اقتصاد مقاومتی، دهن کجی به ملت

Share Button

مردمی که در دوران نفت بشکه ایی ۱۳۰ دلار و ذخیره ارزی ۱۲۰ میلیارد دولاری، کمترین بهره ایی از آن وفور درآمد و رونق نبرده اند، حق دارند بگویند ریاضت اقتصادی باید روی گرده کسانی بیافتد که در دوران بخور بخور پروار شده اند، در آن دوران خوردند، بردند و چپاول کردند. نه ما که در آن دوران هم بجای آمدن پول نفت بر سر سفره هایمان، سفره هایمان از نانی هم که قبلاً در آن بود خالی گشت. پس این اولین پیش شرط  برای اِعمال یک برنامه ریاضت اقتصادی، که رهبر آنرا « اقتصاد مقاومتی» نام گذارده است در مملکت ما وجود ندارد.

 

این اتفاق نادری نیست که برخی دولتها با افتادن در گرداب یک بحران اقتصادی به سیاست ریاضت اقتصادی روی آورند. آخرین نمونه چنین ممالکی یونان بود. که با توصل به رویکرد ریاضت اقتصادی و به کمک اتحادیه اروپا از بحران شروع به خارج شدن کرده است.

نمونه خاورمیانه چنین موردی، دولت مصر بود که در اثر ۳ سال تلاطم سیاسی و ناآرامی اجتماعی با بحران عمیق اقتصادی روبرو گردید که با اجرای برنامه ریاضت اقتصادی و کمک بیش از ۲۲ میلیارد دلاری عربستان شروع به خارج شدن از بحران کرده و در جاده توسعه افتاده است.

برای اینکه یک سیاست ریاضت اقتصادی موفق شود، حد اقل، سه پیش شرط لازم است. ۱ ـ همراهی کامل یا نسبی مردم  یا بخش عمده جامعه دولت. ۲ ـ نشان دادن یک چشم انداز روشن در پس آن ریاضت اقتصادی. ۳ ـ کمک خارجی.

حال بیائیم وضع مملکت خودمان را در این رابطه قرار دهیم و ببینیم حکومت* ما در کجا ایستاده است و عمق و دامنه بحرانی که با آن روبروست چقدر است.

Relaterad bild

۱ ـ پیش شرط اول: حکومت ما نه تنها از همراهی مردم، در هیچ زمینه ایی برای همراهی کردن با برنامه ریاضت اقتصادی برخوردار نیست بلکه بخش بزرگی از مردم، کلاً نظام حکومتی را قبول ندارند و علاوه بر آن، بخشی دیگری که با نفوذ و مقتدر هم هست و دولت پنهان را می گرداند به دلایل گوناگون دولت روحانی را قبول ندارد.

مردمی که در دوران نفت بشکه ایی ۱۳۰ دلار و ذخیره ارزی ۱۲۰ میلیارد دولاری، کمترین بهره ایی از آن وفور درآمد و رونق نبرده اند، حق دارند بگویند ریاضت اقتصادی باید روی گرده کسانی بیافتد که در دوران بخور بخور پروار شده اند، در آن دوران خوردند، بردند و چپاول کردند. نه ما که در آن دوران هم بجای آمدن پول نفت بر سر سفره هایمان، سفره هایمان از نانی هم که قبلاً در آن بود خالی گشت. پس این اولین پیش شرط  برای اِعمال یک برنامه ریاضت اقتصادی، که رهبر آنرا « اقتصاد مقاومتی» نام گذارده است در مملکت ما وجود ندارد.

۲ ـ پیش شرط دوم :  بنا بدلایل برشمرده زیر این پیش  شرط هم برای برنامه ریاضت اقتصادی مورد بحث در مملکت وحود ندارد:

الف ـ تیره تر شدن رابطه حکومت ما با آمریکا و به تبعیت از آن با دنیا.

ب ـ ترکیب بجران اقتصادی با بحران مشروعیت حکومت.

پ ـ عدم موازنه و هماهنگی بخشهای گوناگون اقتصادی، عدم موازنه میزان نقدینگی در بازار با میزان تولید ملی.

ج ـ مقروض بودن دولت و تمام زیرمجموعه های دولتی، به بانکه و بانک مرکزی، بیمه و شرکتهای خدماتی . ٬

فقط بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۰٫۰۰۰ میلیار تومان به بانک مرکزی است. بدهی به سازمان بازنشستگی ۷۰۰۰ میلیارد تومان، بدهی به سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۱ هزار میلیارد تومان.

.چ ـ بیکاری بالای ۲۰% و کلاً رانده شدن اکثریت جامعه به زیر خط فقر که جائی برای تحمل بیشتر تنگدستی و فشار اقتصادی باز نگذارده است تا ریاضت نیز بدان تحمیل شود.

خ ـ درگیری در جنگهای داخلی سوریه، یمن، و مسائل لبنان و نوار غزه و هزینه های(عمدتاً ارزی) سنگین آنها،

د ـ فرار مستمر سرمایه،

این فهرست را میتوان بیشتر هم ادامه داد ولی نیازی نیست. فقط خنده دار خواهد بود اگر با توجه به این کاستیهای عمدتاً ساختاری کسی سعی کند حتی کورسویی در افق اقتصادی و سیاسی مملکت  به مردم نشان دهد تا آنها حاضر به تحمل سختی بیشتر شوند.

۳ ـ پیش شرط سوم: حکومت ما در این غرقاب بحرانی نه تنها از هیچ دولت خارجی کمکی دریافت نمیکند بلکه، عراق و  لبنان و سوریه و یمن و غزه و غیره از این آشفتگی وضع مملکت ما و روابط بحرانی آن با دنیا حداکثر سوء استفاده را میکنند. عراق میخواهد بازار نفت ایران را بگیرد، روسیه میخواهد با بازی با کارت ایران از غرب امتیاز بگیرد و با آنها بده بستان کند، رژیم اسد می خواهد به هزینه ایران  مملکت خود را از وجود مخالفین دموکرات خویش پاک کند (و تروریسم داعش و القاعده فقط برایش بهانه است) و چین هم میخواهد بازار ایران را تماماً به انحصار خود درآورد.

………………………

*

دولت و حکومت در علم سیاست دو مفهوم متفاوت هستند . دولت دستگاه اجرایی مملکت است حال آنکه حکومت شامل همه ارگانها نظام: دولت، مجلس ، دستگاه قضائیه و غیره. در ایران ما این دولت نیست که قوه اجرایی را در دست دارد بلکه دولت پنهان یا ساده تر حکومت است که رهبری آن بعهده خامنه ای است. دولت در ایران فقط یک تابلو برای رسمیت دادن به تصمیمات، و رابطه با خارج و شرکت در ارگانهای بین المللی است. از اینرو با توجه به فرمانبر بودن دستگاه دولتی من از کلمه حکومت استفاده میکنم

**

Reuters

JUNE 5, 2018

Exclusive: In Syria, a Russian move causes friction with Iran-backed forces – officials

Industries and the trade minister, Mohammad Shariatmadari, banned the import of 1,339 goods that could instead be produced in the country, Iran’s Financial Tribune reported, quoting an official documen

حبیب تبریزیان

…………………………………………………………………

No Comments