ترس و عدم اعتماد به نفس رژیم را فلج کرده است

Share Button

احتمال اینکه سید محمد خاتمی که زمزمه دیدار او با رهبری نظام بگوش میرسد از نو به گردونه  قدرت دعوت شده و به بازی گرفته شود تا آبی بر التهاب سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه بپاشد بسیار است ولی راضی کردن موسوی و کروبی آسان نیست زیرا به احتمال قوی آنها از اتهامات خود علیه رهبری نظام کوتاه نخواهند آمد تا بنام مردم، سید علی خامنه ایی و طیف پشت سر او که با کودتای انتخاباتی سال ۸۸ بستر همه این جنایات ، فسادها، دزدیها، اختلاسها و تنش آفرینی های داخلی و خارجی مملکت سوز را ایجاد کرد، تطهیر شوند!!

 

تظاهرات دی ماه سال گذشته در میهنمان شباهت زیادی به تظاهرتی داشت که ظرف چند روز بساط رژیم زین العابدین بن علی در تونس را درهم پیچید.

دستگاههای امنیتی رژیم بن علی، دیکتاتور تونس، طی دو دهه سرکوب جریانهای سیاسی مخالف رژیم را آموخته بودند، ولی در برخورد با یک شورش کاملاً خودجوش خیابانی که از نوع دیگری مخالفت بود فلج شد.

اگر در جریان اعتراضات دی ماه بلای دیکتاتور تونس بر سر رژیم ایران نیامد و رژیم ساقط نشد فقط دو دلیل داشت نخستین آن قساوت  نیروهای سرکوب رژیم در ایران در مقایسه با نیروهای بن علی در تونس بود و دیگری، سرعت عمل و قاطعیت رژیم در سرکوب آن تظاهرات. شاید اگر رژیم فقط دو روز دیگر تعلل کرده بود همان موقع کارش تمام بود و رفته بود.

رژیم که تا آن روز اعتراضات سیاسی و مدنی سازمان یافته و یا نیمه سازمان یافته را به آسانی با گرفتن و کشتن و شکنجه کُش کردن پاسخ داده بود، در برابر این موج جدید اعتراضات، آمادگی لازم را نداشت زیرا با مردم عادی و غیر سیاسی روبرو بود که از بیکاری و فشار معیشتی بستوه آمده بودند و گرفتن و به تلویزیون آوردن آنها کسی را مرعوب یا قانع نمیکرد و فقط رژیم را با بدنه جامعه روبرو می ساخت..

مشکل رژیم در این بود که این موج اعتراضات موجب بروز اعتراضات مطالباتی دیگر شده که هم چنان بطور پراکنده از آن روز تا کنون در گوشه و کنار مملکت ادامه یافته است. و حالا هم با افشا شدن حلقه های زنجیره ای فساد و اختلاس و دزدی، سوخت جدید به این اعتراضات،  و نارضایتی عمیق عمومی پشت سر آن میرسد.

تصور اینکه این اعتراضات پراکنده خاموش شوند  تصوری بی پایه است زیرا شرکت کنندگان در این تظاهرات و اعتراضات به ظاهر مطالباتی کوچک و پراکنده در کلاس همین مبارزات بظاهر نازل، هم فن سازمان یابی، مبارزه با پلیس و نیروهای امنیتی را فرا میگیرند هم همبستگی شان با همدیگر عمیق تر و ارتباطاتشان وسیع تر می شود و هم بر جسارتشان در برخورد با نیروهای رژیم افزوده میگردد.

هرگونه شدت عمل رژیم علیه اعتراضات بحق کارگران یا اعتراضات کم آبی و زیست محیطی یا معلمان و مالباختگان می تواند به یک طوفان سراسری اعتراضی در سراسر کشور مبدل شود.

علاوه بر مسائل فوق، رهبری نظام، رئیس جمهور و فرماندهان سپاه در ایام اخیر برای آمریکا رجز خوانی بسیار کرده اند که به زبان ساده، حالا در آن وامانده اند. اگر بخواهند در اجرای آن ژستهای تهدید آمیز، وارد میدان درگیری جدی با آمریکا شوند خود  به خوبی می دانند که شکست مفتضحانه خواهند خورد و اگرخِرَد پیشه کرده جا بزنند و عقب بنشینند، پاسخی برای مردم ندارند.

تحت چنین شرایطی است که رژیم برای بازگرداندن، اصلاح طلبان به ساختار قدرت به دست پا افتاده است. و در اظهار نظر های مقامات رژیم هم سخن از رفع حصر در میان است که به گمان من تحقق آن دیگر در اختیار رژیم نیست بلکه احتمالا موکول  و مشروط به پذیرش و قبولی میرحسین و کروبی خواهد بود و رعایت شرط و شروط آنان از سوی خامنه ایی.

رژیم نمی خواهد رفع حصر به برخاستن موج اعتراضات سیاسی کشانده شود بلکه می خواهد رفع حصر برای آن کمکی باشد تا پایگاه اجتماعی خود را وسعت دهد تا بهتر بتواند در مقابل تحریمهای آمریکا بایستند و برای تحمل ریاضت اقتصادی،  ضمن اینکه از رهبران اصلاح طلب و جنبش سبز حمایت دریافت میکند ، برای پاسخگویی به جنایات خود شریک جرم نیز پیدا کند.

احتمال اینکه سید محمد خاتمی که زمزمه دیدار او با رهبری نظام بگوش میرسد از نو به گردونه  قدرت دعوت شده و به بازی گرفته شود تا آبی بر التهاب سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه بپاشد بسیار است ولی راضی کردن موسوی و کروبی آسان نیست زیرا به احتمال قوی آنها از اتهامات خود علیه رهبری نظام کوتاه نخواهند آمد تا بنام مردم، سید علی خامنه ایی و طیف پشت سر او که با کودتای انتخاباتی سال ۸۸ بستر همه این جنایات ، فسادها، دزدیها، اختلاسها و تنش آفرینی های داخلی و خارجی مملکت سوز را ایجاد کرد، تطهیر شوند!!

افشای جزئیات کودتای انتخاباتی ۸۸ و نقش خامنه ایی در آن از خواستهای مردم است. خونهایی که در آن کودتا بر زمین ریخت بخشودنی نیست!    

بخش دوم این یادداشت در روزهای آینده انتشار خواهد یافت.   

…………………………………………

 

توجه!

در کانال تلگرامی زیر بما بپیوندید و کمک کنید تا صدای ما به تعداد بیشتری از هم میهنانمان برسد.

صدای ما، بانگِ ایران زمین ماست با پیام «ناسیونال لیبرالیسم» که راهبُرد آرمانی کارگروه کانال سیمرغ است.

ما، انتظاری ولو کمترین برای خود نداریم، نه می خواهیم حزب سیاسی شویم و نه در جستجوی شهرتیم. ما در پی گستراندن اندیشه ناسیونال لیبرالیسم تا حد یک گفتمان فراگیر ملی به عنوان مشعل آزادی میهنمان از یوغ رژیم کنونی هستیم و خود را تنها گردان این سنگر پیکار نمی دانیم. نقد ما بر رژیم نیز از این موضع می باشد که ما را دیامترال (۱۸۰ درجه ای) در نقطه مقابل رژیم قرار میدهد.

CimorghIran@

*

 

No Comments