پیرامون نامه اصلاح طلبانه به وزیر خارجه آمریکا

Share Button

در اینکه این نامه نویسی و آرشیو کاوی گفته های داریوش همایون و بنی صدر و رجز خوانیهای سردار حاج قاسم مداح همه اپیزودهای یک سناریو واحد هستند که دستگاههای اطلاعاتی رژیم آنرا سازمان داده اند من تردید ندارم. چند روز پیش از این اتفاقات، شیخ حسن روحانی در یک سخنرانی با تأکید گفت« خیلی از ایرانیان مخالف رژیم در خارج هم وطن پرست هستند و وطنشان را دوست دارند و مخالف سیاست آمریکا می باشند». 

امروز نامه ایی از سوی حدود ۲۰۰۰ نفر از اصلاحطلبان قسم خورده به مایک پمپئو در شبکه مجازی ظاهر شد که مواضع اخیر مقامات آمریکا را محکوم نموده اند. در اینکه این نامه نویسی و آرشیو کاوی گفته های داریوش همایون و بنی صدر و رجز خوانیهای سردار حاج قاسم مداح همه اپیزودهای یک سناریو واحد هستند که دستگاههای اطلاعاتی رژیم آنرا سازمان داده اند من تردید ندارم. چند روز پیش از این اتفاقات، شیخ حسن روحانی در یک سخنرانی با تأکید گفت« خیلی از ایرانیان مخالف رژیم در خارج هم وطن پرست هستند و وطنشان را دوست دارند و مخالف سیاست آمریکا می باشند». این اظهارات روحانی داستان دزد ویالون زن را به ذهن آدم تداعی کند.

برای آنها که داستان را نمیدانند:« دزدی شبی مشغول اره کردن قفل فروشگاهی بود تا پول و اجناس آن را بدزد. پاسبانی رسید گفت چه کار میکنی؟ دزد پاسخ داد که ویالون میزنم . پلیس با تعجب پرسید ولی من صدایی نمی شنوم! دزد پاسخ داد که صدای ویالون های شبانه من صبح روز بعد درمی آید. و فردای آن روز که صاحب فروشگاه آمد و متوجه شد که دزد به مغازه او زده است، شیونش بلند شد. پاسبان از راه رسید و گفت جه خبر است، صاحب فروشگاه ناله کنان گفت دیشب مغازه ام را دزد زده است. پاسبان تازه فهمید که این همان صدای ویالون شبانه آن دزد بوده است.

حال صدای ویالون شیخ حسن که لطف کرده و به سینه مخالفین وطن پرست رژیم مدال اسلامی زده امروز بلند شد.

تا اینجای کار و اینکه رژیم شبکه وسیع ستون پنجمی در بین مخالفین دارد و میتواند هراز گاهی از این ویالون ها بزند شکی نیست و در این هم شکی نیست که بیشتر امضاء کنندگان و نه سازمان دهندگان چنین نامه ایی ارتباطی با رژیم ندارند و واقعاً فکر میکنند در شرایط تقابل فعلی رژیم  با آمریکا باید در کنار رژیم بایستند هم حرف نیست. ولی دردناک اینست که این نامه آن قدر که توسط فعالین مخالف رژیم، بظاهر از روی تعجب زدگی یا آگاهانیدن دوستان در عرصه شبکه های اجتماعی پخش و باز تکثیر شد، یک دهم آن توسط خود رژیم انجام نگردید.

این امر ضعف و بی سازمانی مخالفین رژیم را میرساند که بعلت پراکندگی و عدم ارتباط اپوزیسیونی بین خود ناخواسته به اعلامیه پخش کن دستگاههای اطلاعاتی رژیم تبدیل می گردند و این در حالی است که این گروهها یا افراد که این چنین یافته خبری این چنینی خود را پخش میکنند، موقع انتشار اخباری که برعلیه رژیم است اگر رابطه قوم و خویشی سیاسی با نگارنده یا نشر دهنده نداشته باشند از پخش آنها ولو صد در صد هم مورد تاییدشان باشد خودداری  می کنند.

در روزهای آینده یادداشت مفصل تری راجع به این نامه خواهم نگاشت.

در کانال تلگرامی سیمرغ(زیر) بما به پیوندید تا بتوانیم بانگ اعتراض بخشهای بیشتری از مردم نسبت به رژیم باشیم و فریاد اعتراض آنها را وسیعتری منعکس کنیم. هدفی جز گفتمان سازی ملی و آزادیخواهانه نداریم که آنرا، ناسیونال لیبرالیسم عنوان گذاری کرده اییم.

CimorghIran@

No Comments