یک اطلاعیه و تصحیح یک اشتباه

Share Button

با کمال تآسف باید اطلاع دهم که یادداشت حذف شده با عنوان «هخا»، قضاوتی نادرست بود و تا آنجا که به مواضع آقای علیرضا کیانی و تشکیلات نو بنیاد فَرَشگرد مربوط میشود، ابتکار این گروه در تاسیس چنین تشکیلاتی با راهبرد های توضیح داده شده را به فال نیک میگیرم و ضمن پوزش خواهی از داوری عجولانه خویش در این رابطه، بسهم خویش موفقیت آنها را در ترویج آرمان ناسیونال لیبرالیسم، دموکراسی سکولار و مبارزه برای آزادی میهنمان آرزومندم.

خوشبختانه به کمک دوستان مورد وثوقی که از نزدیک با این جریان آشنایی داشتند، به اشتباه خویش پی بردم و امیدوارم که این اطلاعیه به رفع آثار سوء برداشت و ارزیابی من کمک کند.

بازهم برای فعالین فَرشگرد آرزوی موفقیت میکنم.

پاینده ایران

حبیب تبریزیان

No Comments