تحلیل روز: پنجشنبه ۱۸ امرداد

Share Button

چکیده … موازنه ترس و وحشتی که در اثر حساس شدن اوضاع، بر سر رژیم سایه افکنده، موضع تندروان و در مرکز آن فرماندهان سپاه و دیگر نیروهای پادگانی در برابر آنهایی که در جستجوی برون رفت از بحران از طریق ساز و کارهای دیپلماتیک هستند را تضعیف کرده است.

 

علت برکناری علی ربیعی، رانت خواری او نیست، جنگ بیرحمانه قدرت است 

 

امروز مجلس، بالاخره علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی را برکنار کرد. علی ربیعی به رغم سوابق امنیتی خود و نسبتهای جنایی بسیاری که از سوی برخی جریان های سیاسی برانداز به  او داده می شود، شاید از معدود چهره های کابینه روحانی بود که با کمترین مخالفت روبرو بود. یک نظرسنجی که چندی پیش روی محبوبیت و منفوریت اعضای کابینه روحانی انجام گرفته بود، از نوبخت به عنوان بی اعتبار ترین عضو کابینه و علی ربیعی به عنوان کم بدنام ترین، فرد کابینه نام برده شده بود. طبق این نظر سنجی،  از بین کسانی که باید از دولت کنار گذارده شوند او در پائین لیست قرار داشت و نوبخت در صدر آن.

ولی استیضاح و عزل ربیعی را اگر در چهارچوب اتهامات و تخلفات رانت خورانه ای که به او نسبت میدهند، محدود کنیم در اشتباه هستیم. کلاً مجلس و آن نمایندگانی که ربیعی را استیضاح کردند هرگز دغدغه رانت خواری در دستگاه حاکمه را ندارند، برخی از آنها از ربیعی از این جهت ناراضی هستند که او به توصیه ها و واسطه گریهای آنها پاسخ مثبت نداده است.

برکناری ربیعی فقط نمودی از جنگ سیاسی بی رحمانه ایی است که در درون ساختار قدرت  در گرفته است. رژیم به بن بست رسیده و منابع رانتی محدود شده و پاسخ طمع سیری ناپذیر باند های گوناگون حاکم را نمیدهد. افشای فسادها و چپاول ها که موجب زوال مشروعیت رژیم گشته است و قربانی میطلبد.

تضعیف جایگاه خامنه ایی سبب شده و میشود تا این باندها بی رحمانه تر به جان هم بیفتند. خامنه ای میرود تا روز به روز نفوذ خود را به نظامی که از همه سوی به طرف  از هم گسیختگی کشانده می شود تا بر منافع یک گروه انطباق یابد، را از دست بدهد.

درگیریها و جنگ قدرت در درون نظام را باید در این راستا دید که همه باندهای حاکمه حتی بخشی از نیروهای حاشیه ای آن مانند اصلاح طلبان، مستقیم و غیر مستقیم آلوده رانت هستند و کلاً عرصه ایی از اقتصاد مملکت نیست که عاری از رانت خواری باشد.

این ساختار رانت بنیاد، به گروه بندیهای سیاسی کنونی در درون نظام انجامیده که در اثر،  بحران کارشان به جنگ علنی با هم کشیده شده است و در یک تقسیم بندی کلی، به اصولگرایان، اعتدالیون و اصلاح طلبان تقسیم شده اند.

موازنه ترس و وحشتی که در اثر حساس شدن اوضاع، بر سر رژیم سایه افکنده، موضع تندروان و در مرکز آن فرماندهان سپاه و دیگر نیروهای پادگانی در برابر آنهایی که در جستجوی برون رفت از بحران از طریق ساز و کارهای دیپلماتیک هستند را تضعیف کرده است.

اگر اوضاع بر همین منوال پیش برود، همان خواهد شد که ترامپ گفت. «روحانی به من زنگ خواهد زد و آمادگی خود را برای مذاکره اعلام خواهد کرد.» نقل به مضمون.

رژیم هیچ راهی جز تن دادن به مذاکره ندارد چون آلترناتیو آن، ورود به  یک درگیری نظامی است که آمریکا، بنظر من، آن را نمی خواهد ولی ممکن است برخی گروه بندی های نظامی و وابستگان سیاسی این جناح از حاکمیت دست به یک ماجراجویی نظامی بزند. این جناح از حاکمیت سرانجامِ این بحران را قربانی شدن قطعی خویش می داند  تا مردم آرام شوند، لذا در فرار به جلو و کشاندن مملکت به یک باتلاق درگیری نظامی، مختصر شانسی برای نجات خود متصور است که در سیر کنونی تحولات با مختصات کنونی نمی تواند ببیند.

بخشی از سوابق علی ربیعی. دانستن آن مفید است:

مشاور رئیس جمهور تا مرداد ۱۳۸۴

دبیر ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تا مرداد ۱۳۸۴

عضو شورای عالی کار از سال ۱۳۵۸تا۱۳۶۰

صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه کاروکارگر ۱۳۷۵تا ۱۳۷۹

معاون وزیر اطلاعات در زمان تصدی آقایان ری شهری و فلاحیان تا سال ۱۳۷۴

مسئول اطلاعات سپاه در استانهای شمالی ایران

مسئول اطلاعات استان آذربایجان شرقی

عضو کمیته پیگیری قتلهای زنجیره‌ای

رئیس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

مسئول اجرایی شورای عالی امنیت ملی از ۷۴ تا ۸۴

 

..

  توجه!

در کانال تلگرامی زیر بما بپیوندید و کمک کنید تا صدای ما به تعداد بیشتری از هم میهنانمان برسد.

صدای ما، بانگِ ایران زمین ماست با پیام «ناسیونال لیبرالیسم» که راهبُرد آرمانی کارگروه کانال سیمرغ است.

ما، انتظاری ولو کمترین برای خود نداریم، نه می خواهیم حزب سیاسی شویم و نه در جستجوی شهرتیم. ما در پی گستراندن اندیشه ناسیونال لیبرالیسم تا حد یک گفتمان فراگیر ملی به عنوان مشعل آزادی میهنمان از یوغ رژیم کنونی هستیم و خود را تنها گردان این سنگر پیکار نمی دانیم. نقد ما بر رژیم نیز از این موضع می باشد که ما را دیامترال (۱۸۰ درجه ای) در نقطه مقابل رژیم قرار میدهد.

کانال

CimorghIran@

ایمیل تماس با ما:

cimorghiran@gmail.com

 

No Comments