الغَریقُ یُتَشَبِثُ بِکُلِ حشیش

Share Button

علیرضا محجوب از مهره های اطلاعات سپاه، دبیر خانه کارگر که پیش از انقلاب کارگری عادی بوده است، بدون کمترین پیشینه مبارزه سیاسی قبل از انقلاب، از جمله فرصت طلبانی بود که سوار بر مرکب دین، از همه موانع سیاسی گذشت و به دبیری خانه کارگر رسید. او در آن ِسمَت طی ۴۰ سال جزسرگرم کردن و مطیع سازی کارگران برنامه دیگری نداشته است. علیرضا محجوب به یُمنِ هفت رنگی خود ،توانست دوره های متمادی نماینده مجلس بشود و هم اکنون هم نماینده مجلس است. او طی این قریب ۴۰سال در مقام دبیر خانه کارگر، و صاحب امتیاز سایت خبری ایلنا ،کارگزار اطلاعات سپاه و دیگر دستگاههای اطلاعی بوده است.


ضرب المثل عامیانه ایست که اکثر مردم آنرا میدانند. منظوراینست که یک غریق درمانده، به هر خس و خاشاکی بعنوان یک قایق نجات مینگرد. و این سرنوشت رژیم است و مدیران جنگ روانی آن که در حد اکابرهم از این فن بهره نبرده اند، وقتی وارد میدان میشوند فقط ناتوانی خود را نمایش میدهند.
مدتیست تصمیم دارم یادداشتی راجع به مفهوم دیس اینفرماسیون بعنوان شکلی از جنگ اطلاعاتی و روانی بنویسم که متاسفانه تا کنون فرصت آنرا نیافته ام.
موضوعی که سبب نگارش این یادداشت گردید، موضوعی است که دقیقاً در حوزه جنگ روانی و اطلاعاتی قرار میگیرد.
در یک ماهه اخیر حداقل ۳ گزارش، و خبر در شبکه های اجتماعی انتشار یافت که هر سه مصداق دیس اینفرماسیون بودند. یکی از آنها نامه اردشیر زاهدی در نیویورک تایمز بود، دیگری خبر “دست اولی!” دایر بر اینکه بخشی از حاکمیت (بخوان روحانی)، جزیره قشم یا کیش را به انگلیس واگذار کرده است و قرار است انگلیس ناوگان خود را در آنجا مستقر کند. گزارش سوم راجع به سوریه ایی شدن اوضاع ایران و آغاز آن از درگیری مسلحانه خرمشهر است. به این سه مورد در آینده مفصل خواهم پرداخت.
و اما مورد چهارم که موضوع این یادداشت است. ولی در ابتدا مختصری راجع به مفهوم «دیس اینفرماسیون».
جنگ اطلاعاتی و روانی عمدتاً دو شکل دارد یا اطلاعاتی است یا گمراهسازی اطلاعاتی و مانورهای گمراه کننده. در مورد اول: ۱ـ هدف شناختن دشمن یا رقیب است و تشخیص نقاط آسیب پذیرش برای کوبیدن آن با حداکثر تأثیر و حداقل هزینه، در صورت درگیری. ۲ ـ شناختن حریف برای آمادگی و مقابله با آن است و بنا براین شناخت امکاناتش
و اما گمراه سازی اطلاعاتی یا «دیس اینفرماسیون»، معطوف به اینست که دشمن یا رقیب به ارزیابی اشتباه بیفتد. ارزیابی نادرستی که او را به همان سمتی هدایت میکند که ما میخواهیم. او را به آن نتیجه ایی برساند که ما میخواهیم، او را بدانجا و آن میدانی بکشاند که ما برای رویارویی با آن کاملاً مهیا هستیم. تزریق اطلاعات غلط حریف را از راه منحرف و به سوی چاهی که بر سر راه او کنده شده میراند. «دیس اینفرماسیون» در عرصه عملی اشکال مختلف دارد که در اینجا از آن میگذرم.
علیرضا محجوب از مهره های اطلاعات سپاه، دبیر خانه کارگر که پیش از انقلاب کارگری عادی بوده است، بدون کمترین پیشینه مبارزه سیاسی قبل از انقلاب، از جمله فرصت طلبانی بود که سوار بر مرکب دین، از همه موانع سیاسی گذشت و به دبیری خانه کارگر رسید. او در آن سِمَت طی ۴۰ سال جزسرگرم کردن و مطیع سازی کارگران برنامه دیگری نداشته است. علیرضا محجوب به یُمنِ هفت رنگی خود ،توانست دوره های متمادی نماینده مجلس بشود و هم اکنون هم نماینده مجلس است. او طی این قریب ۴۰سال در مقام دبیر خانه کارگر، و صاحب امتیاز سایت خبری ایلنا ،کارگزار اطلاعات سپاه و دیگر دستگاههای اطلاعی بوده است.

