و بالاخره تحریمها آمدند!

Share Button

معلوم نیست چند نسل دیگر باید قربانی چالش رژیم با آمریکا و اسراییل شود؟ و معلوم نیست این سیکل مخرب فرسایشی تا کی باید تمام فرصت های همگام شدن مملکت ما را با توسعه جهان و  ملل منطقه از ما بگیرد؟ فقط به خاطر اینکه حرف سرعمامه دار حاکم یک کلام است!

بالاخره روز وعده ترامپ فرا رسید و تحریمها بازگشتند. رژیم به این دل خوش است که هنوز میتواند مقداری نفت بفروشد و به روی خود نمی آورد که آن ۸ کشوری که مشمول مهلت سه ماهه ترامپ برای خرید نفت از ایران شده اند، شرط آمریکا را یعنی : کاهش اساسی میزان خرید خود، و پرداخت به پول ملی و به شرط اینکه همان پول هم صرف خرید کالاهای مورد مصارف مردم شده و نه پول نقد پرداخت شود را پذیرفته اند.
و با این شروط است که این مهلت سه ماه را گرفته اند و تمدید شدن همین مهلت در انقضای خود کاملاً زیر سئوال است.
رژیم به بازار سیاه فروش روی آورده است مانند دزدانی که میخواهند مال دزدی شده را بفروشند که  این قرار گرفتن در این وضعیت، اولا به معنی پذیرش دو فاکتوی حضور سیاه در بازار جهانی نفت است که معنی آن تن دادن  به عدم حق قانونی حضور خود در بازار آزاد جهانی نفت می باشد.
این گونه وارد شدن به بازار دنیا، یاد آور آزادیهای یواشکی است که دو سه سال قبل بین بخشی از خانمها به صورت نوعی اعتراض به حجاب اجباری مد شده بود. برخی زنان و دختران در کوچه پس کوچه ها شهرها روسری های خود را بر میداشتند  و فکر میکردند با حجاب اجباری و رژیم مبارزه میکنند غافل از اینکه، آن تکه پارچه ای که اسمش روسری است خود فی نفسه مسئله نیست بلکه رسمیت دادن به حق قانونی و علنی در انتخاب پوشش است که مسئله زنان میهن ماست و مبارزه علنی برای به کرسی نشاندن این حق به شکل قانونی والی آن دختران و زنان در منازل خود  میتوانستند نه تنها روسری بلکه تمام لباس خود را از تن در آورند بدون اینکه مزاحمی از سوی رژیم و گزمه های آن داشته باشند. ولی آزادیهای یواشکی، زنان میهن مان را حتی یک میلیمتر هم به حق انتخاب در پوشش نزدیک نمی کرد و نکرد.
نکته بسیار مهم دیگر در این فضای روانی تحریم! تحریم! این است که انتظارات دولت و رژیم از دستاوردها یا وظایف  مدیریتی توسعه آفرین، چنان تقلیل یافته یا داده شده است که امتیاز موقتی فروش چند صد هزار بشکه  نفت  برای گرداندن چرخ  روزمره معشیت دولت و مردم به صورت یک پیروزی نشان داده میشود و، به حاشیه و انزوا و عقب رفتن مملکت و توقف چرخ اقتصاد و عملکرد سالم آن فراموش شده و از دایره انتظار ات هم مردم و هم حکومتگران خارج گشته است.
معلوم نیست چند نسل دیگر باید قربانی چالش رژیم با آمریکا و اسراییل شود؟ و معلوم نیست این سیکل مخرب فرسایشی تا کی باید تمام فرصت های همگام شدن مملکت ما را با توسعه جهان و  ملل منطقه از ما بگیرد؟ فقط به خاطر اینکه حرف سرعمامه دار حاکم یک کلام است!
برابر گزارش فرانس پرس امروز که در نحارنت لبنان درج شده است امارات متحده عربی، تولید نفت خودرا با افزایشی یک میلیون بشکه ایی تا  سال۲۰۲۰ به ۴ میلیون و تا ۲۰۳۰ به ۵ میلیون بشکه در روز خواهد رساند.
اضافه کنم که مطابق گزارش منابع موثق نفتی تا ۲۰۲۵، تولید عراق نیز به سطح عربستان  یعنی نزدیک به ۱۱ میلیون بشکه در روزخواهد رسید و حتی ممکن است بر آن پیشی هم بگیرد. اینها ثروتی هستند که با وارد شدن به چرخه تولید طی این مدت چند برابر میشوند.
رژیم میتواند همچنان فروشهای یواشکی نفتی خود را به مردم پیروزی نشان دهد بدون اینکه حتی بگوید با چه تخفیف هایی همین فروشهای یواشکی را انجام میدهد و برادران قاچاقچی در این میان چقدر به جیب  میزنند.

  *****************

توجه!

در کانال تلگرامی سیمرغ به ما بپیوندید و همراه ما تلاش کنید تا بانگ اطلاع رسانی ما دامنه وسیع تری بیابد. تا صدا و پیام ما به تعداد هر چه بیشتری از هم میهنانمان برسد.

هدفی جز اطلاع رسانی به قصد افشای رژیم و طرفند ها و بدکرداری های آن نداریم!

پاینده ایران

CimorghIran@

تماس با کانال

cimorghiran@gmail.com

 

 

No Comments