تا شاه کفن نشود، این وطن، وطن نشود!

Share Button

عکسی از حضور شهبانو فرح در آرامگاه محمدرضا شاه پهلوی در مسجد رفاعی، قاهره - آرشیو

۳۸ سال از درگذشت محمد رضا شاه میگذرد. ملت ایران در آرزی کَفن کردن او، رژیمی را بجای حکومت مدرن و میهن پرست او به روی کار آورد که متولیان عمامه بسر آن، برای بیش از یکهزار سال زندگی اشان از قبَل خمس، ذکات، نذورات و صدقات و دیگر وجوهات گذشته بود و این زندگی مردار خوارانه سازنده روانشناسی صنفی و روحیات آنها بوده و هست. آنها وطنی نداشتند تا دغدغه آنرا داشته باشند. زیرا آنها میتوانستند دکان دینی و صدقه خواری خود را در هر گوشه ایی از دنیا که جمعیتی از شیعیان در آن وجود داشتند تحت هر شرایطی: از کراچی تا دهلی، از دهلی تا بیروت، از کربلا  تا شام و.. ، تأسیس کنند.

و دقیقاً از این روی بود که نخستین کار آنها پس از مستقر شدن بر سریر قدرت در میهن ما، ملت زدایی از ملت و جایگزینی سازی آن با مفهوم«اُمت» بود. در آئین آنها منظور از اُمت همه شیعیان سراسر جهان است که وجوهات پردازند.

اینروزها که رژیم، کِشتی میهن ما را به یک باتلاق نکبت و بحران همه جانبه رانده است، میخواهد مفهوم ملت و ایران و تاریخ آنرا، ابزارگرایانه، زنده کند تا یکبار دیگر مردم را بفریبد.

مقامات حاکم، بسیار عاریه ایی و باسمه ایی، این مفاهیم را گاه و بیگاه به قصد فریب مردم بکار میبرند تا هم آنها را نسبت به نَسَب و هویت اُمت گرا و صدقه خوار خود به اشتباه بیاندازند و هم در چالشهای خود با آمریکا و غرب، خود را در پس این مفاهیم ارزشمند ملی پنهان کنند. برای آنها ملت، ایران و همه تاریخ تمدن و فرهنگ آن فقط سپر و ضربه گیر جنگی و دعوا است و کمترین عیاری از صداقت در آن نیست.

آری، ملت ایران با فریب یک دروغ تاریخی یکهزار ساله، پادشاه خود را سرنگون کرد تا او، که به ایران عشق میورزید در دیاری دیگر،کفن و بخاک سپرده شود.

ملت ایران هرگز ندانست که سلسله پادشاهی پهلوی بر خلاف همه دودمانهای سلطنتی دیگر در دنیا، نه برآمده از اشرافیت ایلی یا فئودالی بلکه برآمده از مردم از طبقه متوسط و بورژوازی تازه رشد میهنمان بود و این فقط در مورد ناپلئون بوناپارت در فرانسه صادق است که از افسری به آمپراطوری رسید و فرزند بورژوازی مدرن فرانسه بود. رضا شاه و شاه فرزندان مدرنیته و ناسیونالیسم مدرن ایران بودند و خدمات آنان به ایران  از حافظه تاریخ زدودنی نسیت.

ملت ایران ندانست انقلاب سفید شاه، اصلاحات ارضی او، اعزام جوانان دیپلمه برای پیشبرد نهضت سواد آموزی، آزادی دادن به زنان و دادن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای همه پستهای مملکتی بدانان از جمله قضایی و وزارتی در ۵۰ سال پیش چه بود و چه معنای تاریخی داشت.

و تاریخ چنین بما کیفر داد که می بیینیم و هنوز معلوم نیست، کی از درون این دهلیز تاریک سرگشتگی و بی هویت شدگی تاریخی بیرون خواهیم آمد.

بعنوان کسی که سالهای زیادی از عمر خود را صرف مبارزه با رژیم شاه کرده است و به عنوان یکی از زندانیان سیاسی و شکنجه شدگان دوران فرمانروائی او، وظیفه وجدانی و ملی خود میدانم با صمیمانه ترین احساسات قلبی و ابراز پشیمانی از آن مبارزات ایران بر باد ده به سهم خود، یاد او را بعنوان تداوم پادشاهی کورش و داریوش، گرامی بدارم و به ملت خودمان بخاطر فقدان بسیار زودهنگام او تسلیت میگویم.

نامش و یادش گرامی باد

پاینده ایران

حبیب تبریزیان

……………………………………….

پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت ۳۸مین سالروز درگذشت شاهنشاه فقید ایران

۵ مرداد ۱۳۹۷- ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۸

می خواستم در آغاز از پرزیدنت السیسی و دولت و ملت عزیز مصر سپاسگزاری کنم که امکان برگزاری این مراسم را به ما داده اند.

شاهنشاها،

سی و هشت سال پیش در همین سرزمین دوست و مهربان، ما را ترک گفتید. من مانند سالگردهای گذشته، به آرامگاه شما آمده ام تا از جانب خودم، فرزندان و نوه هایتان و به نمایندگی از جانب دوستدارانتان در این جمع و ایرانیان دیگری که در داخل و خارج میهن، هر روز بیشتر متوجه خدمات و زحمات پدر شما رضا شاه بزرگ و خودتان، برای پیشرفت و ترقی ایران و ایرانی می شوند، ادای احترام کنم.

زنان، جوانان و مردان ایران نزدیک به چهل سال، سنگینیِ وحشت بزرگی را که پیش بینی کرده بودید، تحمل کردند، ولی اطمینان دارم که این دورانِ سیاه، به سر خواهد رسید و ملت ایران سرسخت و تسلیم ناپذیر به ارزشهای جاودان خود در آینده ای نزدیک، باز خواهد گشت. بازگشت به روشنائی، حتمی است.

پادشاها، روانت شاد

پاینده ایران

نگرانی و دغدغه اصلی پدرم تا آخرین لحظه، #ایران، و آینده ایران بود. امروز هم، همه باید به ایران فکر کنیم. یادش گرامی! #پهلوی #شاه #ایران_را_پس_میگیریم #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت

Slået op af The Official Site of Reza Pahlavi i Fredag den 27. juli 2018

No Comments