اطلاعیه کانال تلگرامی سیمرغ

Share Button

اطلاعیه کانال تلگرامی سیمرغ

 

کانال تلگرامی سیمرغ به تازگی فعالیت خود را شروع کرده است. این کانال کاملاً سیاسی است و از تغییر بنیادی جمهوری اسلامی ایران و استقرار یک نظام دموکراتیک و سکولار با ویژگیهای دموکراسیهای اروپایی بجای آن طرفداری میکند.

ما راهبرد آرمانی خودرا ناسیونال لیبرالیسم، انتخاب کرده ایم که بیانگر ترکیب میهن پرستی با آزادیهای لیبرالی میباشد.
منظور از ناسیونال، ناسیونالیسم ایرانی است.
ملت ایران، ملتی نوپا نیست و خود از تمدن آفرینان جامعه بشری بوده است.
بر این باوریم که توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران بدون برانگیختن غرور ملی، بدون پرورش احساس تعلق ملی و بدون سرافرازی ملی نسبت به هویت تاریخی خویش، هویتی که شایان غرور و افتخار است، ممکن نیست.
بر این باور هستیم که ملت ایران اینک پس از قریب ۴۰ سال باید قبا و لباده خفت و خواری را که این رژیم تبهکار و تاریخ دزد، بر تن هویت ملی و تاریخی مردم ایران پوشانده است را به دوراندازد و در شنل هویت تاریخی غرورآفرین خود، در جامعه جهانی ظاهر شود. ملت ما باید جایگاه سزاوار خود را در میان ملل جهان بیابد و نباید همچون اُمتی شریعت زده به رویارویی با دنیا بپردازد و درزمره جریانهای تروریستی داعش و القاعده و حزب الله قرار گیرد.
فقط زنده نگه داشتن این هویت تاریخی ارزشمند است که میتواند آسیب های فاجعه انگیز این ۴۰ سال صدمات فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی ما را ترمیم کند.
غرور آفرینی ملی می تواند احساس از خود بیگانگی را از جامعه ما بزداید و موجب نزدیکی مردم به همدیگر و ایجاد نگاه مهربان آنان به مردم دنیا گردد و روح عطوفت اجتماعی را در جامعه خودمان هم زنده کند.
و تا آنجا که به لیبرالیسم مربوط میشود، این مفهوم سیاسی فلسفی، در واقع بیان ویژگی و صفت هومانیستی، مدرن و آزاد اندیشانه به آن تمدن کهن ماست. لیبرالیسم، تجسم زنده و امروزین آن فرهنگی است که طی صدها قرن نیاکان ما خلق کرده اند. ناسیونالیسم لیبرالیستی، گذشته گرا نیست بلکه رو به آینده دارد و خواهان شرکت در فرهنگ سازی جامعه بشری می باشد زیرا جهان امروز ما روز بروز بهم پیوسته تر میشود و دیگر بحث از خانواده جامعه جهانی و دهکده ای شدن کره خاکی ما برای ساکنین آن در میان است که به جهانی شدن مصطلح گردیده است.

از نگاه لیبرالیسم، آزادی فرد و شکوفایی استعدادها و شخصیت آن، محور توسعه سیاسی و اجتماعی است و نمیتوان به بهانه حفاظت از منافع جمع جامعه، حق و آزادی را از افراد سلب کرد این سلب آزادی فرد عملاً به سلب آزادی همگانی منجر میشود.
«ناسیونال لیبرالیسم» یعنی میهن پرستی جهان گرایانه و آزادی خواهانه که با آئین جهان ستیزِ این رژیم اهریمنی در تقابل قرار دارد. رژیمی که از ملت ما اُمت ساخت و با چنگ انداختن بر ثروت ملی ما، با استفاده از حقوق ملی ما و به نمایندگی ما در جامعه جهانی، عملا ایران را در مقابل جهان و بشریت امروز قرار داده است.
ما نام سیمرغ را از آن جهت برگزیدیم که هم بیان پرواز آزادِ انسان ایرانی و اندیشه او باشد، هم بیان همبستگی ملی ایرانیان و هم بازگشت به هویت اهورائی سرزمینمان.
آشیانه این پرنده نمادین میتولوژی ایرانی در قله قاف، کوهی که به آسمان سر کشیده است اوج خواهی ملت ما را نمادینه میکند.
داعیه سیاسی ویژه ای برای خود نداریم! نه در جستجوی قدرتیم و نه در پی تبدیل شدن به یک جریان سیاسی.
ما در پی گسترش آن گفتمانی هستیم که درسطور بالا توضیح دادیم: ناسیونال لیبرالیسم!

هدف ما گفتمان سازی است. در باره ناسیونال لیبرالیسم در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.
بر این باوریم که گسترش آرمان و اندیشه ناسیونال لیبرالیسم درمیهن ما میتواند از ما دوباره ملت بسازد! ملتی که عزم پیشرفت دارد و میخواهد چون ققنوس از درون خاکستر خویش برخاسته و به اوج برسد!
پاینده ایران!
زنده باد ملت ایران!

@HabibTabrizian
@CimorghIran

No Comments