سرمایه ۵۰۰ میلیارد دلاری بنیاد زیر نظر خامنه ای و دولت پنهان

Share Button

چکیده….. دولت پنهان و در رأس آن خامنه ایی روی ثروتی یکهزار میلیارد دلاری خوابیده است در حالی که دولت علنی و رسمی برای هر تک دلار و تومان له له میزند، همه برنامه های عمرانی کشور را خوابانده است تا بتواند، هزینه جاری دولت را تأمین کند و تازه بقیه کسر بودجه را هم با چاپ شبانه روزی اسکناس و تبدیل کاغذ تنی چند صد دلار به اسکناسهای هزاری تبدیل کند و خرج خانواده دولت را بپردازد. تحت این شرایط مسئله ثروت نجومی تحت نظر خامنه ای که فقط میزان یکی از آنها، یعنی ستاد اجرای فرمان امام که به ۵۰۰ میلیارد دلار یعنی ۱۲ برابر درآمد کنونی کشور از نفت تخمین زده میشود. اگر دارایی دیگر بنیاد ها را مانند آستان قدس، بنیاد مستضعفین، بنیاد ۱۵ خراداد، قرار گاه خاتم الانبیا تحت نظر سپاه و… ، را هم به سرمایه ۵۰۰ میلیارد دلاری ستاد فرمان امام بیفزاییم، می بینیم که برآورد ۱۰۰۰ میلیارد دلاری اغراق نیست. شبح. بحران دیر یا زود مردم گرسنه ایران را گام به گام بسوی شبستان اصلی قدرت و دولت پنهان راهنمایی خواهد کرد.

دولت پنهان و فرمانفرمائی خامنه ای بر آن، با اتکاء به سرمایه نجومی ۵۰۰ میلیارد دلاری ستاد اجرائی فرمان امام!

فقط به اسکناسها نگاه نکنید بیش از آنها طلا آلات به داخل ضریح ریخته شده است و فقط این مال یک امام است
در کنار اینها صدها کارخانه، ملک استجاری، زمین کشاورزی و بانک و موسسه مالی جزء دارایی ستاد است

اگر بخواهیم دولت رسمی به رهبری شیخ حسن روحانی و دولت پنهان به رهبری خامنه ای را از هم تفکیک کنیم و بخواهیم بین این دو دولت یک مرز کشی تعیین کنیم کاری آسان نخواهد بود. زیرا خامنه ای هر چند عنوان رهبر کل نظام را دارد ولی در عمل سکوی حکمرانی او دولت پنهان است که قدرت واقعی و غیر رسمی را در مملکت دارد ولی او بعنوان رهبر نظام از دولت قانونی و رسمی و علنی جدا نیست بلکه این یک را برای پنهان کردن چهره آن یک میخواهد. چهره ای که تابلوی علنی و رسمی نظام در برابر مردم و جامعه جهانی میباشد. روحانی که از درون دولت پنهان، به عرصه ساختار صوری و دولت رسمی راه یافته است نیز کاملاً متعلق و متعهد به دولت رسمی نیست چرا که شیخ حسن بعنوان پرورش یافته دولت پنهان، که استخوان بندی و اسکلت نظام را تشکیل میدهد در نهایت کارگزار دولت پنهان است که با حفظ سمت اداره دولت صوری را بعهده گرفته است.
ولی او در عین حال بعنوان تابلوی ساختار قدرت و دولت صوری، وظایفی را بعهده گرفته است که مردم و مراجع بین المللی انجام آن ها را از او میخواهند وباید آن وظایف را بتواند انجام دهد. ولی چنین بنظر میرسد که با تعمیق بحران اقتصادی و نمایان شدن سایه سهمگین بحران سیاسی در درون خود نظام، تضاد بین دولت پنهان و دولت رسمی در حال شدت یافتن است. این به این معنا نیست که بین شیخ حسن و نظام تضادی اساسی هست بلکه بحث از وجود یک تضاد عینی و فراتر از افراد و دسته بندیها بین دو ساختاری موازی و دو دستگاه است که یکی بعنوان تابلوی نظام باید در برابر مردم و جامعه جهانی پاسخگو باشد که امکانات و اختیارات لازم را برای این پاسخگویی ندارد و دیگری که شبح بحران، به پای دیوارهای برج و باروی تا کنون ناپیدای آن رسیده است. معنای این گزاره چیست؟ معنای آن اینست که دولت پنهان و در رأس آن خامنه ایی روی ثروتی یکهزار میلیارد دلاری خوابیده است در حالی که دولت علنی و رسمی برای هر تک دلار و تومان له له میزند، همه برنامه های عمرانی کشور را خوابانده است تا بتواند، هزینه جاری دولت را تأمین کند و تازه بقیه کسر بودجه را هم با چاپ شبانه روزی اسکناس و تبدیل کاغذ تنی چند صد دلار به اسکناسهای هزاری تبدیل کند و خرج خانواده دولت را بپردازد. تحت این شرایط مسئله ثروت نجومی تحت نظر خامنه ای که فقط میزان یکی از آنها، یعنی ستاد اجرای فرمان امام که به ۵۰۰ میلیارد دلار یعنی ۱۲ برابر درآمد کنونی کشور از نفت تخمین زده میشود. اگر دارایی دیگر بنیاد ها را مانند آستان قدس، بنیاد مستضعفین، بنیاد ۱۵ خراداد، قرار گاه خاتم الانبیا تحت نظر سپاه و… ، را هم به سرمایه ۵۰۰ میلیارد دلاری ستاد فرمان امام بیفزاییم، می بینیم که برآورد ۱۰۰۰ میلیارد دلاری اغراق نیست. شبح. بحران دیر یا زود مردم گرسنه ایران را گام به گام بسوی شبستان اصلی قدرت و دولت پنهان راهنمایی خواهد کرد.

پایان یادداشت

 

توجه!

تلاش ما برای طرح و گسترش گفتمان ناسیونال لیبرالیسم است که آنرا پادزهری برای گفتمان اسلام ولایی و شریعت گرایی سیاسی می دانیم و آلترناتیوی آزادیخواهانه و میهن پرستانه برای همه آن اندیشه های سیاسی که طی یکصد سال، از انقلاب مشروطه تا به امروز، نتوانسته اند پاسخگوی نیاز جامعه ما باشند و لاجرم از عرصه سیاسی محو شده اند که نتیجه آن فقدان یک گفتمان راهبردی و رهبری سیاسی امروز  برای جنبش آزادیخواهانه مردم ما  است.

به ما بپیوندید! به ما کمک کنید تا گفتمان ناسیونال لیبرالیسم را به عنوان یک گفتمان راهبردی و ملی، بتوانیم فراگیر و اجتماعی کنیم! هدفی جز این نداریم!

CimorghIran@

و سقراطیون کانال گفتمان ما و مبانی استدلالی و فلسفه سیاسی آن.

سیمرغ کانال خبری و اطلاع رسانی ماست.

SoqratiunIran@

سقراطیون،کانال نظریات راهبردی و فلسفه سیاسی ما می باشد.

پاینده ایران

No Comments