سقوط ریال و صعود دلار و طلا ادامه خواهد یافت

Share Button

کنترل پولی و نظم و نظامات اقتصادی بطور کامل از دست دولت و بانک مرکزی خارج شده است و من با قطعیت میگویم، دقت کنید و بخاطر بسپارید! با قطعیت میگویم: نه این رئیس جدید بانک مرکزی آقای همتی و نه حتی اگر همه مغز های اقتصادی معاصر و سه قرن گذشته تا بحال را هم در یک اطاق جنگ یا فکر اقتصادی در بانک مرکزی جمع کنند، آنها قادر نخواهند بود گره از پای صعود موشکی و شتابگیری نرخ طلا و دلار و سقوط آزاد ریال را بگیرند. ما با سرعت بسوی تورمی نه دو رقمی و سه رقمی بلکه بسوی یک تورم نجومی مانند ونزوئلا، میلیون درصدی در حرکتیم. در این شرایط باید کمربندهارا سفت بست تا در این سقوط، با سر به ته ناپیدای صخره ای درّه نخورد.

تحت شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی نقطه توقفی برای سقوط ریال و صعود دلار و طلا نیست

روزنامه های امروز کشور از بالا رفتن شاخص بورس و از گرانتر شدن مسکن نوشته اند و تلویحا آنرا نشانه ای مثبت ارزیابی کرده اند.
اگر کسی این بالا رفتن ها را حمل بر رونق یا بهبود اقتصادی کشور تلقی کند معلوم است که نه از اقتصاد چیزی میداند نه از وضع خاص بحران اقتصادی کشور.
خیل نقدینگی کلان و سرگردان در مملکت پس از غارت طلا و ارز بانک بانک مرکزی حالا متوجه بازار مسکن و بورس شده است و کار به زودی به خرید نخود و لوبیا و فرش و هر آنچه جنس قابل نگهداری که شده هم میرسد.
ریال به آتش سوزانی تبدیل شده که دست دارنده خود را می سوزاند و باید سریعا آن را با یک کالای منجمد و سرد ذوب نشونده معاوضه کرد.
همه اسکناسهای صادره بانک مرکزی سراسیمه بسوی انتشار دهنده خود یعنی بانک مرکزی در حرکتند مانند چک و سفته های یک تاجر ورشکسته که پانیک زده پیش صادر کننده خود برمیگردند قبل از اینه. صفر شده باشند و کاملا بی ارزش.
بزودی مردم در جلول بانکهای معتبر هم صف خواهند بست تا سپرده های خود را بگیرند و بهر جنسی که میتوانند آنها را تبدیل کنند.
کنترل پولی و نظم و نظامات اقتصادی بطور کامل از دست دولت و بانک مرکزی خارج شده است و من با قطعیت میگویم، دقت کنید و بخاطر بسپارید! با قطعیت میگویم: نه این رئیس جدید بانک مرکزی آقای همتی و نه حتی اگر همه مغز های اقتصادی معاصر و سه قرن گذشته تا بحال را هم در یک اطاق جنگ یا فکر اقتصادی در بانک مرکزی جمع کنند، آنها قادر نخواهند بود گره از پای صعود موشکی و شتابگیری نرخ طلا و دلار و سقوط آزاد ریال را بگیرند. ما با سرعت بسوی تورمی نه دو رقمی و سه رقمی بلکه بسوی یک تورم نجومی مانند ونزوئلا، میلیون درصدی در حرکتیم. در این شرایط باید کمربندهارا سفت بست تا در این سقوط، با سر به ته ناپیدای صخره ای درّه نخورد.
CimorghIran@

No Comments