the oil appears to have been pulled from inventories, which fell an unusually large amount last week.

“We’ve gone from zero to 3 million barrels a day in terms of crude oil exports in just over a year. It’s been a steady climb. This puts tremendous pressure on U.S. crude oil supplies despite the shale boom if this is going to persist,” said Kilduff. “The exports and the record refinery run combined created a massive draw down of nearly 10 million barrels.”

Note: Exports includes oil and refined products

The previous record for oil exports was 2.56 million barrels a day, a level reached in May.

Oil prices rose on the report because of the large drop in inventories. West Texas Intermediate crude futures were up 3.2 percent, at $72.76. That follows Tuesday’s jump of more than 3 percent on concerns U.S. efforts to sanction Iran will leave the market undersupplied.

“The concern is the 2 million barrels of Iranian oil cannot be made up by the rest of the world. Those types of thoughts are filtering into the market,” said Lipow.

………………………………………………….

Reuters

JUNE 26, 2018

……………………..

روئیترز

JUNE 26, 2018

UPDATE 2-U.S. pushes allies to halt Iran oil imports, waivers unlikely

Reuters

(Adds quote on waivers, analyst comments)

By Lesley Wroughton and Doina Chiacu

WASHINGTON, June 26 (Reuters) – The United States has told countries to cut all imports of Iranian oil from November and is unlikely to offer any exemptions, a senior State Department official said on Tuesday as the Trump administration ramps up pressure on allies to cut off funding to Iran.

U.S. President Donald Trump in May said his administration was withdrawing from the “defective” nuclear deal agreed between Iran and six world powers in July 2015, aimed at curbing Tehran’s nuclear capabilities in exchange for the lifting of some sanctions, and ordered the reimposition of U.S. sanctions against Tehran that were suspended under the accord.

“Yes, we are asking them to go to zero,” the official said when asked if the United States was pushing allies, including China and India, to cut oil imports to zero by November.

“We’re going to isolate streams of Iranian funding and looking to highlight the totality of Iran’s malign behavior across the region,” the official, speaking on condition of anonymity, told reporters.

The official said a U.S. delegation was headed to the Middle East next week to urge Gulf producers to ensure global oil supplies as Iran is cut out of the market starting on Nov. 4 when U.S. sanctions are reimposed.

Officials have yet to hold talks with China and India, among the largest importers of Iran’s oil, as well as Turkey and Iraq.

Benchmark U.S. oil futures rose more than $2 on Tuesday, topping $70 a barrel for the first time since May 25 as the threat that the United States would push buyers to limit Iranian oil imports added to concerns about tightening supplies.

Asked if any waivers were expected to be granted in the process, the official said the position of the administration was that no exemptions would be permitted. He added: “I would be hesitant to say zero waivers ever.”

Senior State Department and Treasury officials are pressing allies in Europe, Asia and the Middle East to adhere to the sanctions, which are aimed at pressuring Iran to negotiate a follow-up agreement to halt its nuclear programs.

Iran has met with Chinese oil buyers to ask them to maintain imports of its oil, although it failed to secure guarantees from China, sources familiar with the matter told Reuters in May.

“We will be engaging in the next segment coming up in a week or so with our Middle Eastern partners to ensure the global supply of oil is not adversely affected by these sanctions,” the official said.

China, the world’s top crude oil buyer, imported around 655,000 barrels a day on average from Iran in the first quarter of this year, according to official Chinese customs data, equivalent to more than a quarter of Iran’s total exports.

Oil analysts said there are concerns that OPEC producers will not be able to fully supply the market after Iranian oil is cut from the market.

“There is real concern on whether the ‘OPEC Plus’ will have enough spare capacity to balance potential drops in oil production from Venezuela and Iran,” said Abhishek Kumar, Senior Energy Analyst at Interfax Energy’s Global Gas Analytics in London.

European powers have vowed to keep the 2015 deal alive without the United States by trying to keep Iran’s oil and investment flowing, but have acknowledged that U.S. sanctions would make it difficult to give Tehran guarantees.

“For the vast majority of countries they are willing to adhere and support our approach to this because they also view” Iran’s behavior as a threat, the official added.

Iranian President Hassan Rouhani on Tuesday promised Iranians the government would be able to handle the economic pressure of new U.S. sanctions amid reports of a second day of demonstrations in protest at financial hardship and a weakening rial.

Fars news agency reported that parts of Tehran’s Grand Bazaar were on strike for a second straight day. Reuters was not immediately able to confirm the report.

Washington has sought to emphasize that the protests are part of rising economic discontent in Iran hoping it will force the government to negotiate a new nuclear deal to avoid sanctions.

“There is a level of frustration that people have with regard to the regime activity and behavior, the enrichment of the military and clerical elite and the squeezing out of the life of the economy,” the senior State Department official said.

“Iranians are tired of this situation,” the official added. (Reporting by Lesley Wroughton and Doina Chiacu Editing by James Dalgleish)

………………………………………..

روئیترز

JUNE 26, 2018

Reuters
…………………..

Saudi Arabia plans to pump up to 11 million bpd of oil in July, a record high: source

No Comments