شیادی سیاسی آخوند منشانه مقام معظم رهبری

Share Button

آن بخش از مردم میهن ما که به رویدادهای سیاسی کشور توجه می کنند، کمتر روی این نکته حقوقی سیاسی دقت کرده اند که در حکومت دوگانه حاکم بر میهن ما، رئیس جمهور کشور (از بی اختیاری او می گذریم) به لحاظ حقوقی مسئول ترین شخص در برابر جامعه خودمان و جامعه جهانی است. بر حسب ظواهر حقوقی او برگزیده مردم است. پس وقتی او علیه این یا آن کشور عربده جوئی میکند، از قدرت موشکی ایران و تصمیم(رژیم) به توسعه دادن ظرفیت و کیفیت تولید موشکی و دیگر جنگ افزار ها سخن میگوید؛ این، درحقیقت مردم ایران هستند که در پشت سر این حرفها ایستاده اند و نه یک ارگان فراقانونی که نفوذی روی آن ندارند!


در بحث های روز خیابانی و محفلی یا حتی رسانه ایی در رابطه با رژیم، بسیاری مسائل، به طور بسیار ظریفی، چنان بسته بندی می شوند که حتی وقتی بسته آنها باز می شوند باز هم مانند جعبه های شامورتی بازی و چشم بندی آدم نمی فهمد موجود توی این جعبه یک افعی است یا یک کبوتر. یا ماری به شکل کبوتر و یا برعکس.
بنا به گزارش روئیترز امروز، سید علی خامنه ایی، امروز شنبه، از موضع رئیس جمهور ایران شیخ حسن روحانی دایر بر بلوکه کردن صادرات نفت ممالک حاشیه خلیج فارس، در صورت توقف صادرات نفت ایران پشتیبانی کرده است.
روئیتر می نویسد:« رهبر عظمای ایران سید علی خامنه ای، از پیشنهاد حسن روحانی دایر بر اینکه ایران ممکن است در صورت توقف صادرات نفت خود از صدور نفت ممالک حاشیه خلیج جلوگیری کند، پشتیبانی کرد. او ضمناً در این سخنرانی هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرد».
آکادمی های بزرگ دنیا باید دو فاکولته جدید یکی برای زبان شناسی آخوندی رایج در ایران و یکی برای رفتارشناسی و روانشناسی آخوندی حاکم بر میهنمان دایر کنند تا رمز و راز حرفهای مقامات رژیم را باز کنند.
زبان پیچیده آخوندی حاکم و رفتار ویژه آخوندی، تنها برای فرنگی ها مسئله نیست بلکه در درجه اول خود مردم میهنمان را هدف میگیرند و چنان از مجاری غیر مستقیم از شنونده و بیننده شعور زدایی میکنند که شخص هر چه هم کارکشته باشد سر آخر تا حدی تنقیه فکری شده است.
من به تحلیل همین دو گزاره فوق میپردازم.
مگر بستن ترافیک نفتی در خلیج فارس امریست که در حوضه اختیارات ریاست جمهور، شیخ حسن می باشد که خامنه ای این حکم را اول به او نسبت می دهد و بعد از آن حمایت میکند؟ آیا آن نیروهایی که باید در چنین صورتی راه را بر تانکر های نفتی عربستان و امارات و بحرین ببندند، تحت فرمان شیخ حسن هستند یا فرمانده کل قوا که خود سید علی خامنه ای می باشد؟
مگر قرار است صدور نفت ایران متوقف شود که رهبر عظما تهدید به متوقف کردن محموله نفتی ممالک حاشیه خلیج فارس میکنند؟
مگر نه این است که آمریکا با استفاده از ابزار های مالی و خزانه داری مقتدر خود و نه مین گذاری سواحل ما یا ممانعت از ترافیک تانکرهای حامل نفت ما، مشکلات بازاری و نه نظامی برای فروش نفت ما ایجاد میکنند؟
آیا اگر حسن به حسین سلام نداد، حسین این حق را دارد که با سیلی توی گوش حسین بزند؟ آیا کسی مانع این حق برای حسین می شود که او هم به حسن سلام ندهد؟
آمریکا با استفاده از قدرت مالی خود رژیم را تحریم کرده است که یک معنای آن تحریم، نخریدن نفت ایران است. سیدعلی خامنه ای و رئیس جمهور برگزیده اش، می توانند به عنوان عکس العمل، آمریکا و ممالکی که از آن در این تحریمهاتبعیت می کنند را تحریم کنند. و اگر نمی توانند و قدرت این کار را ندارند غلط میکنند به هزینه مردم ایران و سنگین کردن بار معیشتی آنان برای آنها، به دنیا اعلان جنگ بدهند.
درگیری با آمریکا، که به بزرگترین محمل سیاسی و مذهبی این رژیم فاسد وعوام فریب تبدیل شده است، هزینه اش نه بر سفره رنگین خامنه ایی و شرکاء بلکه بر معیشت مردم و گذران مردم تحمیل می شود. و آنها حق ندارند بیش از این از مردم برای سیاستهای خود مایه بگذارند.
و اما جنبه رفتار شناسانه مسئله:
آن بخش از مردم میهن ما که به رویدادهای سیاسی کشور توجه می کنند، کمتر روی این نکته حقوقی سیاسی دقت کرده اند که در حکومت دوگانه حاکم بر میهن ما، رئیس جمهور کشور (از بی اختیاری او می گذریم) به لحاظ حقوقی مسئول ترین شخص در برابر جامعه خودمان و جامعه جهانی است. بر حسب ظواهر حقوقی او برگزیده مردم است. پس وقتی او علیه این یا آن کشور عربده جوئی میکند، از قدرت موشکی ایران و تصمیم(رژیم) به توسعه دادن ظرفیت و کیفیت تولید موشکی و دیگر جنگ افزار ها سخن میگوید؛ این، درحقیقت مردم ایران هستند که در پشت سر این حرفها ایستاده اند و نه یک ارگان فراقانونی که نفوذی روی آن ندارند!
مدتهاست که شیخ حسن بر خلاف وعده های انتخاباتی خود مامور عربده کشی برای آمریکا، اسرائیل و عربستان شده است و این به هیچ وجه اتفاقی نیست. این درحالیست که صرفنظر از جایگاه شیخ حسن در دستگاههای امنیتی و دولت پنهان، او بعنوان رئیس جمهور، همان تدارک چی هست که سید خندان در ۴ دوره قبل از او بود و نه چیزی بیش.

