!در دفاع از احمدی نژاد

Share Button

نکته مهمتر و (پاسخ دشوار) مطلب اینست که هدف از تخریب احمدی نژاد، که دیگر به حاشیه رفته، به جنازه سیاسی تبدیل شده و از معرض نگاه مردم محو گردیده است چیست؟

آیا این نشانه این نیست می خواهند او را خاموش سازند که ناگفته ها را نگوید!؟ تا پرده از رازهای شبستان اهریمنی قدرت برندارد؟

آیا برای این نیست تا او نقش شخص خامنه ایی در کودتای انتخاباتی ۸۸ را که او را به ریاست جمهوری رساند افشاء نسازد؟!

نکته آخر اینکه: احمدی نژاد و یاران نزدیک او بقایی و اسفندیار رحیم مشاعی هرچه کرده اند، امروز آنها اسیران و قربانیان این رژیم هستند که میخواهدآنها را خفه کند، و وظیفه ماست تا از آنها دفاع کنیم.

در روزهای گذشته عکس و پیوست تایپ شده الصاق به آن از احمدی نژاد توسط برخی کانالهای تلگرامی در شبکه های اجتماعی انتشار یافت که در آن نوشته شده است: «سردار رشید اسلام…!  بخاطر .. توانایی جنابعالی در زندان اوین جهت اعدام پاره ایی از فعالان ضد انقلاب و به علت سابقه درخشان جنابعالی که بطور انقلابی ۷۰۳ نفر از وابستگان رژیم ستم شاهی را اعدام کردید و خود به تعدادی  از منافقان و تعدی گران به حقوق حزب الله تیر خلاص زدید و… ، این اخلاص انقلابی شما .. توفیقی است که نصیب بندگان خاص و خالص می شود. (متن قدری ناروشن است و آنچه از آن فهمیده شد درج میشود. ح ت)

امضاء وزیر اطلاعات

علی فلاحیان

******************************

هدف، دفاع از آنچه احمدی نژاد در طول حضور خود در ساختار قدرت این نظام مرتکب شده است نمی باشد. تردیدی هم نیست که خارج از حلقه مرکزی محارم دیروز و امروز نظام، به واقع  کسی نمی داند که او چه کرده است؟ هدف از این نوشتار در وهله نخست اینست که گفته شود، حتی یک آدم غیر حرفه ایی هم، در همان نگاه اول متوجه میشود که این سند جعلی است و از آن فراتر متوجه میشود که این سند بسیار نا پخته هم جعل شده است، چه به لحاظ ادبیاتش و چه به لحاظ تاکیدش بر تعداد دقیق اعدام و ستایش از زدن تیر خلاص و … در یک نامه رسمی.

جاعل سعی کرده است با تیره گرفتن فتوکپی عکس و نوشته و پنهان کردن عمدی بخشی از متن حکم، در زیر تکست یا کادر فتوکپی، چنان روی نکات پنهان شده ابهام آفرینی کند که درک و شعور بیننده عکس، او را نا خودآگاه بسویی براند که بر اساس مشاهدات قابل روئیت خود، بخش ناروشن موضوع را، اتوماتیک در ذهن خویش بازسازی کند. آن چنان که یک تصویر کامل و بی نقص از احمدی نژاد مامور اعدام و مأمور تیر خلاص  در کسوت یک جلاد حرفه ایی ترسیم و مجسم شود و جایی برای تردید باقی نگذارد.

پرونده و مدرک جرم سازی رژیم برای مخالفان امر تازه ای نیست. کافیست به عنوان نمونه سناریوی تلویزیونی فرج سرکوهی و زنده یاد  سعیدی سیرجانی و صدها شوی کثیف تواب سازی تلویزیونی را در تاریخ چهل ساله رژیم بیاد بیاوریم. این روش کثیفی است که ۴۰ سال است همزاد با این رژیم  بوده و مانده است.

این شیوه کثیف «ک گ ب» ئی تنها دامن مخالفان رژیم را نگرفت، هرچند آنها بودند که آماژ اصلی و قربانیان عمده آن بودند ولی بنا به اقتضاء، بصورتهای دیگر گریبان  هم پیمانانی از رژیم را هم که رشته الفت از رژیم بریدند و تن به این ندادند که تا آخر خط جهنمی با آن همراهی کنند را گرفت.

هدف، افشای شگردهای گشتاپویی و ک گ ب ئی است که سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم برای ساکت کردن همراهان دیروز خود و ابوابجمعی نظام بکار میبرند.

نظر به اینکه این سند جعلی توسط برخی کانالهای ناشناخته و مجهول الهویه، با ظاهر اپوزیسیونی و ضد رژیم انتشار یافته است، باید آن را هشداری تلقی کرد که به فعالین سیاسی و کاربران شبکه مجازی اخطار می کند: ـ دوستان! آلت دست و وسیله تبلیغ و رله دیس اینفرماسیون (اطلاعات گمراه کننده) محافل امنیتی و شاخه های امنیتی دولت پنهان نشوید! فریب مطالب ظاهراً انتقادی، بسیار تکراری و فاقد اثربخشی سیاسی یا اجتماعی این گونه شبکه ها را نخورید! رژیم صدها و شاید هزاران از این گونه شبکه های غلط انداز دارد که از آنها برای تیره کردن فضای سیاسی در حال حاضر و منافذ ورود به جنبش اجتماعی در آینده استفاده میکند.

نکته مهم تر و (پاسخ دشوار) مطلب اینست که هدف از تخریب احمدی نژاد، که دیگر به حاشیه رفته، به جنازه سیاسی تبدیل شده و از معرض نگاه مردم محو گردیده است چیست؟

آیا این نشانه این نیست می خواهند او را خاموش سازند که ناگفته ها را نگوید!؟ تا پرده از رازهای شبستان اهریمنی قدرت برندارد؟

آیا برای این نیست تا او نقش مستقیم شخص خامنه ایی در کودتای انتخاباتی ۸۸ را که او را به ریاست جمهوری رساند افشاء نسازد؟!

نکته آخر اینکه: احمدی نژاد و یاران نزدیک او بقایی و اسفندیار رحیم مشاعی هر چه کرده اند، امروز آنها اسیران و قربانیان این رژیم هستند که می خواهد آنها را خفه کند، و وظیفه ماست تا از آنها دفاع کنیم.

اینکه اینها روزی از بدنه نظام بوده اند نه تنها نباید به هیچ روی بهانه این شود که از حقوق آنها دفاع نشود بلکه به لحاظ مبارزاتی و تاکتیکال هم که شده، دفاع از آنها، اگر از دفاع از مبارزان و فعالین جنبش مدنی حائز اهمیت بیشتری نباشد، اهمیت کمتری ندارد. البته اگر در این رابطه مفهوم تاکتیکال درست درک شود!

حبیب تبریزیان

…………………………….

در کانال تلگرامی سیمرغ به ما بپیوندید و همراه ما تلاش کنید تا بانگ اطلاع رسانی ما دامنه وسیع تری بیابد. تا صدا و پیام ما به تعداد هر چه بیشتر از هم میهنانمان برسد.

هدفی جز اطلاع رسانی به قصد افشای رژیم و طرفند ها و بدکرداری های آن نداریم!

CimorghIran@

تماس با کانال

cimorghiran@gmail.com

No Comments