برای نجات ریال هیچ راه نجاتی نیست!

Share Button

چکیده … علل سقوط ریال پول ملی ما: ریشه های مدیریت پولی، مدیریت اقتصادی، نا هماهنگی ارگانهای مربوطه، فساد ارگانهای مسئول، بیسوادی اکثر مدعیان مدیریت پولی و مالی، بحران سیاسی، بی اعتماد شدن مردم بطور کلی به دولت و حاکمیت، بی اعتماد شدن به آینده پول ملی مان و بانک مرکزی بعنوان متولی آن، بیکاری وسیع مخصوصاً در مناطق مرزی که میتواند به افزایش غیر قابل کنترل قاچاق ارز، طلا و کالا منجر شود، تحریمها  و چشم انداز سخت شدن آنها، دامن زدن به بحران از سوی کسانی که در منطقه و دنیا با رژیم مخالف هستند و از امکانات زیادی هم برخوردارند، و بالاخره رو به ته کشیدن ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی … .

هفته هاست که بحث ارزی، سقوط ریال و صعود دلار و دیگر ارزها موضوع عمده همه رسانه های داخلی شده است. در صفحهات این رسانه ها همه گونه انتقاد و اندرز و راه برونرفت را میتوان دید.

مسئله جهش ناگهانی و ۲ برابر شدن واردات طی سه ماه، جای خاصی را در طرح و نقد مسئله گرفت. من به ایجاز بگویم، ریشه گران شدن دلار به دلیل هجوم یکباره وارد کنندگان برای گرفتن اعتبار ارزی نبود بلکه این هجوم خود ناشی از چشم انداز تاریک پول ملی ماست که کمترین روزنه ای برای نجات آن، بنظر من، بچشم نمیخورد.

قبل از اینکه دلایل این بدبینی خود را بگویم به یک گزارش که دیروزخواندم، اشاره میکنم. این گزارش مربوط به سیستان و  بلوچستان بود که در آن گفته میشود ظرف هفته های اخیر، حجم خرید مواد سوختی در آن جا ۲ برابر شده است چون به افغانستان قاچاق میشود. و سوخت فقط یکی از اقلامی است که به افغانستان قاچاقی صادر میشود.

مقامات بانک مرکزی افغانستان اظهار نگرانی کرده اند که اگر اوضاع این چنین پیش رود و دلارهای بازار آزاد آن کشور در صرافیها، صرف پرداخت به متقاضیان ایرانی شود، فشار ارزی غیر قابل تحملی به ذخیره ارزی ۸ میلیارد دلاری آن کشور وارد خواهد گردید.

در باره اینگونه قاچاق کالا به خارج که مشابه آن، اگردر مرزهای دیگر قطعاً بیشتر نباشد کمتر نیست را من به تکرار قبلاً نوشته ام. و در اینجا فقط تکرار میکنم این روند در آینده شتاب خواهد گرفت و موجب کاهش عرضه آن کالاها در داخل کشور خواهد شد.

 و اما دلیل بدبینی من نسبت به نجات ریال:

مسئله سقوط ارزش ریال اگر فقط جنبه پولی داشت، اگر فقط جنبه بانکی و بهره ایی داشت بانک مرکزی آنرا میتوانست علاج کند. اگر فقط تحریمها علل آن بودند، دولت با آماده کردن مردم برای تحمل سختی های توجیه پذیر میتوانست آنرا بنوعی مدیریت کند. اگر فقط عدم موازازنه تجارت خارجی بود وزارت دارائی و گمرکات با کم یا زیاد کردن تعرفه ها حریف آن میشدند واگر فقط فساد عامل آن می بود دستگاه قضائی آنرا از بین میبرد و… . بر فهرست علل سقوط ریال همچنان میتوان عوامل دیگر را افزود که بسیار متنوع هستند و هیچ تیم پزشکی معینی در چهار چوب تخصص خود قادر به تشخیص بیماری و تجویز نسخه نیست. در صدر همه علل برشمرده باید افزود که کُل حاکمیت  خودرا در برابراین مسئله کاملاً باخته است و به تصمیمات ناگهانی و عکس العملی و بی مطالعه افتاده است.

ولی من خلاصه میکنم.

علل سقوط ریال پول ملی ما: ریشه های مدیریت پولی، مدیریت اقتصادی، نا هماهنگی ارگانهای مربوطه، فساد ارگانهای مسئول، بیسوادی اکثر مدعیان مدیریت پولی و مالی، بحران سیاسی، بی اعتماد شدن مردم بطور کلی به دولت و حاکمیت، بی اعتماد شدن به آینده پول ملی مان و بانک مرکزی بعنوان متولی آن، بیکاری وسیع مخصوصاً در مناطق مرزی که میتواند به افزایش غیر قابل کنترل قاچاق ارز، طلا و کالا منجر شود، تحریمها  و چشم انداز سخت شدن آنها، دامن زدن به بحران از سوی کسانی که در منطقه و دنیا با رژیم مخالف هستند و از امکانات زیادی هم برخوردارند، و بالاخره رو به ته کشیدن ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی که برای دست اندرکاران و کلان مال داران شناخته است ولو برای مردم نه! وجود نقدینه بسیار زیادتر از کُل موجودی ارزی و طلای مملکت که ناشی از چاپ بی رویه و فراتر از پشتوانه پولی بوده است. عدم وجود دیگر گزینه های اقتصادی سود آور  تا بتواند این نقدینه نجومی را جذب کند و مانع سرا زیر شدن آن برای خرید دلار و طلا شود و… .

بحران پولی و ارزی هنوز پیش لرزه های خود نشان داده است و لرزه های اساسی آن در راه است. باید از دولت پرسید آیا تا ۶ ماه دیگر برای واردات گندم و برنج و.. ، دلار کافی در خزانه دارد!؟ به نظر من نه! 

حبیب تبریزیان

CimorghIran@gmail.com

هدف ما اطلاع رسانی است. ما را در کانال تلگرامی (سیمرغ ایران)دنبال کنید و بما بپیوندید تا پیامهایمان به بیش‌ترین مخاطبین ممکن برسد تک آوا ها هرچه هم خروشنده باشند در فضا محو میشوند ولی فریاد های جمعی تداوم می یابند. 

CimorghIran@

No Comments