حالا این فرد خائن به طبقه کارگر، به فرمان اربابان پادگانی و امنیتی خود مأموریت یافته است تا یک آکسیون دیس اینفرماتیو را به صحنه بیاورد. طبق این سناریو، او خواب نما شده که وزیر خزانه داری آمریکا دستور داده است تا ۲۲ میلیارد دلار، ارزهای دلاری موجود در خانه های مردم باطل شود.
هم خنده دار است و هم گریه آور. خنده دار از اینکه، این امر مانند این است که بانک مرکزی مملکت ما تصمیم بگیرد همه پولهای مردم بروجرد یا کرمان را باطل کند!
جل الخالق! وقتی یک سردار سپاه کشف میکند که اسرائیل و آمریکا جلوی ابرهای بارانی را گرفتند تا در مملکت خشکسالی شود، یک چنین دیس اینفرماتورعقب مانده ایی هم باید مأموریت یابد تا به مردم بگوید: «دلارهای آنها توسط خزانه داری آمریکا باطل خواهد شد!» این ابله حداقل باید میدانست که یکی از علل همین موجودی دلاری مردم، سیاست هدفمندانه خزانه داری آمریکا بوده است تا مردم ریال های بی ارزش خود را، بسته بسته تحویل بانک مرکزی بدهند که آنها را بی پشتوانه چاپ و انتشار داده است و بجای آنها ارزی بگیرند که قوی است و ارزش اندوخته های آنان را حفظ میکند.
نکته پایانی اینکه، سناریو نویسان این دیس اینفرماسیون حتی حساب نکرده اند که اگر این خبر صحیح گرفته شود اول از همه بانک مرکزی که بیشترین دلار را دارد ورشکست میشود، مگر اینکه حرف دولت که میگوید ارز کافی داریم یک بلوف باشد و خزانه خالی از دلار باشد!
بیش از این نمی نویسم. در زیر متن اطلاعات فوق سری رسیده به علیرضا محجوب را که در شبکه سایت های امنیتی و پادگانی انتشار یافته است را درج میکنم قضاوت بیشتر را به خواننده وامیگذارم!
تابناک
[علیرضا محجوب گفت: وزارت خزانه داری امریکا با اعلام اینکه ۲۲ میلیارد دلار ارز کشور در دست مردم است، به دنبال باطل کردن این اسکناسهاست. این موضوع در صدر تصمیمات وزارت خزانه داری امریکاست. شخص رئیس جمهور امریکا به جد آن را دنبال می‌کند که اگر به اطلاعات بنیادی برسد ابتدا این اسکناس‌ها را مشکوک و بعد باطل اعلام کند. هدف امریکا از این اقدام حادثه سازی است تا باعث ایجاد تجمع برای فروش دلار و پس دادن این پول‌ها بشود. دولت و دولتی‌ها باید رفتارهای خود را اصلاح کنند و بعد مردم را دعوت به کاری کنند. نوبخت و دیگر مسئولان به جای اینکه از مردم بخواهند کاری کنند از خودشان و خانواده‌شان و از هیئت دولت بخواهند پیشقدم این اقدامات شوند./تسنیم]
حبیب تبریزیان
@CimorghIran

………………………………………………………………

توجه و توصیه:

یک روز پس از نگارش وق

No Comments