!بزرگترین غارت در این دو قرن

Share Button

در چنین شرایطی است که تمام شبکه امنیتی و پلیسی رژیم بسیج شده اند تا در بازار های ارزی کوچک و میناتوری مملکت، مانند خیابان منوچهری حکومت نظامی ارزی برقرار کنند و به شکار خُرده پاها یا مردمی عادی که بهر دلیلی میخواهند چند هزار دلار ارز تهیه کنند پرداخته اند.

من سالهاست که مینویسم، تجارت خارجی پوششی برای عملیات صرافی کلان رانتبران ارزی است. امروز سایت تابناک، در حاشیه انتشار لیست بخشی از دریافت کنندگان ارز با قیمت رسمی،۴۲۰۰ تومان برای هر دلار کردن، یکی از این موارد را انشار داده است. گزارش تابناک طولانی است و من به کپی کردن فقط یک پاراگراف از آن اکتفاء میکنم.

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، دو شرکت ایماهمراه و کاریان‌همراه، چهارمین و هفتمین شرکت در فهرست اعلامی وزارت ارتباطات از حیث دریافت بیشترین ارز دولتی در بازه سه‌ماهه بهار سال جاری هستند. دو شرکتی که به ترتیب، ۲۰‌میلیون‌و ۴۹هزارو ۱۵۸ و ۱۳میلیون‌و ۷۰هزارو ۷۴۶ یورو ارز دولتی گرفته‌‌اند و از این مقدار به ترتیب هشت‌میلیون‌و ۷۲۰هزارو ۸۰۱ و هفت‌میلیون‌و ۸۷۰هزارو ۱۴۹ یوروی آن منجر به واردات تلفن همراه (ترخیصی از گمرک) شده است.

حتی اگر کالاهای وارداتی این دو شرکت، عای وکیلی و منصفانه بر اساس همان دلار ۴۲۰۰ تومانی هم وارد بازار شوند، باز در ازای میلغ باقیمانده ۱۷٫۵۲۸/۹۵۰ یورو از ارز دریافتتی، کالائی وارد مملکت نشده است. یعنی این دوشرکت براحتی این مبلغ را که میشود حدود ۲۱ میلیون دلار در خارج کشور، یا به قیمت روز دلار و یورو فروخته اند در همان خارج فروخته اند یا در حسابجاری های برون مرزی خود به بانکها سپرده اند تا بعداً که دلار چند برابر امروز شد به متقاضیان ارز در همان خارج بفروشند.

تردید نیست که این دو شرکت از کلان رانت برانتبران داری مصونیت آهنین هم نیستند چون اگر بودند تابناک به نام آنها به این آسانی دست نمیافت و اگر هم میافت آنرا انتشار نمیداد.

اگر لیستهای بیشتری خصوصاً در رابطه با ورود اتوموبیلهای لوکس انتشار یابد، خواهیم پذیرفت که بکار بردن عنوان «غارت بزرگ این دو قرن» بهیچ وجه اغراق نیست.

در چنین شرایطی است که تمام شبکه امنیتی و پلیسی رژیم بسیج شده اند تا در بازار های ارزی کوچک و میناتوری مملکت، مانند خیابان منوچهری حکومت نظامی ارزی برقرار کنند و به شکار خُرده پاها یا مردمی عادی که بهر دلیلی میخواهند چند هزار دلار ارز تهیه کنند پرداخته اند.

من سالهاست که مینویسم، تجارت خارجی پوششی برای عملیات صرافی کلان رانتبران ارزی است. امروز سایت تابناک، در حاشیه انتشار لیست بخشی از دریافت کنندگان ارز با قیمت رسمی،۴۲۰۰ تومان برای هر دلار کردن، یکی از این موارد را انشار داده است. گزارش تابناک طولانی است و من به کپی کردن فقط یک پاراگراف از آن اکتفاء میکنم.

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، دو شرکت ایماهمراه و کاریان‌همراه، چهارمین و هفتمین شرکت در فهرست اعلامی وزارت ارتباطات از حیث دریافت بیشترین ارز دولتی در بازه سه‌ماهه بهار سال جاری هستند. دو شرکتی که به ترتیب، ۲۰‌میلیون‌و ۴۹هزارو ۱۵۸ و ۱۳میلیون‌و ۷۰هزارو ۷۴۶ یورو ارز دولتی گرفته‌‌اند و از این مقدار به ترتیب هشت‌میلیون‌و ۷۲۰هزارو ۸۰۱ و هفت‌میلیون‌و ۸۷۰هزارو ۱۴۹ یوروی آن منجر به واردات تلفن همراه (ترخیصی از گمرک) شده است.

حتی اگر کالاهای وارداتی این دو شرکت، عای وکیلی و منصفانه بر اساس همان دلار ۴۲۰۰ تومانی هم وارد بازار شوند، باز در ازای میلغ باقیمانده ۱۷٫۵۲۸/۹۵۰ یورو از ارز دریافتتی، کالائی وارد مملکت نشده است. یعنی این دوشرکت براحتی این مبلغ را که میشود حدود ۲۱ میلیون دلار در خارج کشور، یا به قیمت روز دلار و یورو فروخته اند در همان خارج فروخته اند یا در حسابجاری های برون مرزی خود به بانکها سپرده اند تا بعداً که دلار چند برابر امروز شد به متقاضیان ارز در همان خارج بفروشند.

تردید نیست که این دو شرکت از کلان رانت برانتبران داری مصونیت آهنین هم نیستند چون اگر بودند تابناک به نام آنها به این آسانی دست نمیافت و اگر هم میافت آنرا انتشار نمیداد.

اگر لیستهای بیشتری خصوصاً در رابطه با ورود اتوموبیلهای لوکس انتشار یابد، خواهیم پذیرفت که بکار بردن عنوان «غارت بزرگ این دو قرن» بهیچ وجه اغراق نیست.

در چنین شرایطی است که تمام شبکه امنیتی و پلیسی رژیم بسیج شده اند تا در بازار های ارزی کوچک و میناتوری مملکت، مانند کوچه منوچهری حکومت نظامی ارزی برقرار کنند و به شکار خُرده پاها یا مردمی عادی که بهر دلیلی میخواهند چند هزار دلار ارز تهیه کنند پرداخته اند.

چنانچه وقت دارید مطالعه کامل یادداشت تابناک را توصیه میکنم

حبیب تبریزیان

مطالب سایت را میتوانید در کانال تلگرام زیر تعقیب کنید!

@CimorghIran

 

No Comments