ستون دیکتاتوری ارزی درهم ریخت

Share Button

این تصمیم بانک مرکزی خوشحال کننده است زیرا جلوی چپاول بزرگ را می گیرد البته اگر هنوز چیزی برای چپاول باقی مانده باشد. ولی به همین نسبت غم انگیز است زیرا که تورم افسار پاره میکند و نرخ ارزها سر به فلک خواهد کشید ولو اینکه موقتاً با این شوک روانی کاهشی در آنها ایجاد شود.

 

دیکتاتوری ارزی، به عنوان بخشی از حاکمیت اقتدارگرا و یکی از ستونهای اقتصادی آن، با تصمیم اخیر بانک مرکزی تا حدود بسیار زیادی درهم ریخت. دولت تسلیم مکانیسم بازار شد و بجز کنترل ارز برای کالاهای اساسی از فرمانروایی خود بر بازار ارز دست شست.

کوتاه آمدن دولت در برابر مکانیسم نیرومند و عینی بازار پولی و ارزی، در حقیقت آنچه را تاریخ در تمامی عرصه های ثابت کرده است را یکبار دیگر ثابت کرد و اینکه اراده حکومتی هرچه هم قهار باشد سر انجام در برابر عوامل مادی و عینی زندگی و نیروی دینامیک آنها مقهور خواهد گردید.

حداقل فایده تصمیم بانک مرکزی به شناورسازی نسبی نرخ برابری ریال با دلار و سایر ارزها، اینست که تا حدود بسیار زیادی به رانت خواری ارزی پایان داده میشود و از تبدیل تجارت خارجی به پوششی برای عملیات صرافی و ارزی جلوگیری میکند.

ولی اگر تصور شود که این تصمیم به همین اندازه نرخ ارزها را در برابر ریال تثبیت میکند فقط یک توهم است.

من از همان زمان بحران ارزی دوره احمدی نژاد گفته و نوشته ام که ریشه بحران پولی و ارزی در میهن ما نه صرفاً اشکالات موجود در مکانیسم های پولی، ارزی و بانکی بلکه در بحران ساختاری و سیاسی نظام حاکم دارد. اگر رانت خواری میشود، اگر دلار جهش می کند، اگر عملیات صادرات وارداتی صوری انجام میشود همه اینها به عنوان موارد آسیب شناختی اقتصادی خود ناشی از اشکالات کارکردی در سازوکارهای سیاسی حاکم دارند و نه اینکه برآمده از زمینه های صرف اقتصادی هستند.

فقط پس از برطرف کردن موارد آسیب شناسانه سیاسی و زیر ساختاری است که می توان دقیقاً از نظام پولی، ارزی و بانکی عیب گیری کرد.

این تصمیم بانک مرکزی خوشحال کننده است زیرا جلوی چپاول بزرگ را می گیرد البته اگر هنوز چیزی برای چپاول باقی مانده باشد. ولی به همین نسبت غم انگیز است زیرا که تورم افسار پاره میکند و نرخ ارزها سر به فلک خواهد کشید ولو اینکه موقتاً با این شوک روانی کاهشی در آنها ایجاد شود.

رژیم باید به بحران سازی در اطراف کشور پایان دهد، به مذاکره با آمریکا تن در دهد و از سیاستهای ماجراجویانه در منطقه دست بردارد و به موشک پراکنی و صدور شیعی گری انقلابی به همسایگان خاتمه دهد و حضور همه مخالفین خود را در صحنه سیاسی بپذیرد ولو منجر به کاهش اقتدارش شود یا به کنار رفتنش! راه دیگری برای آرامش و از جمله آرامش ارزی نیست!

 

     توجه!

در کانال تلگرامی زیر بما بپیوندید و کمک کنید تا صدای ما به تعداد بیشتری از هم میهنانمان برسد.

صدای ما، بانگِ ایران زمین ماست با پیام «ناسیونال لیبرالیسم» که راهبُرد آرمانی کارگروه کانال سیمرغ است.

ما، انتظاری ولو کمترین برای خود نداریم، نه می خواهیم حزب سیاسی شویم و نه در جستجوی شهرتیم. ما در پی گستراندن اندیشه ناسیونال لیبرالیسم تا حد یک گفتمان فراگیر ملی به عنوان مشعل آزادی میهنمان از یوغ رژیم کنونی هستیم و خود را تنها گردان این سنگر پیکار نمی دانیم. نقد ما بر رژیم نیز از این موضع می باشد که ما را دیامترال (۱۸۰ درجه ای) در نقطه مقابل رژیم قرار میدهد.

کانال

CimorghIran@

ایمیل تماس با ما:

cimorghiran@gmail.com

 

 

No Comments