خامنه ای رندانه دستگاه مافیایی و شبه فراماسونی دولت پنهان را از آنچه هست پنهان تر کرده و ماموریت چالش گری با دنیا را در دوره احمدی نژاد به او و در این دوره به شیخ حسن واگذار کرده است.
مردم ایران و دنیا باید این نقش دوگانه رئیس جمهور و ساخت دوگانه حکومت در ایران را درک کنند. او وقتی تهدید به بلوکه کردن ترافیک نفتی در خلیج میکند از زبان سید علی خامنه ایی و دولت پنهان سخن میگوید و نه از زبان مردم ایران و به نمایندگی از سوی آنان. در این رابطه او رئیس جمهور نیست بلکه سخنگوی خامنه ایی و سران سپاه می باشد.
از اصل مسئله که همه این هارت و پورتها خالی بندی های ناخریدار هستند میگذرم. چون رژیم نه جرأت و نه توان بستن آبراه هرمز را دارد.
پایان یادداشت.

*****************************

توجه!

تلاش ما برای طرح و گسترش گفتمان ناسیونال لیبرالیسم است که آنرا آنتی تزی برای گفتمان اسلام ولایی و شریعت گرایی سیاسی می دانیم و آلترناتیوی آزادیخواهانه و میهن پرستانه برای همه آن اندیشه های سیاسی که طی یکصد سال، از انقلاب مشروطه تا به امروز، نتوانسته اند پاسخگوی نیاز جامعه ما باشند و لاجرم از عرصه سیاسی محو شده اند که نتیجه آن فقدان یک گفتمان راهبردی و رهبری سیاسی امروز برای جنبش آزادیخواهانه مردم ما  است.

به ما بپیوندید! به ما کمک کنید تا گفتمان ناسیونال لیبرالیسم را به عنوان یک گفتمان راهبردی و ملی، بتوانیم فراگیر و اجتماعی کنیم! هدفی جز این نداریم!

CimorghIran@

و سقراطیون کانال گفتمان ما و مبانی استدلالی و فلسفه سیاسی آن.

سیمرغ کانال خبری و اطلاع رسانی ماست.

SoqratiunIran@

سقراطیون،کانال نظریات راهبردی و فلسفه سیاسی ما می باشد.

پاینده ایران

No Comments