چپاول ارزی را رها کنید! اَبَر چپاول جای دیگر است

Share Button

این روزها بسیاری از مردم سرشان به رصد کردن لیست اینکه چه کسانی چند ده میلیون اعتبار ارزی گرفت است  و چقدر خوردند و بردند سرگرم است در حالیکه از سوی دیگر هزاران برابر این خورده بُرده های ارزی اخیر، غارت شده و میشود که به چشم نمی نمی آید چون در عرصه اقتصاد روز، از طرف تورم خزنده انجام میشود.

کاریکاتور های تورم عکس های خنده دار گرانی و فشار اقتصادی بر مردم

نوعی دزدی وجود دارد که به آنها کشوزنی میگویند. روش کار در این نوع دزدی چنین است که یک نفر وانمود می کند که قصد خرید دارد و شروع به چانه زنی می کند و مغازه داره را سرگرم می کند هنگامی که مغازه دار صندوقش را باز میکند تا پول مشتری اول را دریافت کند، نفر بعدی از ره می رسد  یک کالای سبک را که چندان قیمتی هم ندارد و دم دست است برمیدارد و فرار میکند. مشتری یا دزد اول با تظاهر به اینکه این اوست که کِش رفتن دزد را دیده با لحنی دست پاچه کننده مغازه دار را متوجه آن دزد کرده و با فریادمی گوید: بگیرش! در رفت! و مغازه دار را چنان دچار استرس و هیجان می کند که مغازه دار فرصت پیدا نمی کند تا فکر کند که آن کالا را که آن دزد برداشته و فرار کرده ارزش زیاد ندارد تا او مغازه اش را برای آن  ترک کند و بدنبال آن دزد تیز پای بدود لذا شروع به تعقیب او میکند.

اما وقتی برمیگردد از مشتری اول خبری نیست و دخل او هم خالی شده است.

قبل از انقلاب بانک های مملکت با هم رقابت می کردند تا به مردم وام و اعتبار بدهند. و در وام و اعتبارگیری نفع یا بقول امروز رانت خاصی نبود که مردم وسوسه شوند تا وام بگیرند. در آن دوران،حتی نرخ نزول پول از نزولخوران از نرخ بانکهای اسلامی امروزمان هم کمتر بود و به راحتی پول نزول میدادند چون تمام اقتدار دستگاه دادگستری و اجرایی مملکت در پشت سر اعتبارِ چک و سفته و برات بود. بنابراین برای یک آدم معمولی با اقتصاد معمولی قرض کردن از بانکها و در بدترین حالت از نزول خواران مسئله ای نبود.

پس از انقلاب، وام و اعتبار بانکی، در اقتصاد تورمی و دلار صعودی پسا انقلاب، به بزرگترین منشاء ثروت و سرمایه خواری در مملکت تبدیل شد. کافی بود و هست تا شخصی با زد و بند، یک وام بانکی بگیرد و آنرا تبدیل به کالا از هر نوع کند تا بدون کمترین زحمتی بعداً آن کالا را به نرخ چند برابر بفروشد، تا سودهای کلان ببرد. سودی که منشاء آن نه ارزش آفرینی تولیدی و خدماتی بلکه سود ناشی از رانت و تورم است.

چنین فعالیت سفته بازانه ایی، در خرید مؤسسات صنعتی با اعتبار بانکی، برج سازی و مستقلات و تجارت خارجی، امتیازات معدنی با قیمت ثابت و فروش مواد به قیمت روز، پیش خرید خودرو در مقیاس زیاد وغیره خود را نشان میدهد.

اگر کسی میتوانست ده سال پیش با وام بانکی یک زمین، یا خانه بخرد، امروزه شاید با کمتر از یک چهارم قیمت روز آن میتوانست بدهی اش را بپردازد و چندین بار بیش از آنچه هم که بهره داده است سود ببرد.

به این دلیل بود که استقراض از بانکها برای مردم عادی غیر ممکن شد چون رانت کلان برای استقراض بانکی وجود دارد. مردم دیگر نه قرض کنندگان از بانکها بلکه عمدتاً و فقط وام دهنده به بانکها شدند، بدون اینکه بدانند در اغلب موارد بیش از آنچه بهره میگیرند در اثر تورم از دست میدهند.

کار به اینجا ختم نشد! بسیاری از همین کلان وام گیران بانکی حتی از پرداخت اصل وامها هم در این اقتصاد زد و بندی خودداری کردند که عنوان معوقات بانکی بخود گرفت. تا ده سال پیش با نرخ دلاری ۱۰۰۰ تومان، میزان این معوقات بانکی ۸۰ میلیارد دلار بود. یعنی معادل دو سال درآمد نفتی امروز کشور. اگر این معوقات را امروز بخواهیم با همان دلار ۱۰۰۰ تومانِ زمان دریافت وامها رقم بزنیم مسلماً از ۲۰۰ـ ۳۰۰ میلیارد دلار کمتر نخواهد شد وامهایی که کمترین شانسی برای وصول آنها وجود ندارد و باید این مطالبات لاوصول را به حساب زیان بانک منظور کنند اما همچنان جزو مطالبات بانک نشان می دهند تا ورشکستگی موسسات مالی و بسیاری از بانکها را لاپوشانی کنند.

این روزها بسیاری از مردم سرشان به رصد کردن لیست اینکه چه کسانی چند ده میلیون اعتبار ارزی گرفت است و چقدر خوردند و بردند سرگرم است در حالیکه از سوی دیگر هزاران برابر این خورده بُرده های ارزی اخیر، غارت شده و میشود که به چشم نمی نمی آید چون در عرصه اقتصاد روز، از طرف تورم خزنده انجام میشود.

اَبرچپاولگران ارزی و مالی و فعالین عرصه اقتصاد سیاه که رانت بری های ارزی اخیر، نوک قله قابل رویت کوه یخ آن چپاول ارزی است، فقط طی ۳ ماه قیمت سرمایه های کالایی و مستقلاتی خود را دو یا سه برابر کرده اند. و همزمان با  تازاندن تورم و راندن دلار به مرز بالای ۸۰۰۰ تومان، به همان نسبت، بدهی های بانکی میلیارد در میلیاردی و دیگر تعهدات ثابت ریالی خویش را به دلیل تورم اخیر عملاً به نصف کاهش داده اند بدون اینکه دیناری از آن بدهی پرداخته باشند

این کلان رانت بران تنها با یغما بردن دلار ارزان سود نبرده اند آنها دهها و شاید صدها برابر آن از گران تر شدن دارئی خود سود برده اند.

حبیب تبریزیان

cimorghiran@gmail.com

هدف ما اطلاع رسانی است. ما را در کانال تلگرامی (سیمرغ ایران)دنبال کنید و بما بپیوندید تا پیامهایمان به بیش‌ترین

مخاطبین ممکن برسد تک آوا ها هرچه هم خروشنده باشند در فضا محو میشوند ولی فریاد های جمعی تداوم می یابند.

CimorghIran@

No Comments